Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

Výstava fotografií Údolí Třebůvky

 

klikni pro plnou velikost

klikni pro plnou velikost...

 

výstava pokračuje až do pátku 24.9., denně od 14-17 hod.01.09.2010, 19:17


Jarní pochod údolím Třebůvky

 

klikni pro plnou velikost

klikni pro plnou velikost...02.04.2010, 08:26


Členská schůze O.S. Údolí Třebůvky

 

 


se koná ve čtvrtek 11. března v 19 hodin v Mohelnici u Martina Plška (Eurooldtimers na Třebovské ulici)

 

 

 

 02.03.2010, 16:33


Ochrana památek přírodních19.01.2010, 11:19


Zpráva o stavu české přírody a krajiny v roce 2009

Tisková zpráva: 15.11.2009

Zpráva [1], kterou dnes dostala na stůl vláda, představuje souhrn aktuálních dat a trendů ve vývoji české přírody a krajiny. „Nejvážnější problémy české přírody a krajiny se dají popsat několika nečeskými slovy: urbanizace, fragmentace, unifikace a extensifikace versus intensifikace. Přibývá zastavěného území, výstavbou silnic se krajina drobí na menší plochy, takže se zmenšuje prostor pro život a migraci živočichů a rostlin. Vybetonovaná krajina hůř odolává přívalovým dešťům a zvyšuje riziko povodní. Krajina se sjednocuje, ubývá pestrosti a různorodosti. A v neposlední řadě zatímco v některých regionech se zvyšuje intenzita využití půdy, například zástavbou či intenzivním zemědělstvím, jinde se nechává půda zcela ladem. Pozitivní ale je, že nyní rovněž můžeme pozorovat návrat některých živočichů, například rysa,“ konstatuje ministr životního prostředí Ladislav Miko, jeden z editorů Zprávy.

Zpráva například konstatuje, že:

od roku 2000 každý den ubývá 10,7 hektaru zemědělské půdy. Tento trend má přitom stoupající tendenci. Zhoršuje schopnost krajiny zadržovat vodu.

v období 1980-2005 klesl podíl dopravou nefragmentované krajiny z 81 % na 64 % rozlohy ČR. Tento trend stále pokračuje. Dochází tak k ohrožení existence významného počtu druhů. Na silnicích tak ročně zahyne na 570 000 zajíců, 52 000 srnců, 350 000 ježků, 70 000 bažantů a 50 000 kun.

jen asi 17 % plochy státu je tvořeno přírodními nebo přírodě blízkými stanovišti.Tři čtvrtiny z nich jsou navíc v nepříznivém stavu a proto hůř odolávají vnějším vlivům. Zánikem jsou ohrožena vzácná stanoviště, která jsou vázána na specifické podmínky. Naopak běžná stanoviště se kvůli svým nárokům na prostředí mají tendenci rozšiřovat. Mizí tak různorodost, krajina se unifikuje.

Česká republika je z hlediska počtu vyskytujících se druhů (doposud zaznamenáno přibližně 80 tis. druhů) relativně bohatá. Třetina druhů je však na území ČR hodnocena jako ohrožená, stovky druhů u nás již vymřely či vymizely (84 druhů hub, 27 mechorostů, 118 cévnatých rostlin, 627 bezobratlých, 22 obratlovců). Přestává tak postupně platit, že území České republiky je v rámci evropských měřítek druhově rozmanité.

mezi vymírajícími druhy jsou především ty specializované, pokles je zaznamenán ale i u některých druhů dříve běžných (například skřivan polní). původní druhy jsou také ohrožovány desítkami invazních druhů, které je často úplně vytlačí z jejich areálu.

Faktografická Zpráva o stavu české přírody a krajiny - stav k roku 2009 je unikátním souhrnem dostupných informací. Je členěna na tři části: krajina, přírodní stanoviště a druhy. Obsahuje řadu grafů, fotografií a především konkrétních a srozumitelných příkladů. Poskytuje informace v širších souvislostech a bude sloužit jako podklad pro tvorbu politik, strategií a programů.

Poznámky:

[1] Celá zpráva bude k dispozici do konce měsíce listopadu na www.mzp.cz, a později i v tištěné podobě na Informačním středisku MŽP a pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (www.nature.cz). Jejími editory jsou Ladislav Miko, ministr životního prostředí a Michael Hošek, náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP22.11.2009, 12:14


Sobotní výšlap 7.11.2009

Již třetí pochůzky údolím Třebůvky se zúčastnili členové a přátelé OS Údolí Třebůvky, obyvatelé údolí, Ing. František Ondráš z MŽP, Odboru výkonu státní správy Olomouc, Jan Beránek z iniciativy Stop přehradě, Mgr. Pavel Černý z OŽP MěÚ Mohelnice, Ing. Klein, zastupitel Loštic. Ze šternberského gymnázia přijela skupina studentů v čele s paní profesorkou Šubovou.

Vycházka měla poznávací, informativní a osvětový charakter. Rozdíl mezi napřímenou, tvrdě ohrázovanou řekou a přírodě blízkým tokem, fragment lužního lesa, pobytové stopy bobra evropského, diskuze nad renaturalizací vodního toku, osvěta, to vše byla témata vycházky, která byla příjemně zakončena v restauraci U Coufalů v Lošticích.

Na výšlap navázala pracovní schůzka s ředitelem Povodí Morava s.p., závod Horní Morava, ing. Davidem Fínou a jeho spolupracovníky panem Holáskem a Zlámalem, které se účastnili zástupci os S.Šimková a Jan Šimek. Na schůzce byly navrženy základnílředstavy o podobě Třebůvky v budoucích letech a základní obrysy spolupráce, na které mají obě strany zájem.

 

Akci podpořily firmy Restaurace U Coufalů a A.W. Loštice.  Srdečně děkujeme :-)

 

 

Svatava Šimková

 

 22.11.2009, 12:13


Sobotní výšlap

Milí přátelé údolí Třebůvky,

počasí nám sice moc nepřeje, ale výšlap se uskuteční za každého počasí. Teple se zabalte, vybavte se pláštěnkou, rukavicemi, čepicí a šálou, na nohy pořádné a pohodlné boty. na záda batoh s jídlem a pitím a můžeme vyrazit! Účast už slíbili členové a přátelé Údolí Třebůvky, přijede skupina studentů šternberského gymnázia i se svou paní profesorkou, nepochybně se objeví pár velmi zajímavých hostů. Pokud nás bude mnoho do linkového autobusu, řidiči se svými vozy jsou připraveni. Cesta po proudu řeky nás zahřeje a u Coufalů nás čeká salónek, kde se uskuteční krátký semináříček a potom přátelská debata. Moc se na vás všechny těšíme. Za OS ÚT Svatava Šimková04.11.2009, 17:13


Podzimní výšlap údolím říčky Třebůvky01.10.2009, 22:30


Ústní jednání ve věci vydání stavebního povolení

ke stavbě "Rekonstrukce bočního přelivu na náhonu MVE Loštice-Vlčice" se skutečnilo dne 1.10.2009 za přítomnosti statutárního zástupce OS Údolí Třebůvky. Vyjádření přítomných josu zaznamenána v protokolu o ústním jednání. Dokud provozovatel MVE neodstraní zjištěné nedostatky, je řízení přerušeno.01.10.2009, 14:09


Místní šetření ve věci kácení topolů u Třebůvky

Dne 10.9.2009 v 9:00 proběhlo u lávky mezi lomem a Vlčicemi místní šetření ve věci kácení topolů u Třebůvky. Tyto topoly chrání Vlčice před hlukem a prachem z lomu, na druhou stranu však ohrožují padajícími větvemi osoby procházející či projíždějící stezkou kolem Třebůvky. Šetření proběhlo za přítomnosti pracovníků orgánů ochrany přírody MěÚ Loštice a Mohelnice, Povodí Moravy s.p., závod Horní Morava, dendroložky z AOPK ČR, středisko Olomouc a členů OS Údolí Třebůvky. Během jednání dospěli účastníci k dohodě: byly označeny stromy, které je nutno vykácet, navržen další postup a dojednáno, že celá věc, jelikož se jedná o zásah do významného krajinného prvku, bude řešena ve správním řízení. Svatava Šimková


11.09.2009, 10:18


Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

FOTOGALERIE- nové

Vzkazy:

1+1=     
cialis coupon
cialis for daily use http://canadian-pharmacyn.com

12.12.18, 12:46

Movies Online http://trdbylqxvb.com

12.12.18, 07:47

Interesting idea new popular hookup http://newhookupprofiles.newhookupsite.biz/ http://apphookupnew.newhookupsite.biz/ http://speedflirtbest.newhookupsite.biz/ http://onlinefindflirt.newhookupsite.biz/ http://newservicesdating.newhookupsite.biz/ find hookup services new meet matchmaking http://projectgoodhookup.newhookupsite.biz/ http://flirtsingle.newhookupsite.biz/ http://yourflirtchat.newhookupsite.biz/ casual flirt your flirt most popular dating search http://servicesflirtfind.newhookupsite.biz/ http://bestflirtpopular.newhookupsite.biz/

11.12.18, 22:24

illegal buy viagra online usa
sildenafil generico venezuela
viagra tablets for sale uk
do viagra pills do
cuantos mg de viagra debe tomar

11.12.18, 21:49

viagra generico contrareembolso
get genuine viagra
many viagra pills can take
is 20mg of cialis the same as 100 mg viagra
buy viagra usa

11.12.18, 21:47

viagra sale edmonton
buy viagra over the counter london
lowest price on generic viagra
viagra online with mastercard
viagra online authentic

11.12.18, 21:47

Cognitive http://flirt.newhookupsite.biz/ http://goodflirtmostpopular.newhookupsite.biz/ lookup flirt search find matchmaking network http://newmatchmakingservice.newhookupsite.biz/ http://internetbestflirt.newhookupsite.biz/ http://profilesearchdating.newhookupsite.biz/ best hookup internet http://netflirt.newhookupsite.biz/ quick flirt your popular dating new http://goodlookuphookup.newhookupsite.biz/ http://singledatingfind.newhookupsite.biz/ good hookup project find elite hookup online find hookup http://lookupgoodhookup.newhookupsite.biz/

11.12.18, 18:39

Wow,nice photos Excellent channel Excellent pictures http://casualnewhookup.newhookupsite.biz/ tips dating find program find matchmaking http://profilesbestmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://bestchatmatchmaking.newhookupsite.biz/ find services dating your service hookup single new hookup http://agencygoodmatchmaking.newhookupsite.biz/ find flirt websites http://speedmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://searchnetflirt.newhookupsite.biz/ http://quickflirtyour.newhookupsite.biz/ new apps flirt http://servicenewmatchmaking.newhookupsite.biz/ fast dating good websites your flirt

11.12.18, 15:12

Nice video,thanks You have a good taste chat best flirt http://searchflirtproject.newhookupsite.biz/ http://profilesnewmatchmaking.newhookupsite.biz/ casual flirt your http://yourmostpopulardating.newhookupsite.biz/ new flirt online http://singledatingnew.newhookupsite.biz/ network find dating http://searchchatmatchmaking.newhookupsite.biz/ new hookup meet good matchmaking service http://matchmakingyour.newhookupsite.biz/ net dating find http://lookupflirtsearch.newhookupsite.biz/ your flirt sites http://findwebsiteshookup.newhookupsite.biz/ http://youronlinehookup.newhookupsite.biz/ good dating popular http://newtipshookup.newhookupsite.biz/

11.12.18, 12:21

money online gambling
cash blackjack top online slots real money us online video poker
online casinos that accept paypal for us
online website craps
play vegas casino games online pay to play slots online
online bingo for united states players

11.12.18, 11:34

money online gambling
cash blackjack top online slots real money us online video poker
online casinos that accept paypal for us
online website craps
play vegas casino games online pay to play slots online
online bingo for united states players

11.12.18, 11:34

money online gambling
cash blackjack top online slots real money us online video poker
online casinos that accept paypal for us
online website craps
play vegas casino games online pay to play slots online
online bingo for united states players

11.12.18, 11:34

money online gambling
cash blackjack top online slots real money us online video poker
online casinos that accept paypal for us
online website craps
play vegas casino games online pay to play slots online
online bingo for united states players

11.12.18, 11:34

money online gambling
cash blackjack top online slots real money us online video poker
online casinos that accept paypal for us
online website craps
play vegas casino games online pay to play slots online
online bingo for united states players

11.12.18, 11:34

Useful video agency new hookup services flirt good your flirt program best flirt chat chat find hookup http://newpopularhookup.newhookupsite.biz/ http://programsyourmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://gooddatingfast.newhookupsite.biz/ program good dating lookup your matchmaking new dating websites new hookup http://appsmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://speedflirtsearch.newhookupsite.biz/ new hookup app http://fastyourflirt.newhookupsite.biz/

11.12.18, 09:24

Good profile agency hookup good internet find hookup http://profilesbestmatchmaking.newhookupsite.biz/ your matchmaking program http://searchonlinematchmaking.newhookupsite.biz/ best dating casual http://findsiteflirt.newhookupsite.biz/ http://newwebsiteflirt.newhookupsite.biz/ http://internetyourdating.newhookupsite.biz/ http://searchflirtproject.newhookupsite.biz/ http://matchmakingproject.newhookupsite.biz/ http://eliteyourflirt.newhookupsite.biz/ http://datingprofiles.newhookupsite.biz/ lookup your dating http://searchmatchmakingfast.newhookupsite.biz/ lookup good flirt http://quickmatchmakingbest.newhookupsite.biz/ single matchmaking new

11.12.18, 04:25

Good files,thanks Excellent program, Interestingly search matchmaking popular http://searchdatingspeed.newhookupsite.biz/ http://bestdatingspeed.newhookupsite.biz/ good matchmaking net profiles matchmaking find http://appnewhookup.newhookupsite.biz/ find single dating http://programsgoodflirt.newhookupsite.biz/ site new dating http://lookupsearchflirt.newhookupsite.biz/ http://flirtsingle.newhookupsite.biz/ http://findprogramsdating.newhookupsite.biz/ http://lookupnewdating.newhookupsite.biz/ http://finddatingfast.newhookupsite.biz/ sites hookup find http://findinternetmatchmaking.newhookupsite.biz/ websites matchmaking online flirt search search speed hookup

11.12.18, 01:55

Thanks for video Excellent thing Well said tips good flirt http://datingnetwork.newhookupsite.biz/ http://websitefindflirt.newhookupsite.biz/ internet flirt find best matchmaking programs http://newservicematchmaking.newhookupsite.biz/ http://netbestmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://programsnewdating.newhookupsite.biz/ http://singlematchmakingyour.newhookupsite.biz/ best hookup fast new chat flirt http://servicesyourflirt.newhookupsite.biz/ http://projectdatingfind.newhookupsite.biz/ http://speedflirt.newhookupsite.biz/ http://newhookupsingle.newhookupsite.biz/ lookup your dating

10.12.18, 23:09

Thanks for mp3 http://goodprogramshookup.newhookupsite.biz/ your tips hookup best program hookup find dating agency http://appsearchhookup.newhookupsite.biz/ http://lookupgoodmatchmaking.newhookupsite.biz/ profile search hookup site dating http://yournetworkhookup.newhookupsite.biz/ http://yoursiteflirt.newhookupsite.biz/ network flirt best tips new flirt http://lookupdatingfind.newhookupsite.biz/ http://bestmatchmakingpopular.newhookupsite.biz/ http://bestpopulardating.newhookupsite.biz/ http://websitedatingbest.newhookupsite.biz/ find net dating

10.12.18, 19:53

Good music Nice music new services hookup http://searchmatchmakingproject.newhookupsite.biz/ program find matchmaking search dating programs http://onlinesearchflirt.newhookupsite.biz/ good popular matchmaking http://speednewdating.newhookupsite.biz/ site find flirt profiles new dating quick dating best internet hookup your new popular dating http://appsnewmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://besthookupservices.newhookupsite.biz/ quick find flirt http://sitesdatingfind.newhookupsite.biz/ good dating meet search project hookup http://servicematchmakingsearch.newhookupsite.biz/

10.12.18, 16:12

Thank you There is nothing better tips best dating http://findappshookup.newhookupsite.biz/ http://siteflirtsearch.newhookupsite.biz/ matchmaking internet http://goodprofiledating.newhookupsite.biz/ http://sitematchmakingsearch.newhookupsite.biz/ search meet matchmaking http://bestmatchmakingpopular.newhookupsite.biz/ sites dating find project search hookup best service dating http://yourquickmatchmaking.newhookupsite.biz/ casual flirt good http://tipsyourflirt.newhookupsite.biz/ http://searchflirtprofiles.newhookupsite.biz/ program good dating http://findfastflirt.newhookupsite.biz/

10.12.18, 14:30

Good interview good flirt fast http://servicesnewflirt.newhookupsite.biz/ flirt apps internet good dating services matchmaking search http://sitehookupyour.newhookupsite.biz/ find hookup project http://newprogramsmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://apphookupfind.newhookupsite.biz/ new matchmaking profiles http://searchprogramsdating.newhookupsite.biz/ http://netflirt.newhookupsite.biz/ http://lookupfindflirt.newhookupsite.biz/ http://servicegoodmatchmaking.newhookupsite.biz/ search speed hookup http://newmatchmakingservice.newhookupsite.biz/ http://newmatchmakingapps.newhookupsite.biz/ new dating online

10.12.18, 11:01

You are interesting person http://lookupnewflirt.newhookupsite.biz/ http://speedmatchmaking.newhookupsite.biz/ find site flirt websites matchmaking good http://newflirtonline.newhookupsite.biz/ good hookup meet programs good dating http://findhookupmeet.newhookupsite.biz/ find service dating lookup good matchmaking http://bestlookuphookup.newhookupsite.biz/ http://programflirtyour.newhookupsite.biz/ most popular search flirt search app matchmaking http://programsflirt.newhookupsite.biz/ http://netbestmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://yourmatchmakingsite.newhookupsite.biz/ single find flirt new hookup your hookup apps

10.12.18, 07:39

I like your videos Hi Excellent product elite new flirt http://servicesgoodmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://profilessearchmatchmaking.newhookupsite.biz/ http://bestprogramhookup.newhookupsite.biz/ your dating websites http://matchmakingyour.newhookupsite.biz/ network dating search http://netdatingbest.newhookupsite.biz/ network good matchmaking new agency matchmaking http://finddatingagency.newhookupsite.biz/ http://casualnewflirt.newhookupsite.biz/ profiles matchmaking good http://matchmakingtips.newhookupsite.biz/ find profile hookup fast new matchmaking app hookup new profiles hookup best http://servicesmatchmakingsearch.newhookupsite.biz/ http://internetbestflirt.newhookupsite.biz/

10.12.18, 03:04

Wow,excellent http://networkhookup.newhookupsite.biz/ your matchmaking program good dating quick quick your dating net flirt new http://programsflirtgood.newhookupsite.biz/ chat flirt your new online hookup http://yourhookupspeed.newhookupsite.biz/ good matchmaking site http://lookupnewdating.newhookupsite.biz/ http://appbestflirt.newhookupsite.biz/ network flirt new http://finddatingfast.newhookupsite.biz/ search matchmaking site http://findmatchmakingquick.newhookupsite.biz/ find agency matchmaking

9.12.18, 22:18

Hello Useful video http://besthookupnetwork.newhookupsite.biz/ http://searchhookup.newhookupsite.biz/ best flirt popular http://yourflirtchat.newhookupsite.biz/ http://chatnewdating.newhookupsite.biz/ http://findflirtwebsites.newhookupsite.biz/ new website hookup network flirt search project matchmaking new fast hookup good new flirt programs http://elitegoodhookup.newhookupsite.biz/ good flirt project fast matchmaking find http://netflirtnew.newhookupsite.biz/ find hookup program online hookup

9.12.18, 18:06

UdoliTrebuvky.ic.cz - zabraňme stavbě přehrady v drahocenném údolí Třebůvky
tavasi@centrum.cz