Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

Jarní výšlap kolem řeky - již 3. května!!

Ahoj, zveme na jarní výšlap tuto sobotu.

 

Jarní výšlap 2014

Pro podrobnosti klinkni zde - odkaz na FB

 28.04.2014, 10:04


Úklid Třebůvky 5. dubna 2014

Jarní úklid Třebůvky

 

Odkaz na FB

 

Sběr odpadků na březích Třebůvky se koná v sobotu 5. dubna 2014. Sraz 8:30 v Lošticích u lékárny, pak společně od čističky proti proudu.

Pytle a rukavice dodá a odvoz odpadků zajistí Povodí Moravy.

Info o účasti a dotazy posílejte na jan.simek@grnm.cz03.04.2014, 18:04


Spojme síly v boji proti spalovně v Mohelnici

Ahoj, mrkněte na odkaz a zapojte se do boje proti spalovně v Mohelnici!

 

https://www.facebook.com/spalovnaMohelnice

 

h.05.03.2014, 20:35


Co se chystá?

Zdravím všechny a přípomínám, že ač to tak podle četnostni aktualizací stránek nevypadá, Údolí Třebůvky žije. Jaké milé překvapení :) Vnejbližší době chystáme dvě akce:

 

  • Úklid kolem řeky podporovaný Povodím Moravy (datum bude upřesněno, ale zřejmě to proběhne 30.března)

  • Jarní výšlap kolem Třebůvky, již tradiční to akce, příležitost k rozhovorům a objevování krásy, na kterou někdy v každodennosti trošku zapomínáme. Vyšlápneme si 3.5.2014
Pozvánky budou :)
Zdraví a těší se Honza Šimek - jan.simek@grnm.cz04.03.2014, 07:32


Jarní výšlap údolím Třebůvky 27.4.2013

 

Aktuální informace

 

V Moravičanech u vlaku budeme od 8 hodin,

o půl vyrazíme proti proudu Třebůvky do Loštic a následně do Jeřmaně.

Vezměte si s sebou svačinu a něco na opečení, na Markrabce bude přestávka  u ohně :)

 

V Jeřmani zakončíme výšlap posezením v místní nekuřácké hospůdce.

Odtud jede autobus v 17:04 hodin do Loštic (a eventuelně dál do Moravičan).

 

Kdo bude potřebovat nechat auto ráno v Lošticích, můžeme se domluvit na  odvozu do Moravičan, eventuelně hodit auto ráno z Moravičan do Loštic.

Kdyžtak volejte 608564419 (Honza)

 20.04.2013, 10:31


Úklid odpadku kolem ramen Třebůvky

sraz 15.4. 2012 v 9:00 v Lošticích na náměstí

 

 

klikni na pozvánku pro plnou velikost

 

Ahoj všichni milí členové a příznivci Údolí Třebůvky,

než nám to všechno zaroste, rozhodly jsme se s Hančou vzít situaci do vých rukou a uspořádat tentokrát nikoliv výšlap,. ale úklid odpadků kolem původního koryta Třebůvky (říkáme tomu ramena). Bude potřeba zajistit svoz lidí z loštickéhpo náměstí do Kozova, zřejmě pomůže jeden skautský tatínek, taky Šimkovic Jetík, no a Mumu Aleš rovněž slíbil pomoc. Oslovila jsem i Martina Plška, uvidí podle okolností. Povoďáci slíbili odvoz bince náklaďákem na skládku. Takže - těšíme se na Vás a Vaše kamarády :-) Svaťka06.04.2012, 10:47


Členská schůze O.S. Údolí Třebůvky 25. 11. 2011

 

 

V pátek 25. 11. 2011 se v salónku u Coufalů uskuteční schůze O.S. Údolí Třebůvky.

Začátek v 19 hodin.

Všechny členy a příznivce zveme a těšíme se.

 

Na čepu Pilsner (Urquell)20.11.2011, 17:05


                    Sázení lípy 5. 11. 2011

 

 

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Šíp Loštice ve spolupráci s Občanským sdružením úUdolí Třebůvky a městem Loštice budou v sobotu 5. 11. 2011 ve 14 hodin sázet za Lošticemi lípu z projektu

Zasaďte strom na památku Svaté Anežky České!

 

 

Anežka Přemyslovna


Proběhne to za městem u polní cesty směrem na Palonín. Zároveň má proběhnout umístění a vysvěcení zrestaurované sošky panenky Marie.

Všechny srdečně zveme k příjemnému setkání u dobré věci :)02.11.2011, 07:53


Jarní výšlap údolím Třebůvky

 

Zveme vás na jarní výšlap údolím Třebůvky.

Odchod 16.4.2011 v 8:30 od loštické lékárny (na náměstí)

 

pozor změna: sraz platí, mění se směr pochodu. Účastníky odvezeme do výchozího bodu u Balatkova mlýna a odtud se vydáme po proudu řeky do Loštic. Kde nás čeká salónek u Coufalů.

 

 

Kolem řeky doputujeme do Kozova odkud jede v 16:57 autobus zpět do Loštic a Mohelnice.

 

Pozvánka na jarní výšlap údolím Třebůvky

 

 
11.03.2011, 08:36


Skončili jsme, jasná zpráva

 

 

Nebojte se ani se netěšte, nepůjdeme na koncert Olympiku. Na rozdíl od Petra Jandy vám také přinášíme zprávu dobrou. Občanské sdružení Údolí Třebůvky dokončilo svůj druhý projekt nazvaný  Niva Třebůvky. Finančně jej podpořila Nadace OKD a kromě našeho občanského sdružení se na realizaci podílelo několik renomovaných přírodovědců.

Ale popořádku: První projekt Třebůvka pro život měl občany informovat o tom, která vodní díla naše krásné údolí ohrožují. Díky odborné studii Mgr. Lukáše Krejčího Ph.D. z Masarykovy univerzity v Brně jsme si potvrdili, že přírodě blízký úsek řeky od Vranové Lhoty po Loštice je tím nejlepším protipovodňovým opatřením.

Zásluhou druhého projektu se členům občanského sdružení a veřejnosti vůbec dostává poprvé do rukou řada dalších argumentů, proč je třeba údolí zachovat, neničit je, ale naopak usilovat o zlepšování stavu nivy Třebůvky.

Dvě práce, Mapování bobřího osídlení v údolí Třebůvky a Biologické posouzení hodnoty území údolí Třebůvky, které jsou výstupem druhého projektu, upozorňují na to, co je v lokalitě mezi Vranovou Lhotou a Lošticemi obzvlášť cenné.

Mgr. Jaroslav Maloň z Univerzity Palackého je autorem výzkumu mapujícího oblast, o které dosud nebyly známy žádné informace z hlediska bobřího osídlení. Je třeba říci, že ač nás bobr někdy může rozčilovat tím, že „ničí“ stromy a staví hráze, patří mezi naše silně ohrožené druhy a je zákonem přísně chráněn on i biotopy, kde žije. Z omylu je nutné vyvést mnohé „znalce“ přírody, kteří jsou dodnes přesvědčeni, že bobr loví ryby a tím škodí našim rybářům. Takže si budeme všichni pamatovat, že bobr je býložravec, nejvíce mu chutnají mladé větve stromků a rád si pochutná třeba na kukuřici. Teď ale zpátky k našemu bobřímu výzkumu. Jak vlastně probíhal? Na začátku jara za poměrně nepříznivého počasí se uskutečnilo za pomoci GPS zimní mapování veškeré aktivity bobrů ve sledované oblasti. Do připravených archů byla zanesena všechna zjištěná data o poloze a charakteristice pobytových známek. Tato data byla posléze převedena do GIS prostředí a zpracována statistickými a pravděpodobnostními metodami. Mezi pobytové značky patří například okusy, chodníky a skluzy, stopy, obydlí, projevy stavební aktivity či bobří jídelny. Ke zjišťování pachových stop a aktivních nor byl využit speciálně vycvičený pes Ben.

A jak „bobří“ výzkum u Třebůvky dopadl? Celkem bylo vyhodnoceno 78 lokací pobytových známek. Byla nalezena dvě bobří teritoria. První je dlouhé 2559 m a je obýváno úplnou rodinou. Druhé je podstatně kratší (564 m) a je pravděpodobné, že se zde nachází pouze jeden až dva jedinci. Může zde dožívat starý, již se nerozmnožující pár či pouze jeden z páru, kde již druhý uhynul. V obou teritoriích slouží za obydlí bobrů nory. Z mapování vyplynulo, že složení porostů nenahrává přílišnému rozšíření bobří populace, ale typ břehů, rychlost proudu či typ okolní krajiny jsou pro bobry velmi vhodné. Údolí Třebůvky bude mít pro bobry vždy význam jako místo bez rušivých vlivů. V poslední době se objevuje stále více případů pytláctví (např. i v CHKO Litovelské Pomoraví), takže místo, jako je údolí Třebůvky, se v budoucnu možná stane základem udržitelné populace bobra u nás, vzhledem k minimu střetů s lidmi. A dodejme, že výskyt bobra je indikátorem klidu a zdravého životního prostředí také pro nás, lidi.

Pojďme nyní k druhému výzkumu, jehož výsledkem je biologické hodnocení lokality. Garantem výzkumu se stal Mgr. Radim Kočvara, znalec akreditovaný ministerstvem životního prostředí. Průzkum probíhal v květnu až září roku 2010 a jeho cílem bylo kromě zjištění biologického významu upozornit také na dopad případných záměrů realizace vodních staveb na toku Třebůvky, a to zejména na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. Kromě výskytu chráněných rostlin lilie zlatohlavé či sněženky podsněžníku byl zjištěn výskyt některých vzácných živočichů, z nichž mnozí jsou uvedeni v aktuální Červené knize ČR. Jsou to například motýli modrásek bahenní a ohniváček černočerný, batolec červený, otakárek fenyklový, otakárek ovocný či bělopásek topolový. Z dalších příslušníků hmyzí říše jsou to pačmelák skalní, majka fialová, střevlík Scheidlerův, zlatohlávek tmavý, svižník polní a další a další. Z ochranářsky významných druhů jsou to pak ryby (mník jednovousý, vranka, střevle potoční, ouklejka pruhovaná), mloci (mlok skvrnitý, čolek obecný), žáby (ropucha obecná, skokan hnědý, skokan zelený, ropucha zelená, rosnička zelená, skokan štíhlý), šupinatí (ještěrka obecná, ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka obojková, zmije obecná). Z obyvatel ptačí říše stojí za zmínku čáp bílý a čáp černý, z dravců pak ostříž lesní, jestřáb lesní, krahujec obecný a včelojed lesní. Cenným je pozorování vodouše kropenatého a výskyt výra velkého. Údolí Třebůvky je poměrně významným hnízdištěm dnes již vzácného ledňáčka říčního. Z pěvců je třeba uvést skorce vodního, ťuhýka šedého, krkavce velkého, bramborníčky a lejsky. V údolí Třebůvky a blízkém okolí bylo zaznamenáno třináct druhů netopýrů – vrápenec malý, a netopýři vousatý, brvitý, velkoduchý, velký, vodní, večerní, rezavý, hvízdavý, nejmenší, černý a ušatý. Kromě bobra uváděného výše je třeba zmínit dalšího vzácného obyvatele, vydru říční.

Projekt neměl jen čistě odborný charakter, ale jeho součástí byla i propagační a osvětová část. S krásami údolí se mohli občané Loštic seznámit alespoň na fotografiích, a to na výstavě, kterou díky laskavosti vedení MěKS uspořádalo v září v přísálí kulturního domu Občanské sdružení Údolí Třebůvky a pořadatelské služby se ochotně a skvěle ujali skauti z oddílu Lesní rytíři. Výstava byla zahájena vernisáží s promítáním dokumentu o protipovodňové úloze přírodě blízkých vodních toků a o nebezpečí jejich regulace v krajině. Fotografie, jejich autory jsou členové a přátelé občanského sdružení, zhlédlo téměř 300 návštěvníků.

A jaký je závěr? Realizace vodních děl v údolí Třebůvky by významným způsobem negativně pozměnila charakter lokality. Zmírnění povodňových vln lze řešit biologicky a krajinářsky vhodnějšími opatřeními. Je to hlavně umožnění rozlivu vody a převod polních kultur na trvalé travní porosty (to se týká zejména území od soutoku Jevíčky a Třebůvky po Vranovou Lhotu). Tak by došlo ke zvýšení schopnosti krajiny pojímat a zadržovat vodu a ke zmírnění povodňových vln. Takové úpravy by měly příznivý vliv na všechny živočišné a rostlinné druhy. Je tedy dobře, že se objevují první zprávy o tom, že Třebůvka by se mohla stát příkladem revitalizovaného a renaturalizovaného vodního toku. Nejvíce však stále hrozí kanál D-O-L, jehož realizace by byla pro naši vlast nesmírnou ekologickou katastrofou.

Nakonec si ještě neodpustím jednu poznámku. Každou povodňovou vlnu přicházející z horního toku Třebůvky může značně ovlivnit plánovaná stavba rybníka nad Lošticemi. V této lokalitě je již z jedné strany niva zastavěna hřištěm a koupalištěm. Nyní má na protější straně údajně vzniknout chovný rybník. Pokud rybáři nechtějí při velké vodě lovit kapry po celých Lošticích, bude zřejmě nutné vybudovat hráze. Tím se zde ovšem zabrání rozlivu části povodňových vod a o to rychleji voda „vlítne“ do města. Přitom to, že se povodňová vlna v těchto místech nad Lošticemi může skutečně spolehlivě rozlévat, jsme viděli naposledy letos na jaře. Kde potom zůstal selský rozum?

 

Mgr. Svatava Šimková

Občanské sdružení Údolí Třebůvky

 12.12.2010, 17:52


Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

FOTOGALERIE- nové

Vzkazy:

1+1=     
latest casino bonuses casino slot
free slots games
play real online casino
slots games
play blackjack game

17.7.18, 22:00

generico de la viagra
viagra without doctor
viagra pills work
athensapartmentsonline.com
viagra sale london
viagra without doctor prescription
cheap generic viagra no prescription
viagra without a prior doctor prescription
sicher viagra online kaufen

17.7.18, 19:50

online casinos usa players welcome
free online roulette
play online casino canada
roulette online
casino online slots usa

17.7.18, 07:34

playing the slots the internet
tropicana online casino
download casino com
borgata online casino
best rated casino bonus

17.7.18, 06:23

gambling sites for us
roulette online
progressive slots
roulette online
virtual blackjack cheats

17.7.18, 01:42

Çäđŕâńňâóéňĺ! ęëŕńíűé ó âŕń ńŕéň!
Íŕřĺë ńĺđčŕëüíóţ áŕçó ęčíî: ŕííŕ äĺňĺęňčâ ńěîňđĺňü îíëŕéí áĺńďëŕňíî â őîđîřĺě
Ňóň: ŕíčěĺ 2017 ńěîňđĺňü őîđîřĺě ęŕ÷ĺńňâĺ http://kinofly.net/anime/ ńďčńîę 2017
Ňóň: ńěîňđĺňü ęčíî áîĺâčę â őîđîřĺě ęŕ÷ĺńňâĺ őîđîřčé çŕđóáĺćíűé áîĺâčę 2018 ńěîňđĺňü őîđîřĺě ęŕ÷ĺńňâĺ ńďčńîę 2017
Ňóň: ńěîňđĺňü ŕííŕ äĺňĺęňčâ őîđîřĺě ęŕ÷ĺńňâĺ http://kinofly.net/detektiv/ ńďčńîę 2018
Çäĺńü: http://kinofly.net/news/12848-uchenye-ustanovili-vliyanie-videoigr-na-seksualnuyu-zhizn-muzhchin.html Ó÷ĺíűĺ óńňŕíîâčëč âëč˙íčĺ âčäĺîčăđ íŕ ńĺęńóŕëüíóţ ćčçíü ěóć÷čí
Ňóň: http://kinofly.net/detektiv/9958-skott-i-beyli-scott-bailey-sezon-1-4-2011-2014.html

16.7.18, 17:27

puedo tomar viagra de 100 mg
getting a viagra sample
sildenafil 50mg tds
countries where you can buy viagra over the counter

16.7.18, 12:01

casinos online real money
buffalo gold slots
maquina virtual de bingo
free casino slots
virtual bingo and number generator

15.7.18, 23:55

newest online casino usa
roulette
casino games for imac
free roulette game
live baccarat online australia

15.7.18, 23:51

play black jack for money
online casino real money
online casinos usa no download
online casino
real live gambling online

15.7.18, 19:06

casino on net tournament
free slots online
top online casinos
buffalo gold slots
play live roulette iphone

15.7.18, 18:13

best black gambling jack online roulette
free roulette game
high payout online slots
roulette game
online casino games no downloads

15.7.18, 15:58

comprar viagra generico sin receta
viagra without a doctor prescription
how long until viagra is generic
viagra without prescription
viagra cheap fast delivery
viagra without doctor
sildenafil citrate 100mg how long does it last
generic viagra without a doctor prescription
generic viagra websites

15.7.18, 07:34

get viagra without doctor
generic viagra without a doctor prescription
para que sirve la pastilla sildenafil 50 mg
viagra without doctor prescription
what is the use of viagra tablets
generic viagra without a doctor prescription
where to get viagra in bangkok
generic viagra without a doctor prescription
risk buying viagra online

15.7.18, 07:27

where to buy viagra in dublin
viagra without a prior doctor prescription
pictures of generic viagra
viagra without a doctors prescription
viagra 50 mg cpr4
generic viagra without a doctor prescription
viagra 100mg price
generic viagra without a doctor prescription
principio ativo viagra generico

15.7.18, 03:35

generic viagra benefits
viagra without a doctor prescription
viagra per pill
viagra without a prior doctor prescription
ordering viagra online from canada
viagra without a doctor prescription usa
max viagra pills
viagra without a doctors prescription
best place buy sildenafil citrate

15.7.18, 02:47

can you get viagra over the counter in england
viagra without a doctor prescription
when does viagra go generic
viagra without a doctor prescription
50mg viagra long does last
viagra without a doctors prescription
viagra from pfizer online
viagra without a doctor prescription usa
levitra 20mg vs viagra

15.7.18, 00:47

generico viagra faz mal
100mg viagra vs 20mg cialis
viagra online no rx
viagra sale china

14.7.18, 09:56

soaring eagle casino snocross 2016
betonline kladionica
casino queen table minimums
free casino slots mama
no deposit cars.co.za
baccarat 7 bonus
famous gambling cities us
baccarat 20 million
casino table hire jersey
free casino slots pc games
free online casino games 199
gambling addiction or hobby
gambling addiction 20 years old
free bets horses
roulette free game paddy power
free online casino games for phone

14.7.18, 00:43

Ďđčâĺň!
Íŕřĺë ďîäáîđęč ăčôîę č ďđčęîëîâ íŕ ýňîě ńŕéňĺ: http://agentorange.ru :
http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/4930-vsyudu-obman.html Âńţäó îáěŕí
http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/3318-kak-dobyvayut-prirodnyy-kamen-na-bali.html Ęŕę äîáűâŕţň ďđčđîäíűé ęŕěĺíü íŕ Áŕëč
http://agentorange.ru/art-foto-interesnoe/1968-nedelya-vysokoy-mody-v-parizhe-valentino-vesna-leto-2015.html

13.7.18, 10:30

a cosa serve cialis 5 mg
buy viagra pharmacy uk
viagra buy online no prescription uk
buy viagra next day delivery uk

13.7.18, 09:56

roulette calculator free download
soaring eagle casino 2015
roulette free dictionary
free java mobile casino games
baccarat kelly
10 gambling addiction
free bets real money
free online casino games win real money no deposit malaysia
free bets in betway
gambling addiction kentucky
free online casino video poker games
free bets real money
free bet voucher william hill
free mobile casino games to download
no deposit dreams casino
baccarat 6 piece cookware set review

13.7.18, 09:23

free bet 888 casino
no deposit 2017 slots
casino table fabric
mobile casino games for android
no deposit cars 4 sale
top 50 online gambling sites
gambling addiction us
soaring eagle casino virtual tour
free casino slots and poker
betonline kathy
roulette analyzer free
roulette free play uk
betonline yahoo answers
free bets paddy power terms
free casino slots wicked winnings
free bets register

12.7.18, 23:29

no deposit car yards brisbane
free casino slots sevens
betonline trustworthy
baccarat utensils
free online casino games geisha
free online casino games 4u
free bet vernons
casino table 3d model
yesbonus betonline
online beta xbox
casino queen table games
betonline withdrawal reddit
free slots casino royale
probability mobile casino games
free casino slots multi lines
free casino slots choy sun doa

12.7.18, 21:08

acheter cialis 20 mg
can i buy viagra in mexico
experience research cheap viagra
best prices generic cialis

11.7.18, 18:15

free harrahs casino slots
qq188 freebet
play golden lotus free online casino slot games
casino games for java mobile
betonline youtube
casino table walmart
largest online casino jackpot
baccarat 10 piece stone cookware set
baccarat 10 piece stone cookware set
vauxhall corsa no deposit 0 finance
funny gambling addiction quotes
betonline vs bovada reddit
free online casino games ipad
free samsung mobile casino games
soaring eagle casino free slots
casino table games new york

9.7.18, 15:45

UdoliTrebuvky.ic.cz - zabraňme stavbě přehrady v drahocenném údolí Třebůvky
tavasi@centrum.cz