Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

Jarní výšlap kolem řeky - již 3. května!!

Ahoj, zveme na jarní výšlap tuto sobotu.

 

Jarní výšlap 2014

Pro podrobnosti klinkni zde - odkaz na FB

 28.04.2014, 10:04


Úklid Třebůvky 5. dubna 2014

Jarní úklid Třebůvky

 

Odkaz na FB

 

Sběr odpadků na březích Třebůvky se koná v sobotu 5. dubna 2014. Sraz 8:30 v Lošticích u lékárny, pak společně od čističky proti proudu.

Pytle a rukavice dodá a odvoz odpadků zajistí Povodí Moravy.

Info o účasti a dotazy posílejte na jan.simek@grnm.cz03.04.2014, 18:04


Spojme síly v boji proti spalovně v Mohelnici

Ahoj, mrkněte na odkaz a zapojte se do boje proti spalovně v Mohelnici!

 

https://www.facebook.com/spalovnaMohelnice

 

h.05.03.2014, 20:35


Co se chystá?

Zdravím všechny a přípomínám, že ač to tak podle četnostni aktualizací stránek nevypadá, Údolí Třebůvky žije. Jaké milé překvapení :) Vnejbližší době chystáme dvě akce:

 

  • Úklid kolem řeky podporovaný Povodím Moravy (datum bude upřesněno, ale zřejmě to proběhne 30.března)

  • Jarní výšlap kolem Třebůvky, již tradiční to akce, příležitost k rozhovorům a objevování krásy, na kterou někdy v každodennosti trošku zapomínáme. Vyšlápneme si 3.5.2014
Pozvánky budou :)
Zdraví a těší se Honza Šimek - jan.simek@grnm.cz04.03.2014, 07:32


Jarní výšlap údolím Třebůvky 27.4.2013

 

Aktuální informace

 

V Moravičanech u vlaku budeme od 8 hodin,

o půl vyrazíme proti proudu Třebůvky do Loštic a následně do Jeřmaně.

Vezměte si s sebou svačinu a něco na opečení, na Markrabce bude přestávka  u ohně :)

 

V Jeřmani zakončíme výšlap posezením v místní nekuřácké hospůdce.

Odtud jede autobus v 17:04 hodin do Loštic (a eventuelně dál do Moravičan).

 

Kdo bude potřebovat nechat auto ráno v Lošticích, můžeme se domluvit na  odvozu do Moravičan, eventuelně hodit auto ráno z Moravičan do Loštic.

Kdyžtak volejte 608564419 (Honza)

 20.04.2013, 10:31


Úklid odpadku kolem ramen Třebůvky

sraz 15.4. 2012 v 9:00 v Lošticích na náměstí

 

 

klikni na pozvánku pro plnou velikost

 

Ahoj všichni milí členové a příznivci Údolí Třebůvky,

než nám to všechno zaroste, rozhodly jsme se s Hančou vzít situaci do vých rukou a uspořádat tentokrát nikoliv výšlap,. ale úklid odpadků kolem původního koryta Třebůvky (říkáme tomu ramena). Bude potřeba zajistit svoz lidí z loštickéhpo náměstí do Kozova, zřejmě pomůže jeden skautský tatínek, taky Šimkovic Jetík, no a Mumu Aleš rovněž slíbil pomoc. Oslovila jsem i Martina Plška, uvidí podle okolností. Povoďáci slíbili odvoz bince náklaďákem na skládku. Takže - těšíme se na Vás a Vaše kamarády :-) Svaťka06.04.2012, 10:47


Členská schůze O.S. Údolí Třebůvky 25. 11. 2011

 

 

V pátek 25. 11. 2011 se v salónku u Coufalů uskuteční schůze O.S. Údolí Třebůvky.

Začátek v 19 hodin.

Všechny členy a příznivce zveme a těšíme se.

 

Na čepu Pilsner (Urquell)20.11.2011, 17:05


                    Sázení lípy 5. 11. 2011

 

 

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Šíp Loštice ve spolupráci s Občanským sdružením úUdolí Třebůvky a městem Loštice budou v sobotu 5. 11. 2011 ve 14 hodin sázet za Lošticemi lípu z projektu

Zasaďte strom na památku Svaté Anežky České!

 

 

Anežka Přemyslovna


Proběhne to za městem u polní cesty směrem na Palonín. Zároveň má proběhnout umístění a vysvěcení zrestaurované sošky panenky Marie.

Všechny srdečně zveme k příjemnému setkání u dobré věci :)02.11.2011, 07:53


Jarní výšlap údolím Třebůvky

 

Zveme vás na jarní výšlap údolím Třebůvky.

Odchod 16.4.2011 v 8:30 od loštické lékárny (na náměstí)

 

pozor změna: sraz platí, mění se směr pochodu. Účastníky odvezeme do výchozího bodu u Balatkova mlýna a odtud se vydáme po proudu řeky do Loštic. Kde nás čeká salónek u Coufalů.

 

 

Kolem řeky doputujeme do Kozova odkud jede v 16:57 autobus zpět do Loštic a Mohelnice.

 

Pozvánka na jarní výšlap údolím Třebůvky

 

 
11.03.2011, 08:36


Skončili jsme, jasná zpráva

 

 

Nebojte se ani se netěšte, nepůjdeme na koncert Olympiku. Na rozdíl od Petra Jandy vám také přinášíme zprávu dobrou. Občanské sdružení Údolí Třebůvky dokončilo svůj druhý projekt nazvaný  Niva Třebůvky. Finančně jej podpořila Nadace OKD a kromě našeho občanského sdružení se na realizaci podílelo několik renomovaných přírodovědců.

Ale popořádku: První projekt Třebůvka pro život měl občany informovat o tom, která vodní díla naše krásné údolí ohrožují. Díky odborné studii Mgr. Lukáše Krejčího Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně jsme si potvrdili, že přírodě blízký úsek řeky od Vranové Lhoty po Loštice je tím nejlepším protipovodňovým opatřením.

Zásluhou druhého projektu se členům občanského sdružení a veřejnosti vůbec dostává poprvé do rukou řada dalších argumentů, proč je třeba údolí zachovat, neničit je, ale naopak usilovat o zlepšování stavu nivy Třebůvky.

Dvě práce, Mapování bobřího osídlení v údolí Třebůvky a Biologické posouzení hodnoty území údolí Třebůvky, které jsou výstupem druhého projektu, upozorňují na to, co je v lokalitě mezi Vranovou Lhotou a Lošticemi obzvlášť cenné.

Mgr. Jaroslav Maloň z Univerzity Palackého je autorem výzkumu mapujícího oblast, o které dosud nebyly známy žádné informace z hlediska bobřího osídlení. Je třeba říci, že ač nás bobr někdy může rozčilovat tím, že „ničí“ stromy a staví hráze, patří mezi naše silně ohrožené druhy a je zákonem přísně chráněn on i biotopy, kde žije. Z omylu je nutné vyvést mnohé „znalce“ přírody, kteří jsou dodnes přesvědčeni, že bobr loví ryby a tím škodí našim rybářům. Takže si budeme všichni pamatovat, že bobr je býložravec, nejvíce mu chutnají mladé větve stromků a rád si pochutná třeba na kukuřici. Teď ale zpátky k našemu bobřímu výzkumu. Jak vlastně probíhal? Na začátku jara za poměrně nepříznivého počasí se uskutečnilo za pomoci GPS zimní mapování veškeré aktivity bobrů ve sledované oblasti. Do připravených archů byla zanesena všechna zjištěná data o poloze a charakteristice pobytových známek. Tato data byla posléze převedena do GIS prostředí a zpracována statistickými a pravděpodobnostními metodami. Mezi pobytové značky patří například okusy, chodníky a skluzy, stopy, obydlí, projevy stavební aktivity či bobří jídelny. Ke zjišťování pachových stop a aktivních nor byl využit speciálně vycvičený pes Ben.

A jak „bobří“ výzkum u Třebůvky dopadl? Celkem bylo vyhodnoceno 78 lokací pobytových známek. Byla nalezena dvě bobří teritoria. První je dlouhé 2559 m a je obýváno úplnou rodinou. Druhé je podstatně kratší (564 m) a je pravděpodobné, že se zde nachází pouze jeden až dva jedinci. Může zde dožívat starý, již se nerozmnožující pár či pouze jeden z páru, kde již druhý uhynul. V obou teritoriích slouží za obydlí bobrů nory. Z mapování vyplynulo, že složení porostů nenahrává přílišnému rozšíření bobří populace, ale typ břehů, rychlost proudu či typ okolní krajiny jsou pro bobry velmi vhodné. Údolí Třebůvky bude mít pro bobry vždy význam jako místo bez rušivých vlivů. V poslední době se objevuje stále více případů pytláctví (např. i v CHKO Litovelské Pomoraví), takže místo, jako je údolí Třebůvky, se v budoucnu možná stane základem udržitelné populace bobra u nás, vzhledem k minimu střetů s lidmi. A dodejme, že výskyt bobra je indikátorem klidu a zdravého životního prostředí také pro nás, lidi.

Pojďme nyní k druhému výzkumu, jehož výsledkem je biologické hodnocení lokality. Garantem výzkumu se stal Mgr. Radim Kočvara, znalec akreditovaný ministerstvem životního prostředí. Průzkum probíhal v květnu až září roku 2010 a jeho cílem bylo kromě zjištění biologického významu upozornit také na dopad případných záměrů realizace vodních staveb na toku Třebůvky, a to zejména na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Kromě výskytu chráněných rostlin lilie zlatohlavé či sněženky podsněžníku byl zjištěn výskyt některých vzácných živočichů, z nichž mnozí jsou uvedeni v aktuální Červené knize ČR. Jsou to například motýli modrásek bahenní a ohniváček černočerný, batolec červený, otakárek fenyklový, otakárek ovocný či bělopásek topolový. Z dalších příslušníků hmyzí říše jsou to pačmelák skalní, majka fialová, střevlík Scheidlerův, zlatohlávek tmavý, svižník polní a další a další. Z ochranářsky významných druhů jsou to pak ryby (mník jednovousý, vranka, střevle potoční, ouklejka pruhovaná), mloci (mlok skvrnitý, čolek obecný), žáby (ropucha obecná, skokan hnědý, skokan zelený, ropucha zelená, rosnička zelená, skokan štíhlý), šupinatí (ještěrka obecná, ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka obojková, zmije obecná). Z obyvatel ptačí říše stojí za zmínku čáp bílý a čáp černý, z dravců pak ostříž lesní, jestřáb lesní, krahujec obecný a včelojed lesní. Cenným je pozorování vodouše kropenatého a výskyt výra velkého. Údolí Třebůvky je poměrně významným hnízdištěm dnes již vzácného ledňáčka říčního. Z pěvců je třeba uvést skorce vodního, ťuhýka šedého, krkavce velkého, bramborníčky a lejsky. V údolí Třebůvky a blízkém okolí bylo zaznamenáno třináct druhů netopýrů – vrápenec malý, a netopýři vousatý, brvitý, velkoduchý, velký, vodní, večerní, rezavý, hvízdavý, nejmenší, černý a ušatý. Kromě bobra uváděného výše je třeba zmínit dalšího vzácného obyvatele, vydru říční.

Projekt neměl jen čistě odborný charakter, ale jeho součástí byla i propagační a osvětová část. S krásami údolí se mohli občané Loštic seznámit alespoň na fotografiích, a to na výstavě, kterou díky laskavosti vedení MěKS uspořádalo v září v přísálí kulturního domu Občanské sdružení Údolí Třebůvky a pořadatelské služby se ochotně a skvěle ujali skauti z oddílu Lesní rytíři. Výstava byla zahájena vernisáží s promítáním dokumentu o protipovodňové úloze přírodě blízkých vodních toků a o nebezpečí jejich regulace v krajině. Fotografie, jejich autory jsou členové a přátelé občanského sdružení, zhlédlo téměř 300 návštěvníků.

A jaký je závěr? Realizace vodních děl v údolí Třebůvky by významným způsobem negativně pozměnila charakter lokality. Zmírnění povodňových vln lze řešit biologicky a krajinářsky vhodnějšími opatřeními. Je to hlavně umožnění rozlivu vody a převod polních kultur na trvalé travní porosty (to se týká zejména území od soutoku Jevíčky a Třebůvky po Vranovou Lhotu). Tak by došlo ke zvýšení schopnosti krajiny pojímat a zadržovat vodu a ke zmírnění povodňových vln. Takové úpravy by měly příznivý vliv na všechny živočišné a rostlinné druhy. Je tedy dobře, že se objevují první zprávy o tom, že Třebůvka by se mohla stát příkladem revitalizovaného a renaturalizovaného vodního toku. Nejvíce však stále hrozí kanál D-O-L, jehož realizace by byla pro naši vlast nesmírnou ekologickou katastrofou.

Nakonec si ještě neodpustím jednu poznámku. Každou povodňovou vlnu přicházející z horního toku Třebůvky může značně ovlivnit plánovaná stavba rybníka nad Lošticemi. V této lokalitě je již z jedné strany niva zastavěna hřištěm a koupalištěm. Nyní má na protější straně údajně vzniknout chovný rybník. Pokud rybáři nechtějí při velké vodě lovit kapry po celých Lošticích, bude zřejmě nutné vybudovat hráze. Tím se zde ovšem zabrání rozlivu části povodňových vod a o to rychleji voda „vlítne“ do města. Přitom to, že se povodňová vlna v těchto místech nad Lošticemi může skutečně spolehlivě rozlévat, jsme viděli naposledy letos na jaře. Kde potom zůstal selský rozum?

 

Mgr. Svatava Šimková

Občanské sdružení Údolí Třebůvky

 12.12.2010, 17:52


Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

FOTOGALERIE- nové

Vzkazy:

1+1=     
buy viagra overseas
viagra without a doctor prescription usa
pfizer viagra online bestellen
100mg viagra without a doctor prescription
can you buy viagra in europe

21.2.19, 08:29

buy viagra overseas
viagra without a doctor prescription usa
pfizer viagra online bestellen
100mg viagra without a doctor prescription
can you buy viagra in europe

21.2.19, 08:29

buy viagra overseas
viagra without a doctor prescription usa
pfizer viagra online bestellen
100mg viagra without a doctor prescription
can you buy viagra in europe

21.2.19, 08:29

buy viagra overseas
viagra without a doctor prescription usa
pfizer viagra online bestellen
100mg viagra without a doctor prescription
can you buy viagra in europe

21.2.19, 08:29

buy viagra overseas
viagra without a doctor prescription usa
pfizer viagra online bestellen
100mg viagra without a doctor prescription
can you buy viagra in europe

21.2.19, 08:29

You stated that exceptionally well.
is winpalace a good online casino

21.2.19, 01:21


Thanks, Lots of postings!

secure online casino

20.2.19, 12:39

can you buy viagra supermarket
viagra without a doctor prescription usa
viagra quantas mg
real viagra without a doctor prescription
is 200 mg of viagra safe

20.2.19, 07:48

can you buy viagra supermarket
viagra without a doctor prescription usa
viagra quantas mg
real viagra without a doctor prescription
is 200 mg of viagra safe

20.2.19, 07:48

can you buy viagra supermarket
viagra without a doctor prescription usa
viagra quantas mg
real viagra without a doctor prescription
is 200 mg of viagra safe

20.2.19, 07:48

can you buy viagra supermarket
viagra without a doctor prescription usa
viagra quantas mg
real viagra without a doctor prescription
is 200 mg of viagra safe

20.2.19, 07:48

can you buy viagra supermarket
viagra without a doctor prescription usa
viagra quantas mg
real viagra without a doctor prescription
is 200 mg of viagra safe

20.2.19, 07:48

http://cleantalkorg2.ru/?xrfcghappwmtkhwvwr http://cleantalkorg2.ru/?ddkcycugzcrudunack http://cleantalkorg2.ru/?ngaxfpxpuhppabkoqp http://cleantalkorg2.ru/?demoouolwjijutjmdz http://cleantalkorg2.ru/?cxbtbvftfoywbqlpkg http://cleantalkorg2.ru/?pmjredexzurrephsaz http://cleantalkorg2.ru/?tlsvjcvkrxxblrekjt http://cleantalkorg2.ru/?yhruqyzauwbhkiktji http://cleantalkorg2.ru/?jmieysisvmywxalcgz http://cleantalkorg2.ru/?vkglnkyflaqixqqhtx http://cleantalkorg2.ru/?wzmdyqhofaisdesyah http://cleantalkorg2.ru/?uksjcnyzlepyrazcak http://cleantalkorg2.ru/?lnefrfqeezpcgpzhma http://cleantalkorg2.ru/?wmynkhgssshclcisfv http://cleantalkorg2.ru/?rgvqewadoxhdosasgw

またとないです またとないです

dpokmlsawe 24.02.2019 16:43 717308471 364189942 645607515 173853935
http://cleantalkorg2.ru/article

20.2.19, 07:00

http://cleantalkorg2.ru/?zcvedxjbwtpktgfvnb http://cleantalkorg2.ru/?lofdvmvzkmjitsqklj http://cleantalkorg2.ru/?hokrptlixhtkloqdac http://cleantalkorg2.ru/?exbzvobehintxmfzvu http://cleantalkorg2.ru/?nkbbgqpyqtnhvdupoy http://cleantalkorg2.ru/?cxnirxukstzxbmwpdw http://cleantalkorg2.ru/?ltkjenxtvvhqkcxffz http://cleantalkorg2.ru/?lcfkkyjkmlcoafhfeq http://cleantalkorg2.ru/?dprzqmgrycqfpnonkp http://cleantalkorg2.ru/?urmhirwtrulohofnxe http://cleantalkorg2.ru/?mxbruwjzghkvssseay http://cleantalkorg2.ru/?sugarmsnoawpudblbf http://cleantalkorg2.ru/?uqstqtroigelfhrrmp http://cleantalkorg2.ru/?gixvdtlbqnpcmfdaby http://cleantalkorg2.ru/?inmecoicuucucyiqti

またとないです ここで、ラフィク

dpokmlsawe 29.02.2019 23:59 507418565 784726934 379572264 406192574
http://cleantalkorg2.ru/article

20.2.19, 06:21

http://cleantalkorg2.ru/?bthghryektbshphhkd http://cleantalkorg2.ru/?alutdfjrqfeuaauyri http://cleantalkorg2.ru/?totngydtbfpdntrwho http://cleantalkorg2.ru/?uoujfxaylupkxrpdmt http://cleantalkorg2.ru/?rzoaefjrjnaxvimngb http://cleantalkorg2.ru/?gyjzpvexniuyydjzwx http://cleantalkorg2.ru/?xlcsdxbalgwpuiqrff http://cleantalkorg2.ru/?rbtamptfcudnrjkzbt http://cleantalkorg2.ru/?qfgwjcsemdcjgxjvdi http://cleantalkorg2.ru/?haeucyymjgqacofqnj http://cleantalkorg2.ru/?eibuoxjxgrgcueulbf http://cleantalkorg2.ru/?hwufmejzuqugftxzdv http://cleantalkorg2.ru/?hibboeogqwiyuogtrk http://cleantalkorg2.ru/?jlggnxzdfnstjwaowg http://cleantalkorg2.ru/?nfdghqsyaquvtdkfsn

必要なリンク ここで、ラフィク

dpokmlsawe 28.02.2019 2:45 408047073 272456583 28486697 388956362
http://cleantalkorg2.ru/article

20.2.19, 06:02

http://cleantalkorg2.ru/?ovfmnvusajvcurpaxn http://cleantalkorg2.ru/?twqgeolenbvlqxkwdr http://cleantalkorg2.ru/?nfhursotjzdqykjbnb http://cleantalkorg2.ru/?viteaogkukztzclzyn http://cleantalkorg2.ru/?gvrebqixguhrcoldum http://cleantalkorg2.ru/?fqtmshmepjbcdhtcid http://cleantalkorg2.ru/?mjlzaugmidrmexxcco http://cleantalkorg2.ru/?rpngazdwfhbcgxxuic http://cleantalkorg2.ru/?sgdjjncrkgjemllmaz http://cleantalkorg2.ru/?nqnynnuqyhdhfxepbf http://cleantalkorg2.ru/?gwhvxqtrvtgldtoxdk http://cleantalkorg2.ru/?hqlmpopiufoxgvhqrv http://cleantalkorg2.ru/?tguyncuenvtjctvekr http://cleantalkorg2.ru/?cofcfehyhduutgyjau http://cleantalkorg2.ru/?qxdszxytjvfktjaqpu

ここで、ラフィク 必要なリンク

dpokmlsawe 21.02.2019 1:51 777986 106315493 626030628 903761257
http://cleantalkorg2.ru/article

20.2.19, 02:29

http://cleantalkorg2.ru/?ivqggpzqyrtulyunub http://cleantalkorg2.ru/?gjpjwgacdnpkpfhveu http://cleantalkorg2.ru/?nurtzaqqhuxmlvisvv http://cleantalkorg2.ru/?xeyxbkhepyjecpzqrh http://cleantalkorg2.ru/?aulickonvjymiupwsz http://cleantalkorg2.ru/?xsfemynjdhizgczebd http://cleantalkorg2.ru/?gtkcfikondfhiixtcd http://cleantalkorg2.ru/?pputrozfixhqmygudb http://cleantalkorg2.ru/?teuzihrjfionutnsck http://cleantalkorg2.ru/?bfahghuvgiummsrdcx http://cleantalkorg2.ru/?ndnydotrjvsoiejhip http://cleantalkorg2.ru/?dswvbovwjqcecrletq http://cleantalkorg2.ru/?kwqlbbwqispxicnpfu http://cleantalkorg2.ru/?almyrybbksghabvksv http://cleantalkorg2.ru/?kgtayinhigqfdhomcs

ここで、ラフィク 緊急メッセージ

dpokmlsawe 26.02.2019 7:32 594399548 771041051 11284659 531005090
http://cleantalkorg2.ru/article

20.2.19, 02:11

You mentioned it adequately.
wwwfree online casino slots

19.2.19, 15:55

can you take 200 mg of viagra
100mg viagra without a doctor prescription
over counter pills work like viagra
viagra without a doctor prescription usa
best online source for viagra

19.2.19, 07:31

can you take 200 mg of viagra
100mg viagra without a doctor prescription
over counter pills work like viagra
viagra without a doctor prescription usa
best online source for viagra

19.2.19, 07:31

can you take 200 mg of viagra
100mg viagra without a doctor prescription
over counter pills work like viagra
viagra without a doctor prescription usa
best online source for viagra

19.2.19, 07:31

can you take 200 mg of viagra
100mg viagra without a doctor prescription
over counter pills work like viagra
viagra without a doctor prescription usa
best online source for viagra

19.2.19, 07:31

can you take 200 mg of viagra
100mg viagra without a doctor prescription
over counter pills work like viagra
viagra without a doctor prescription usa
best online source for viagra

19.2.19, 07:31

You suggested that really well.
american casino express online take that
slotica casino slots on facebook
online casino online casino
online casino eu

18.2.19, 23:18

canada pharmacy online
drugs for sale
online pharmacy canada
northwest pharmacy

18.2.19, 20:16

viagra for sale in canada
viagra without a doctor prescription usa
cutting 100 mg viagra half
viagra without a doctor prescription usa
viagra 100 mg buy

18.2.19, 06:37

UdoliTrebuvky.ic.cz - zabraňme stavbě přehrady v drahocenném údolí Třebůvky
tavasi@centrum.cz