Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

Jarní výšlap kolem řeky - již 3. května!!

Ahoj, zveme na jarní výšlap tuto sobotu.

 

Jarní výšlap 2014

Pro podrobnosti klinkni zde - odkaz na FB

 28.04.2014, 10:04


Úklid Třebůvky 5. dubna 2014

Jarní úklid Třebůvky

 

Odkaz na FB

 

Sběr odpadků na březích Třebůvky se koná v sobotu 5. dubna 2014. Sraz 8:30 v Lošticích u lékárny, pak společně od čističky proti proudu.

Pytle a rukavice dodá a odvoz odpadků zajistí Povodí Moravy.

Info o účasti a dotazy posílejte na jan.simek@grnm.cz03.04.2014, 18:04


Spojme síly v boji proti spalovně v Mohelnici

Ahoj, mrkněte na odkaz a zapojte se do boje proti spalovně v Mohelnici!

 

https://www.facebook.com/spalovnaMohelnice

 

h.05.03.2014, 20:35


Co se chystá?

Zdravím všechny a přípomínám, že ač to tak podle četnostni aktualizací stránek nevypadá, Údolí Třebůvky žije. Jaké milé překvapení :) Vnejbližší době chystáme dvě akce:

 

  • Úklid kolem řeky podporovaný Povodím Moravy (datum bude upřesněno, ale zřejmě to proběhne 30.března)

  • Jarní výšlap kolem Třebůvky, již tradiční to akce, příležitost k rozhovorům a objevování krásy, na kterou někdy v každodennosti trošku zapomínáme. Vyšlápneme si 3.5.2014
Pozvánky budou :)
Zdraví a těší se Honza Šimek - jan.simek@grnm.cz04.03.2014, 07:32


Jarní výšlap údolím Třebůvky 27.4.2013

 

Aktuální informace

 

V Moravičanech u vlaku budeme od 8 hodin,

o půl vyrazíme proti proudu Třebůvky do Loštic a následně do Jeřmaně.

Vezměte si s sebou svačinu a něco na opečení, na Markrabce bude přestávka  u ohně :)

 

V Jeřmani zakončíme výšlap posezením v místní nekuřácké hospůdce.

Odtud jede autobus v 17:04 hodin do Loštic (a eventuelně dál do Moravičan).

 

Kdo bude potřebovat nechat auto ráno v Lošticích, můžeme se domluvit na  odvozu do Moravičan, eventuelně hodit auto ráno z Moravičan do Loštic.

Kdyžtak volejte 608564419 (Honza)

 20.04.2013, 10:31


Úklid odpadku kolem ramen Třebůvky

sraz 15.4. 2012 v 9:00 v Lošticích na náměstí

 

 

klikni na pozvánku pro plnou velikost

 

Ahoj všichni milí členové a příznivci Údolí Třebůvky,

než nám to všechno zaroste, rozhodly jsme se s Hančou vzít situaci do vých rukou a uspořádat tentokrát nikoliv výšlap,. ale úklid odpadků kolem původního koryta Třebůvky (říkáme tomu ramena). Bude potřeba zajistit svoz lidí z loštickéhpo náměstí do Kozova, zřejmě pomůže jeden skautský tatínek, taky Šimkovic Jetík, no a Mumu Aleš rovněž slíbil pomoc. Oslovila jsem i Martina Plška, uvidí podle okolností. Povoďáci slíbili odvoz bince náklaďákem na skládku. Takže - těšíme se na Vás a Vaše kamarády :-) Svaťka06.04.2012, 10:47


Členská schůze O.S. Údolí Třebůvky 25. 11. 2011

 

 

V pátek 25. 11. 2011 se v salónku u Coufalů uskuteční schůze O.S. Údolí Třebůvky.

Začátek v 19 hodin.

Všechny členy a příznivce zveme a těšíme se.

 

Na čepu Pilsner (Urquell)20.11.2011, 17:05


                    Sázení lípy 5. 11. 2011

 

 

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Šíp Loštice ve spolupráci s Občanským sdružením úUdolí Třebůvky a městem Loštice budou v sobotu 5. 11. 2011 ve 14 hodin sázet za Lošticemi lípu z projektu

Zasaďte strom na památku Svaté Anežky České!

 

 

Anežka Přemyslovna


Proběhne to za městem u polní cesty směrem na Palonín. Zároveň má proběhnout umístění a vysvěcení zrestaurované sošky panenky Marie.

Všechny srdečně zveme k příjemnému setkání u dobré věci :)02.11.2011, 07:53


Jarní výšlap údolím Třebůvky

 

Zveme vás na jarní výšlap údolím Třebůvky.

Odchod 16.4.2011 v 8:30 od loštické lékárny (na náměstí)

 

pozor změna: sraz platí, mění se směr pochodu. Účastníky odvezeme do výchozího bodu u Balatkova mlýna a odtud se vydáme po proudu řeky do Loštic. Kde nás čeká salónek u Coufalů.

 

 

Kolem řeky doputujeme do Kozova odkud jede v 16:57 autobus zpět do Loštic a Mohelnice.

 

Pozvánka na jarní výšlap údolím Třebůvky

 

 
11.03.2011, 08:36


Skončili jsme, jasná zpráva

 

 

Nebojte se ani se netěšte, nepůjdeme na koncert Olympiku. Na rozdíl od Petra Jandy vám také přinášíme zprávu dobrou. Občanské sdružení Údolí Třebůvky dokončilo svůj druhý projekt nazvaný  Niva Třebůvky. Finančně jej podpořila Nadace OKD a kromě našeho občanského sdružení se na realizaci podílelo několik renomovaných přírodovědců.

Ale popořádku: První projekt Třebůvka pro život měl občany informovat o tom, která vodní díla naše krásné údolí ohrožují. Díky odborné studii Mgr. Lukáše Krejčího Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně jsme si potvrdili, že přírodě blízký úsek řeky od Vranové Lhoty po Loštice je tím nejlepším protipovodňovým opatřením.

Zásluhou druhého projektu se členům občanského sdružení a veřejnosti vůbec dostává poprvé do rukou řada dalších argumentů, proč je třeba údolí zachovat, neničit je, ale naopak usilovat o zlepšování stavu nivy Třebůvky.

Dvě práce, Mapování bobřího osídlení v údolí Třebůvky a Biologické posouzení hodnoty území údolí Třebůvky, které jsou výstupem druhého projektu, upozorňují na to, co je v lokalitě mezi Vranovou Lhotou a Lošticemi obzvlášť cenné.

Mgr. Jaroslav Maloň z Univerzity Palackého je autorem výzkumu mapujícího oblast, o které dosud nebyly známy žádné informace z hlediska bobřího osídlení. Je třeba říci, že ač nás bobr někdy může rozčilovat tím, že „ničí“ stromy a staví hráze, patří mezi naše silně ohrožené druhy a je zákonem přísně chráněn on i biotopy, kde žije. Z omylu je nutné vyvést mnohé „znalce“ přírody, kteří jsou dodnes přesvědčeni, že bobr loví ryby a tím škodí našim rybářům. Takže si budeme všichni pamatovat, že bobr je býložravec, nejvíce mu chutnají mladé větve stromků a rád si pochutná třeba na kukuřici. Teď ale zpátky k našemu bobřímu výzkumu. Jak vlastně probíhal? Na začátku jara za poměrně nepříznivého počasí se uskutečnilo za pomoci GPS zimní mapování veškeré aktivity bobrů ve sledované oblasti. Do připravených archů byla zanesena všechna zjištěná data o poloze a charakteristice pobytových známek. Tato data byla posléze převedena do GIS prostředí a zpracována statistickými a pravděpodobnostními metodami. Mezi pobytové značky patří například okusy, chodníky a skluzy, stopy, obydlí, projevy stavební aktivity či bobří jídelny. Ke zjišťování pachových stop a aktivních nor byl využit speciálně vycvičený pes Ben.

A jak „bobří“ výzkum u Třebůvky dopadl? Celkem bylo vyhodnoceno 78 lokací pobytových známek. Byla nalezena dvě bobří teritoria. První je dlouhé 2559 m a je obýváno úplnou rodinou. Druhé je podstatně kratší (564 m) a je pravděpodobné, že se zde nachází pouze jeden až dva jedinci. Může zde dožívat starý, již se nerozmnožující pár či pouze jeden z páru, kde již druhý uhynul. V obou teritoriích slouží za obydlí bobrů nory. Z mapování vyplynulo, že složení porostů nenahrává přílišnému rozšíření bobří populace, ale typ břehů, rychlost proudu či typ okolní krajiny jsou pro bobry velmi vhodné. Údolí Třebůvky bude mít pro bobry vždy význam jako místo bez rušivých vlivů. V poslední době se objevuje stále více případů pytláctví (např. i v CHKO Litovelské Pomoraví), takže místo, jako je údolí Třebůvky, se v budoucnu možná stane základem udržitelné populace bobra u nás, vzhledem k minimu střetů s lidmi. A dodejme, že výskyt bobra je indikátorem klidu a zdravého životního prostředí také pro nás, lidi.

Pojďme nyní k druhému výzkumu, jehož výsledkem je biologické hodnocení lokality. Garantem výzkumu se stal Mgr. Radim Kočvara, znalec akreditovaný ministerstvem životního prostředí. Průzkum probíhal v květnu až září roku 2010 a jeho cílem bylo kromě zjištění biologického významu upozornit také na dopad případných záměrů realizace vodních staveb na toku Třebůvky, a to zejména na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Kromě výskytu chráněných rostlin lilie zlatohlavé či sněženky podsněžníku byl zjištěn výskyt některých vzácných živočichů, z nichž mnozí jsou uvedeni v aktuální Červené knize ČR. Jsou to například motýli modrásek bahenní a ohniváček černočerný, batolec červený, otakárek fenyklový, otakárek ovocný či bělopásek topolový. Z dalších příslušníků hmyzí říše jsou to pačmelák skalní, majka fialová, střevlík Scheidlerův, zlatohlávek tmavý, svižník polní a další a další. Z ochranářsky významných druhů jsou to pak ryby (mník jednovousý, vranka, střevle potoční, ouklejka pruhovaná), mloci (mlok skvrnitý, čolek obecný), žáby (ropucha obecná, skokan hnědý, skokan zelený, ropucha zelená, rosnička zelená, skokan štíhlý), šupinatí (ještěrka obecná, ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka obojková, zmije obecná). Z obyvatel ptačí říše stojí za zmínku čáp bílý a čáp černý, z dravců pak ostříž lesní, jestřáb lesní, krahujec obecný a včelojed lesní. Cenným je pozorování vodouše kropenatého a výskyt výra velkého. Údolí Třebůvky je poměrně významným hnízdištěm dnes již vzácného ledňáčka říčního. Z pěvců je třeba uvést skorce vodního, ťuhýka šedého, krkavce velkého, bramborníčky a lejsky. V údolí Třebůvky a blízkém okolí bylo zaznamenáno třináct druhů netopýrů – vrápenec malý, a netopýři vousatý, brvitý, velkoduchý, velký, vodní, večerní, rezavý, hvízdavý, nejmenší, černý a ušatý. Kromě bobra uváděného výše je třeba zmínit dalšího vzácného obyvatele, vydru říční.

Projekt neměl jen čistě odborný charakter, ale jeho součástí byla i propagační a osvětová část. S krásami údolí se mohli občané Loštic seznámit alespoň na fotografiích, a to na výstavě, kterou díky laskavosti vedení MěKS uspořádalo v září v přísálí kulturního domu Občanské sdružení Údolí Třebůvky a pořadatelské služby se ochotně a skvěle ujali skauti z oddílu Lesní rytíři. Výstava byla zahájena vernisáží s promítáním dokumentu o protipovodňové úloze přírodě blízkých vodních toků a o nebezpečí jejich regulace v krajině. Fotografie, jejich autory jsou členové a přátelé občanského sdružení, zhlédlo téměř 300 návštěvníků.

A jaký je závěr? Realizace vodních děl v údolí Třebůvky by významným způsobem negativně pozměnila charakter lokality. Zmírnění povodňových vln lze řešit biologicky a krajinářsky vhodnějšími opatřeními. Je to hlavně umožnění rozlivu vody a převod polních kultur na trvalé travní porosty (to se týká zejména území od soutoku Jevíčky a Třebůvky po Vranovou Lhotu). Tak by došlo ke zvýšení schopnosti krajiny pojímat a zadržovat vodu a ke zmírnění povodňových vln. Takové úpravy by měly příznivý vliv na všechny živočišné a rostlinné druhy. Je tedy dobře, že se objevují první zprávy o tom, že Třebůvka by se mohla stát příkladem revitalizovaného a renaturalizovaného vodního toku. Nejvíce však stále hrozí kanál D-O-L, jehož realizace by byla pro naši vlast nesmírnou ekologickou katastrofou.

Nakonec si ještě neodpustím jednu poznámku. Každou povodňovou vlnu přicházející z horního toku Třebůvky může značně ovlivnit plánovaná stavba rybníka nad Lošticemi. V této lokalitě je již z jedné strany niva zastavěna hřištěm a koupalištěm. Nyní má na protější straně údajně vzniknout chovný rybník. Pokud rybáři nechtějí při velké vodě lovit kapry po celých Lošticích, bude zřejmě nutné vybudovat hráze. Tím se zde ovšem zabrání rozlivu části povodňových vod a o to rychleji voda „vlítne“ do města. Přitom to, že se povodňová vlna v těchto místech nad Lošticemi může skutečně spolehlivě rozlévat, jsme viděli naposledy letos na jaře. Kde potom zůstal selský rozum?

 

Mgr. Svatava Šimková

Občanské sdružení Údolí Třebůvky

 12.12.2010, 17:52


Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

FOTOGALERIE- nové

Vzkazy:

1+1=     
cialis coupon
cialis for daily use http://canadian-pharmacyn.com

12.12.18, 12:46

Movies Online http://trdbylqxvb.com

12.12.18, 07:47

Interesting idea new popular hookup http://newhookupprofiles.newhookupsite.biz/ http://apphookupnew.newhookupsite.biz/ http://speedflirtbest.newhookupsite.biz/ http://onlinefindflirt.newhookupsite.biz/ http://newservicesdating.newhookupsite.biz/ find hookup services new meet matchmaking http://projectgoodhookup.newhookupsite.biz/ http://flirtsingle.newhookupsite.biz/ http://yourflirtchat.newhookupsite.biz/ casual flirt your flirt most popular dating search http://servicesflirtfind.newhookupsite.biz/ http://bestflirtpopular.newhookupsite.biz/

11.12.18, 22:24

illegal buy viagra online usa
sildenafil generico venezuela
viagra tablets for sale uk
do viagra pills do
cuantos mg de viagra debe tomar

11.12.18, 21:49

viagra generico contrareembolso
get genuine viagra
many viagra pills can take
is 20mg of cialis the same as 100 mg viagra
buy viagra usa

11.12.18, 21:47

viagra sale edmonton
buy viagra over the counter london
lowest price on generic viagra
viagra online with mastercard
viagra online authentic

11.12.18, 21:47

Cognitive http://flirt.newhookupsite.biz/ http://goodflirtmostpopular.newhookupsite.biz/ lookup flirt search find matchmaking network http://newmatchmakingservice.newhookupsite.biz/ http://internetbestflirt.newhookupsite.biz/ http://profilesearchdating.newhookupsite.biz/ best hookup internet http://netflirt.newhookupsite.biz/ quick flirt your popular dating new http://goodlookuphookup.newhookupsite.biz/ http://singledatingfind.newhookupsite.biz/ good hookup project find elite hookup online find hookup http://lookupgoodhookup.newhookupsite.biz/

11.12.18, 18:39

Wow,nice photos Excellent channel Excellent pictures http://casualnewhookup.newhookupsite.biz/ tips dating find program find matchmaking http://profilesbestmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://bestchatmatchmaking.newhookupsite.biz/ find services dating your service hookup single new hookup http://agencygoodmatchmaking.newhookupsite.biz/ find flirt websites http://speedmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://searchnetflirt.newhookupsite.biz/ http://quickflirtyour.newhookupsite.biz/ new apps flirt http://servicenewmatchmaking.newhookupsite.biz/ fast dating good websites your flirt

11.12.18, 15:12

Nice video,thanks You have a good taste chat best flirt http://searchflirtproject.newhookupsite.biz/ http://profilesnewmatchmaking.newhookupsite.biz/ casual flirt your http://yourmostpopulardating.newhookupsite.biz/ new flirt online http://singledatingnew.newhookupsite.biz/ network find dating http://searchchatmatchmaking.newhookupsite.biz/ new hookup meet good matchmaking service http://matchmakingyour.newhookupsite.biz/ net dating find http://lookupflirtsearch.newhookupsite.biz/ your flirt sites http://findwebsiteshookup.newhookupsite.biz/ http://youronlinehookup.newhookupsite.biz/ good dating popular http://newtipshookup.newhookupsite.biz/

11.12.18, 12:21

money online gambling
cash blackjack top online slots real money us online video poker
online casinos that accept paypal for us
online website craps
play vegas casino games online pay to play slots online
online bingo for united states players

11.12.18, 11:34

money online gambling
cash blackjack top online slots real money us online video poker
online casinos that accept paypal for us
online website craps
play vegas casino games online pay to play slots online
online bingo for united states players

11.12.18, 11:34

money online gambling
cash blackjack top online slots real money us online video poker
online casinos that accept paypal for us
online website craps
play vegas casino games online pay to play slots online
online bingo for united states players

11.12.18, 11:34

money online gambling
cash blackjack top online slots real money us online video poker
online casinos that accept paypal for us
online website craps
play vegas casino games online pay to play slots online
online bingo for united states players

11.12.18, 11:34

money online gambling
cash blackjack top online slots real money us online video poker
online casinos that accept paypal for us
online website craps
play vegas casino games online pay to play slots online
online bingo for united states players

11.12.18, 11:34

Useful video agency new hookup services flirt good your flirt program best flirt chat chat find hookup http://newpopularhookup.newhookupsite.biz/ http://programsyourmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://gooddatingfast.newhookupsite.biz/ program good dating lookup your matchmaking new dating websites new hookup http://appsmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://speedflirtsearch.newhookupsite.biz/ new hookup app http://fastyourflirt.newhookupsite.biz/

11.12.18, 09:24

Good profile agency hookup good internet find hookup http://profilesbestmatchmaking.newhookupsite.biz/ your matchmaking program http://searchonlinematchmaking.newhookupsite.biz/ best dating casual http://findsiteflirt.newhookupsite.biz/ http://newwebsiteflirt.newhookupsite.biz/ http://internetyourdating.newhookupsite.biz/ http://searchflirtproject.newhookupsite.biz/ http://matchmakingproject.newhookupsite.biz/ http://eliteyourflirt.newhookupsite.biz/ http://datingprofiles.newhookupsite.biz/ lookup your dating http://searchmatchmakingfast.newhookupsite.biz/ lookup good flirt http://quickmatchmakingbest.newhookupsite.biz/ single matchmaking new

11.12.18, 04:25

Good files,thanks Excellent program, Interestingly search matchmaking popular http://searchdatingspeed.newhookupsite.biz/ http://bestdatingspeed.newhookupsite.biz/ good matchmaking net profiles matchmaking find http://appnewhookup.newhookupsite.biz/ find single dating http://programsgoodflirt.newhookupsite.biz/ site new dating http://lookupsearchflirt.newhookupsite.biz/ http://flirtsingle.newhookupsite.biz/ http://findprogramsdating.newhookupsite.biz/ http://lookupnewdating.newhookupsite.biz/ http://finddatingfast.newhookupsite.biz/ sites hookup find http://findinternetmatchmaking.newhookupsite.biz/ websites matchmaking online flirt search search speed hookup

11.12.18, 01:55

Thanks for video Excellent thing Well said tips good flirt http://datingnetwork.newhookupsite.biz/ http://websitefindflirt.newhookupsite.biz/ internet flirt find best matchmaking programs http://newservicematchmaking.newhookupsite.biz/ http://netbestmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://programsnewdating.newhookupsite.biz/ http://singlematchmakingyour.newhookupsite.biz/ best hookup fast new chat flirt http://servicesyourflirt.newhookupsite.biz/ http://projectdatingfind.newhookupsite.biz/ http://speedflirt.newhookupsite.biz/ http://newhookupsingle.newhookupsite.biz/ lookup your dating

10.12.18, 23:09

Thanks for mp3 http://goodprogramshookup.newhookupsite.biz/ your tips hookup best program hookup find dating agency http://appsearchhookup.newhookupsite.biz/ http://lookupgoodmatchmaking.newhookupsite.biz/ profile search hookup site dating http://yournetworkhookup.newhookupsite.biz/ http://yoursiteflirt.newhookupsite.biz/ network flirt best tips new flirt http://lookupdatingfind.newhookupsite.biz/ http://bestmatchmakingpopular.newhookupsite.biz/ http://bestpopulardating.newhookupsite.biz/ http://websitedatingbest.newhookupsite.biz/ find net dating

10.12.18, 19:53

Good music Nice music new services hookup http://searchmatchmakingproject.newhookupsite.biz/ program find matchmaking search dating programs http://onlinesearchflirt.newhookupsite.biz/ good popular matchmaking http://speednewdating.newhookupsite.biz/ site find flirt profiles new dating quick dating best internet hookup your new popular dating http://appsnewmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://besthookupservices.newhookupsite.biz/ quick find flirt http://sitesdatingfind.newhookupsite.biz/ good dating meet search project hookup http://servicematchmakingsearch.newhookupsite.biz/

10.12.18, 16:12

Thank you There is nothing better tips best dating http://findappshookup.newhookupsite.biz/ http://siteflirtsearch.newhookupsite.biz/ matchmaking internet http://goodprofiledating.newhookupsite.biz/ http://sitematchmakingsearch.newhookupsite.biz/ search meet matchmaking http://bestmatchmakingpopular.newhookupsite.biz/ sites dating find project search hookup best service dating http://yourquickmatchmaking.newhookupsite.biz/ casual flirt good http://tipsyourflirt.newhookupsite.biz/ http://searchflirtprofiles.newhookupsite.biz/ program good dating http://findfastflirt.newhookupsite.biz/

10.12.18, 14:30

Good interview good flirt fast http://servicesnewflirt.newhookupsite.biz/ flirt apps internet good dating services matchmaking search http://sitehookupyour.newhookupsite.biz/ find hookup project http://newprogramsmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://apphookupfind.newhookupsite.biz/ new matchmaking profiles http://searchprogramsdating.newhookupsite.biz/ http://netflirt.newhookupsite.biz/ http://lookupfindflirt.newhookupsite.biz/ http://servicegoodmatchmaking.newhookupsite.biz/ search speed hookup http://newmatchmakingservice.newhookupsite.biz/ http://newmatchmakingapps.newhookupsite.biz/ new dating online

10.12.18, 11:01

You are interesting person http://lookupnewflirt.newhookupsite.biz/ http://speedmatchmaking.newhookupsite.biz/ find site flirt websites matchmaking good http://newflirtonline.newhookupsite.biz/ good hookup meet programs good dating http://findhookupmeet.newhookupsite.biz/ find service dating lookup good matchmaking http://bestlookuphookup.newhookupsite.biz/ http://programflirtyour.newhookupsite.biz/ most popular search flirt search app matchmaking http://programsflirt.newhookupsite.biz/ http://netbestmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://yourmatchmakingsite.newhookupsite.biz/ single find flirt new hookup your hookup apps

10.12.18, 07:39

I like your videos Hi Excellent product elite new flirt http://servicesgoodmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://profilessearchmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://bestprogramhookup.newhookupsite.biz/ your dating websites http://matchmakingyour.newhookupsite.biz/ network dating search http://netdatingbest.newhookupsite.biz/ network good matchmaking new agency matchmaking http://finddatingagency.newhookupsite.biz/ http://casualnewflirt.newhookupsite.biz/ profiles matchmaking good http://matchmakingtips.newhookupsite.biz/ find profile hookup fast new matchmaking app hookup new profiles hookup best http://servicesmatchmakingsearch.newhookupsite.biz/ http://internetbestflirt.newhookupsite.biz/

10.12.18, 03:04

Wow,excellent http://networkhookup.newhookupsite.biz/ your matchmaking program good dating quick quick your dating net flirt new http://programsflirtgood.newhookupsite.biz/ chat flirt your new online hookup http://yourhookupspeed.newhookupsite.biz/ good matchmaking site http://lookupnewdating.newhookupsite.biz/ http://appbestflirt.newhookupsite.biz/ network flirt new http://finddatingfast.newhookupsite.biz/ search matchmaking site http://findmatchmakingquick.newhookupsite.biz/ find agency matchmaking

9.12.18, 22:18

Hello Useful video http://besthookupnetwork.newhookupsite.biz/ http://searchhookup.newhookupsite.biz/ best flirt popular http://yourflirtchat.newhookupsite.biz/ http://chatnewdating.newhookupsite.biz/ http://findflirtwebsites.newhookupsite.biz/ new website hookup network flirt search project matchmaking new fast hookup good new flirt programs http://elitegoodhookup.newhookupsite.biz/ good flirt project fast matchmaking find http://netflirtnew.newhookupsite.biz/ find hookup program online hookup

9.12.18, 18:06

UdoliTrebuvky.ic.cz - zabraňme stavbě přehrady v drahocenném údolí Třebůvky
tavasi@centrum.cz