Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

Jarní výšlap kolem řeky - již 3. května!!

Ahoj, zveme na jarní výšlap tuto sobotu.

 

Jarní výšlap 2014

Pro podrobnosti klinkni zde - odkaz na FB

 28.04.2014, 10:04


Úklid Třebůvky 5. dubna 2014

Jarní úklid Třebůvky

 

Odkaz na FB

 

Sběr odpadků na březích Třebůvky se koná v sobotu 5. dubna 2014. Sraz 8:30 v Lošticích u lékárny, pak společně od čističky proti proudu.

Pytle a rukavice dodá a odvoz odpadků zajistí Povodí Moravy.

Info o účasti a dotazy posílejte na jan.simek@grnm.cz03.04.2014, 18:04


Spojme síly v boji proti spalovně v Mohelnici

Ahoj, mrkněte na odkaz a zapojte se do boje proti spalovně v Mohelnici!

 

https://www.facebook.com/spalovnaMohelnice

 

h.05.03.2014, 20:35


Co se chystá?

Zdravím všechny a přípomínám, že ač to tak podle četnostni aktualizací stránek nevypadá, Údolí Třebůvky žije. Jaké milé překvapení :) Vnejbližší době chystáme dvě akce:

 

  • Úklid kolem řeky podporovaný Povodím Moravy (datum bude upřesněno, ale zřejmě to proběhne 30.března)

  • Jarní výšlap kolem Třebůvky, již tradiční to akce, příležitost k rozhovorům a objevování krásy, na kterou někdy v každodennosti trošku zapomínáme. Vyšlápneme si 3.5.2014
Pozvánky budou :)
Zdraví a těší se Honza Šimek - jan.simek@grnm.cz04.03.2014, 07:32


Jarní výšlap údolím Třebůvky 27.4.2013

 

Aktuální informace

 

V Moravičanech u vlaku budeme od 8 hodin,

o půl vyrazíme proti proudu Třebůvky do Loštic a následně do Jeřmaně.

Vezměte si s sebou svačinu a něco na opečení, na Markrabce bude přestávka  u ohně :)

 

V Jeřmani zakončíme výšlap posezením v místní nekuřácké hospůdce.

Odtud jede autobus v 17:04 hodin do Loštic (a eventuelně dál do Moravičan).

 

Kdo bude potřebovat nechat auto ráno v Lošticích, můžeme se domluvit na  odvozu do Moravičan, eventuelně hodit auto ráno z Moravičan do Loštic.

Kdyžtak volejte 608564419 (Honza)

 20.04.2013, 10:31


Úklid odpadku kolem ramen Třebůvky

sraz 15.4. 2012 v 9:00 v Lošticích na náměstí

 

 

klikni na pozvánku pro plnou velikost

 

Ahoj všichni milí členové a příznivci Údolí Třebůvky,

než nám to všechno zaroste, rozhodly jsme se s Hančou vzít situaci do vých rukou a uspořádat tentokrát nikoliv výšlap,. ale úklid odpadků kolem původního koryta Třebůvky (říkáme tomu ramena). Bude potřeba zajistit svoz lidí z loštickéhpo náměstí do Kozova, zřejmě pomůže jeden skautský tatínek, taky Šimkovic Jetík, no a Mumu Aleš rovněž slíbil pomoc. Oslovila jsem i Martina Plška, uvidí podle okolností. Povoďáci slíbili odvoz bince náklaďákem na skládku. Takže - těšíme se na Vás a Vaše kamarády :-) Svaťka06.04.2012, 10:47


Členská schůze O.S. Údolí Třebůvky 25. 11. 2011

 

 

V pátek 25. 11. 2011 se v salónku u Coufalů uskuteční schůze O.S. Údolí Třebůvky.

Začátek v 19 hodin.

Všechny členy a příznivce zveme a těšíme se.

 

Na čepu Pilsner (Urquell)20.11.2011, 17:05


                    Sázení lípy 5. 11. 2011

 

 

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Šíp Loštice ve spolupráci s Občanským sdružením úUdolí Třebůvky a městem Loštice budou v sobotu 5. 11. 2011 ve 14 hodin sázet za Lošticemi lípu z projektu

Zasaďte strom na památku Svaté Anežky České!

 

 

Anežka Přemyslovna


Proběhne to za městem u polní cesty směrem na Palonín. Zároveň má proběhnout umístění a vysvěcení zrestaurované sošky panenky Marie.

Všechny srdečně zveme k příjemnému setkání u dobré věci :)02.11.2011, 07:53


Jarní výšlap údolím Třebůvky

 

Zveme vás na jarní výšlap údolím Třebůvky.

Odchod 16.4.2011 v 8:30 od loštické lékárny (na náměstí)

 

pozor změna: sraz platí, mění se směr pochodu. Účastníky odvezeme do výchozího bodu u Balatkova mlýna a odtud se vydáme po proudu řeky do Loštic. Kde nás čeká salónek u Coufalů.

 

 

Kolem řeky doputujeme do Kozova odkud jede v 16:57 autobus zpět do Loštic a Mohelnice.

 

Pozvánka na jarní výšlap údolím Třebůvky

 

 
11.03.2011, 08:36


Skončili jsme, jasná zpráva

 

 

Nebojte se ani se netěšte, nepůjdeme na koncert Olympiku. Na rozdíl od Petra Jandy vám také přinášíme zprávu dobrou. Občanské sdružení Údolí Třebůvky dokončilo svůj druhý projekt nazvaný  Niva Třebůvky. Finančně jej podpořila Nadace OKD a kromě našeho občanského sdružení se na realizaci podílelo několik renomovaných přírodovědců.

Ale popořádku: První projekt Třebůvka pro život měl občany informovat o tom, která vodní díla naše krásné údolí ohrožují. Díky odborné studii Mgr. Lukáše Krejčího Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně jsme si potvrdili, že přírodě blízký úsek řeky od Vranové Lhoty po Loštice je tím nejlepším protipovodňovým opatřením.

Zásluhou druhého projektu se členům občanského sdružení a veřejnosti vůbec dostává poprvé do rukou řada dalších argumentů, proč je třeba údolí zachovat, neničit je, ale naopak usilovat o zlepšování stavu nivy Třebůvky.

Dvě práce, Mapování bobřího osídlení v údolí Třebůvky a Biologické posouzení hodnoty území údolí Třebůvky, které jsou výstupem druhého projektu, upozorňují na to, co je v lokalitě mezi Vranovou Lhotou a Lošticemi obzvlášť cenné.

Mgr. Jaroslav Maloň z Univerzity Palackého je autorem výzkumu mapujícího oblast, o které dosud nebyly známy žádné informace z hlediska bobřího osídlení. Je třeba říci, že ač nás bobr někdy může rozčilovat tím, že „ničí“ stromy a staví hráze, patří mezi naše silně ohrožené druhy a je zákonem přísně chráněn on i biotopy, kde žije. Z omylu je nutné vyvést mnohé „znalce“ přírody, kteří jsou dodnes přesvědčeni, že bobr loví ryby a tím škodí našim rybářům. Takže si budeme všichni pamatovat, že bobr je býložravec, nejvíce mu chutnají mladé větve stromků a rád si pochutná třeba na kukuřici. Teď ale zpátky k našemu bobřímu výzkumu. Jak vlastně probíhal? Na začátku jara za poměrně nepříznivého počasí se uskutečnilo za pomoci GPS zimní mapování veškeré aktivity bobrů ve sledované oblasti. Do připravených archů byla zanesena všechna zjištěná data o poloze a charakteristice pobytových známek. Tato data byla posléze převedena do GIS prostředí a zpracována statistickými a pravděpodobnostními metodami. Mezi pobytové značky patří například okusy, chodníky a skluzy, stopy, obydlí, projevy stavební aktivity či bobří jídelny. Ke zjišťování pachových stop a aktivních nor byl využit speciálně vycvičený pes Ben.

A jak „bobří“ výzkum u Třebůvky dopadl? Celkem bylo vyhodnoceno 78 lokací pobytových známek. Byla nalezena dvě bobří teritoria. První je dlouhé 2559 m a je obýváno úplnou rodinou. Druhé je podstatně kratší (564 m) a je pravděpodobné, že se zde nachází pouze jeden až dva jedinci. Může zde dožívat starý, již se nerozmnožující pár či pouze jeden z páru, kde již druhý uhynul. V obou teritoriích slouží za obydlí bobrů nory. Z mapování vyplynulo, že složení porostů nenahrává přílišnému rozšíření bobří populace, ale typ břehů, rychlost proudu či typ okolní krajiny jsou pro bobry velmi vhodné. Údolí Třebůvky bude mít pro bobry vždy význam jako místo bez rušivých vlivů. V poslední době se objevuje stále více případů pytláctví (např. i v CHKO Litovelské Pomoraví), takže místo, jako je údolí Třebůvky, se v budoucnu možná stane základem udržitelné populace bobra u nás, vzhledem k minimu střetů s lidmi. A dodejme, že výskyt bobra je indikátorem klidu a zdravého životního prostředí také pro nás, lidi.

Pojďme nyní k druhému výzkumu, jehož výsledkem je biologické hodnocení lokality. Garantem výzkumu se stal Mgr. Radim Kočvara, znalec akreditovaný ministerstvem životního prostředí. Průzkum probíhal v květnu až září roku 2010 a jeho cílem bylo kromě zjištění biologického významu upozornit také na dopad případných záměrů realizace vodních staveb na toku Třebůvky, a to zejména na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Kromě výskytu chráněných rostlin lilie zlatohlavé či sněženky podsněžníku byl zjištěn výskyt některých vzácných živočichů, z nichž mnozí jsou uvedeni v aktuální Červené knize ČR. Jsou to například motýli modrásek bahenní a ohniváček černočerný, batolec červený, otakárek fenyklový, otakárek ovocný či bělopásek topolový. Z dalších příslušníků hmyzí říše jsou to pačmelák skalní, majka fialová, střevlík Scheidlerův, zlatohlávek tmavý, svižník polní a další a další. Z ochranářsky významných druhů jsou to pak ryby (mník jednovousý, vranka, střevle potoční, ouklejka pruhovaná), mloci (mlok skvrnitý, čolek obecný), žáby (ropucha obecná, skokan hnědý, skokan zelený, ropucha zelená, rosnička zelená, skokan štíhlý), šupinatí (ještěrka obecná, ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka obojková, zmije obecná). Z obyvatel ptačí říše stojí za zmínku čáp bílý a čáp černý, z dravců pak ostříž lesní, jestřáb lesní, krahujec obecný a včelojed lesní. Cenným je pozorování vodouše kropenatého a výskyt výra velkého. Údolí Třebůvky je poměrně významným hnízdištěm dnes již vzácného ledňáčka říčního. Z pěvců je třeba uvést skorce vodního, ťuhýka šedého, krkavce velkého, bramborníčky a lejsky. V údolí Třebůvky a blízkém okolí bylo zaznamenáno třináct druhů netopýrů – vrápenec malý, a netopýři vousatý, brvitý, velkoduchý, velký, vodní, večerní, rezavý, hvízdavý, nejmenší, černý a ušatý. Kromě bobra uváděného výše je třeba zmínit dalšího vzácného obyvatele, vydru říční.

Projekt neměl jen čistě odborný charakter, ale jeho součástí byla i propagační a osvětová část. S krásami údolí se mohli občané Loštic seznámit alespoň na fotografiích, a to na výstavě, kterou díky laskavosti vedení MěKS uspořádalo v září v přísálí kulturního domu Občanské sdružení Údolí Třebůvky a pořadatelské služby se ochotně a skvěle ujali skauti z oddílu Lesní rytíři. Výstava byla zahájena vernisáží s promítáním dokumentu o protipovodňové úloze přírodě blízkých vodních toků a o nebezpečí jejich regulace v krajině. Fotografie, jejich autory jsou členové a přátelé občanského sdružení, zhlédlo téměř 300 návštěvníků.

A jaký je závěr? Realizace vodních děl v údolí Třebůvky by významným způsobem negativně pozměnila charakter lokality. Zmírnění povodňových vln lze řešit biologicky a krajinářsky vhodnějšími opatřeními. Je to hlavně umožnění rozlivu vody a převod polních kultur na trvalé travní porosty (to se týká zejména území od soutoku Jevíčky a Třebůvky po Vranovou Lhotu). Tak by došlo ke zvýšení schopnosti krajiny pojímat a zadržovat vodu a ke zmírnění povodňových vln. Takové úpravy by měly příznivý vliv na všechny živočišné a rostlinné druhy. Je tedy dobře, že se objevují první zprávy o tom, že Třebůvka by se mohla stát příkladem revitalizovaného a renaturalizovaného vodního toku. Nejvíce však stále hrozí kanál D-O-L, jehož realizace by byla pro naši vlast nesmírnou ekologickou katastrofou.

Nakonec si ještě neodpustím jednu poznámku. Každou povodňovou vlnu přicházející z horního toku Třebůvky může značně ovlivnit plánovaná stavba rybníka nad Lošticemi. V této lokalitě je již z jedné strany niva zastavěna hřištěm a koupalištěm. Nyní má na protější straně údajně vzniknout chovný rybník. Pokud rybáři nechtějí při velké vodě lovit kapry po celých Lošticích, bude zřejmě nutné vybudovat hráze. Tím se zde ovšem zabrání rozlivu části povodňových vod a o to rychleji voda „vlítne“ do města. Přitom to, že se povodňová vlna v těchto místech nad Lošticemi může skutečně spolehlivě rozlévat, jsme viděli naposledy letos na jaře. Kde potom zůstal selský rozum?

 

Mgr. Svatava Šimková

Občanské sdružení Údolí Třebůvky

 12.12.2010, 17:52


Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

FOTOGALERIE- nové

Vzkazy:

1+1=     
Ďđčâĺňńňâóţ âńĺő! Ęëŕńíűé ó âŕń ńŕéň!
×ňî äóěŕĺňĺ ďî ýňčě íîâîńň˙ě?:
http://uptek.ru/news/172-elektrik-ostanovil-yugo-zapad-ssha.html Ýëĺęňđčę îńňŕíîâčë ţăî-çŕďŕä ŃŘŔ
http://uptek.ru/news/25356-60-minut-donos-na-trampa-i-novaya-partiya-hillari-klinton-170517.html
http://uptek.ru/news/13939-v-drsk-nachalas-proverka-gotovnosti-oborudovaniya-k-maksimalnym-nagruzkam.html
Ĺů¸ ěíîăî číňĺđĺńíîăî ďî ňĺěĺ íŕřĺë ňóň: íîâîđîńńč˙ âîëíîâŕőŕ http://uptek.ru/

20.5.18, 15:19

canadian drugstore online
canada drugs
canada pharmacies prescription drugs
canadian drugs

20.5.18, 05:53

mexican pharmacy online medications
canadian online pharmacy
get prescription online
northwest pharmacy

20.5.18, 03:46

best canadian mail order pharmacies
canadianpharmacy
best price prescription drugs
canadian pharmacy viagra brand

20.5.18, 02:58

canadian rx
canada online pharmacies
legitimate canadian mail order pharmacies
canada drugs online

20.5.18, 02:22

northwest pharmacy
canadian online pharmacy
canadian pharmacies that ship to us
canada pharmacies online prescriptions

20.5.18, 00:45

canadian meds
canadian cialis
online drugs
northwestpharmacy

20.5.18, 00:38

internet pharmacy
canadian pharmacy online
canadian drugstore reviews
canadian pharmacies online

19.5.18, 23:49

Ďđčâĺň âńĺě ó÷ŕńňíčęŕě ôîđóěŕ!
Íŕřĺë číňĺđĺńíóţ číôîđěŕöčţ íŕ ýňîě ńŕéňĺ: http://agentmdk.ru :
http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/4429-pravilnye-diety-samyh-krutyh-akterov-ekshn-muvi.html Ďđŕâčëüíűĺ äčĺňű ńŕěűő ęđóňűő ŕęňĺđîâ ýęří-ěóâč
http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/7863-podborka-prikolnyh-foto-123-foto.html Ďîäáîđęŕ ďđčęîëüíűő ôîňî (123 ôîňî)
http://agentmdk.ru/foto-prikoly-interesnoe/40-200-skorogovorok.html

19.5.18, 02:16

most reliable canadian pharmacies
http://canadianonlinepharmacyhd.com/
mail order prescriptions from canada

19.5.18, 00:47

Ńŕěűĺ ńâĺćčĺ ďđîăđŕěěű çäĺńü www.softzatak.ru

18.5.18, 21:57

Ďđčâĺň! Ęëŕńíűé ó âŕń ńŕéň!
×ňî ńęŕćĺňĺ ďî ďîâîäó ýňčő íîâîńňĺé?:
http://mybioplanet.ru/news/846-smozhet-li-putin-vypolnit-svoi-ekonomicheskie-obeschaniya.html Ńěîćĺň ëč Ďóňčí âűďîëíčňü ńâîč ýęîíîěč÷ĺńęčĺ îáĺůŕíč˙?
http://mybioplanet.ru/news/9202-svodki-ot-opolcheniya-novorossii-17112014-post-obnovlyaetsya.html
http://mybioplanet.ru/news/2776-metrix-i-sitienergo-treyd-podpisali-dogovor-o-distribucii.html
Ĺů¸ ěíîăî číňĺđĺńíîăî ďî ňĺěĺ íŕřĺë ňóň: íîâîńňč íîâîđîńńčč âçăë˙ä http://mybioplanet.ru/

18.5.18, 16:29

canadian drugstore
global pharmacy canada
pharmacy online mexico
canadianpharmacy

18.5.18, 13:50

Ďîńëĺäíčĺ ŕâňîěîáčëüíűĺ íîâîńňč çäĺńü megavaz.ru

18.5.18, 06:04

canadian pharmacy uk delivery
canadian pharmacies online prescriptions
canadian prescription
canada pharmacies online prescriptions

17.5.18, 00:49

casino online
cassino
casino online
best online casino

17.5.18, 00:16

Äîńňŕňî÷íî íĺďđîńňîé çŕäŕ÷ĺé ďîčńęîâîé îďňčěčçŕöčč ˙âë˙ĺňń˙ ďđîäâčćĺíčĺ ęîđďîđŕňčâíîăî ńŕéňŕ. Ęŕ÷ĺńňâĺííîĺ ďđîäâčćĺíčĺ â ßíäĺęńĺ čëč Ăóăëĺ ďîěîćĺň ďîâűńčňü ďîńĺůŕĺěîńňü ęîđďîđŕňčâíîăî ńŕéňŕ. Ďîäđîáíĺĺ ÷čňŕéňĺ íŕ ńŕéňĺ gdefile.ru

16.5.18, 23:30

canadian family pharmacy
canadian pharmacy online
prescription price comparison
canada drug pharmacy

16.5.18, 14:32

mexican pharmacies shipping to usa
no 1 canadian pharcharmy online
canadian drugstore online
canadian cialis

16.5.18, 13:49

mexican pharmacies
canada drugs
no prescription pharmacy
canadian pharmacy online

16.5.18, 12:07

Ďîńëĺäíčĺ ęîěďüţňĺđíűĺ íîâîńňč çäĺńü wtsolutions.ru

16.5.18, 11:00

no prescription online pharmacy
top rated online canadian pharmacies
canadian drugs
canadian pharmacy online

16.5.18, 10:19

legitimate canadian mail order pharmacies
canadian viagra
buy online prescription drugs
canada pharmacies online

16.5.18, 09:45

Ďîńëĺäíčĺ íîâîńňč çäĺńü mybiysk.ru

16.5.18, 09:38

cheap canadian drugs
canada pharmacy online
canada pharmacies without script
canada online pharmacies

16.5.18, 09:04

buy prescription drugs without doctor
global pharmacy canada
pharmacy without dr prescriptions
drugs for sale

16.5.18, 06:18

UdoliTrebuvky.ic.cz - zabraňme stavbě přehrady v drahocenném údolí Třebůvky
tavasi@centrum.cz