Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

Výstava fotografií Údolí Třebůvky

 

klikni pro plnou velikost

klikni pro plnou velikost...

 

výstava pokračuje až do pátku 24.9., denně od 14-17 hod.01.09.2010, 19:17


Jarní pochod údolím Třebůvky

 

klikni pro plnou velikost

klikni pro plnou velikost...02.04.2010, 08:26


Členská schůze O.S. Údolí Třebůvky

 

 


se koná ve čtvrtek 11. března v 19 hodin v Mohelnici u Martina Plška (Eurooldtimers na Třebovské ulici)

 

 

 

 02.03.2010, 16:33


Ochrana památek přírodních19.01.2010, 11:19


Zpráva o stavu české přírody a krajiny v roce 2009

Tisková zpráva: 15.11.2009

Zpráva [1], kterou dnes dostala na stůl vláda, představuje souhrn aktuálních dat a trendů ve vývoji české přírody a krajiny. „Nejvážnější problémy české přírody a krajiny se dají popsat několika nečeskými slovy: urbanizace, fragmentace, unifikace a extensifikace versus intensifikace. Přibývá zastavěného území, výstavbou silnic se krajina drobí na menší plochy, takže se zmenšuje prostor pro život a migraci živočichů a rostlin. Vybetonovaná krajina hůř odolává přívalovým dešťům a zvyšuje riziko povodní. Krajina se sjednocuje, ubývá pestrosti a různorodosti. A v neposlední řadě zatímco v některých regionech se zvyšuje intenzita využití půdy, například zástavbou či intenzivním zemědělstvím, jinde se nechává půda zcela ladem. Pozitivní ale je, že nyní rovněž můžeme pozorovat návrat některých živočichů, například rysa,“ konstatuje ministr životního prostředí Ladislav Miko, jeden z editorů Zprávy.

Zpráva například konstatuje, že:

od roku 2000 každý den ubývá 10,7 hektaru zemědělské půdy. Tento trend má přitom stoupající tendenci. Zhoršuje schopnost krajiny zadržovat vodu.

v období 1980-2005 klesl podíl dopravou nefragmentované krajiny z 81 % na 64 % rozlohy ČR. Tento trend stále pokračuje. Dochází tak k ohrožení existence významného počtu druhů. Na silnicích tak ročně zahyne na 570 000 zajíců, 52 000 srnců, 350 000 ježků, 70 000 bažantů a 50 000 kun.

jen asi 17 % plochy státu je tvořeno přírodními nebo přírodě blízkými stanovišti.Tři čtvrtiny z nich jsou navíc v nepříznivém stavu a proto hůř odolávají vnějším vlivům. Zánikem jsou ohrožena vzácná stanoviště, která jsou vázána na specifické podmínky. Naopak běžná stanoviště se kvůli svým nárokům na prostředí mají tendenci rozšiřovat. Mizí tak různorodost, krajina se unifikuje.

Česká republika je z hlediska počtu vyskytujících se druhů (doposud zaznamenáno přibližně 80 tis. druhů) relativně bohatá. Třetina druhů je však na území ČR hodnocena jako ohrožená, stovky druhů u nás již vymřely či vymizely (84 druhů hub, 27 mechorostů, 118 cévnatých rostlin, 627 bezobratlých, 22 obratlovců). Přestává tak postupně platit, že území České republiky je v rámci evropských měřítek druhově rozmanité.

mezi vymírajícími druhy jsou především ty specializované, pokles je zaznamenán ale i u některých druhů dříve běžných (například skřivan polní). původní druhy jsou také ohrožovány desítkami invazních druhů, které je často úplně vytlačí z jejich areálu.

Faktografická Zpráva o stavu české přírody a krajiny - stav k roku 2009 je unikátním souhrnem dostupných informací. Je členěna na tři části: krajina, přírodní stanoviště a druhy. Obsahuje řadu grafů, fotografií a především konkrétních a srozumitelných příkladů. Poskytuje informace v širších souvislostech a bude sloužit jako podklad pro tvorbu politik, strategií a programů.

Poznámky:

[1] Celá zpráva bude k dispozici do konce měsíce listopadu na www.mzp.cz, a později i v tištěné podobě na Informačním středisku MŽP a pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (www.nature.cz). Jejími editory jsou Ladislav Miko, ministr životního prostředí a Michael Hošek, náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP22.11.2009, 12:14


Sobotní výšlap 7.11.2009

Již třetí pochůzky údolím Třebůvky se zúčastnili členové a přátelé OS Údolí Třebůvky, obyvatelé údolí, Ing. František Ondráš z MŽP, Odboru výkonu státní správy Olomouc, Jan Beránek z iniciativy Stop přehradě, Mgr. Pavel Černý z OŽP MěÚ Mohelnice, Ing. Klein, zastupitel Loštic. Ze šternberského gymnázia přijela skupina studentů v čele s paní profesorkou Šubovou.

Vycházka měla poznávací, informativní a osvětový charakter. Rozdíl mezi napřímenou, tvrdě ohrázovanou řekou a přírodě blízkým tokem, fragment lužního lesa, pobytové stopy bobra evropského, diskuze nad renaturalizací vodního toku, osvěta, to vše byla témata vycházky, která byla příjemně zakončena v restauraci U Coufalů v Lošticích.

Na výšlap navázala pracovní schůzka s ředitelem Povodí Morava s.p., závod Horní Morava, ing. Davidem Fínou a jeho spolupracovníky panem Holáskem a Zlámalem, které se účastnili zástupci os S.Šimková a Jan Šimek. Na schůzce byly navrženy základnílředstavy o podobě Třebůvky v budoucích letech a základní obrysy spolupráce, na které mají obě strany zájem.

 

Akci podpořily firmy Restaurace U Coufalů a A.W. Loštice.  Srdečně děkujeme :-)

 

 

Svatava Šimková

 

 22.11.2009, 12:13


Sobotní výšlap

Milí přátelé údolí Třebůvky,

počasí nám sice moc nepřeje, ale výšlap se uskuteční za každého počasí. Teple se zabalte, vybavte se pláštěnkou, rukavicemi, čepicí a šálou, na nohy pořádné a pohodlné boty. na záda batoh s jídlem a pitím a můžeme vyrazit! Účast už slíbili členové a přátelé Údolí Třebůvky, přijede skupina studentů šternberského gymnázia i se svou paní profesorkou, nepochybně se objeví pár velmi zajímavých hostů. Pokud nás bude mnoho do linkového autobusu, řidiči se svými vozy jsou připraveni. Cesta po proudu řeky nás zahřeje a u Coufalů nás čeká salónek, kde se uskuteční krátký semináříček a potom přátelská debata. Moc se na vás všechny těšíme. Za OS ÚT Svatava Šimková04.11.2009, 17:13


Podzimní výšlap údolím říčky Třebůvky01.10.2009, 22:30


Ústní jednání ve věci vydání stavebního povolení

ke stavbě "Rekonstrukce bočního přelivu na náhonu MVE Loštice-Vlčice" se skutečnilo dne 1.10.2009 za přítomnosti statutárního zástupce OS Údolí Třebůvky. Vyjádření přítomných josu zaznamenána v protokolu o ústním jednání. Dokud provozovatel MVE neodstraní zjištěné nedostatky, je řízení přerušeno.01.10.2009, 14:09


Místní šetření ve věci kácení topolů u Třebůvky

Dne 10.9.2009 v 9:00 proběhlo u lávky mezi lomem a Vlčicemi místní šetření ve věci kácení topolů u Třebůvky. Tyto topoly chrání Vlčice před hlukem a prachem z lomu, na druhou stranu však ohrožují padajícími větvemi osoby procházející či projíždějící stezkou kolem Třebůvky. Šetření proběhlo za přítomnosti pracovníků orgánů ochrany přírody MěÚ Loštice a Mohelnice, Povodí Moravy s.p., závod Horní Morava, dendroložky z AOPK ČR, středisko Olomouc a členů OS Údolí Třebůvky. Během jednání dospěli účastníci k dohodě: byly označeny stromy, které je nutno vykácet, navržen další postup a dojednáno, že celá věc, jelikož se jedná o zásah do významného krajinného prvku, bude řešena ve správním řízení. Svatava Šimková


11.09.2009, 10:18


Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

FOTOGALERIE- nové

Vzkazy:

1+1=     
http://oppex.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=eddrugsgeneric.com
erectile dysfunction treatment
erectile dysfunction remedies
help with erectile dysfunction
erectile dysfunction medications
http://baikalpromo.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://eddrugsgeneric.com/
erectile dysfunction drugs
best erectile pills
best erectile dysfunction pills
erectile pills over the counter
canadian pharcharmy online
canadian online pharmacy
canada drugs online
generic levitra
buy levitra generic

25.5.19, 16:03

albenza 200mg amitriptyline antabuse as example synthroid buy paroxetine allopurinol zyloprim torsemide doxycycline tetracycline online without prescription revia drug buy prednisone discover more here order zoloft online no prescription example

25.5.19, 15:47

viagra without doctor prescription buy cialis cialisonl.com
cialis generic india http://cialisonl.com/
buy tadalafil http://cialisonl.com/
real cialis without a doctor's prescription
http://dontletcookingbeadrag.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=cialisonl.com
without a doctors prescription
buy cialis without prescription
buy cialis no prescription

25.5.19, 15:23

hydrochlorothiazide xenical neurontin

25.5.19, 15:12

canada pharmacy canadian online pharmacy canadianpharmacyies.com
canadian pharmaceuticals http://canadianpharmacyies.com/
pharmacy canada online prescriptions http://canadianpharmacyies.com/
canadian pharmacy
http://iluvglhec.biz/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacyies.com
canadian pharmacies-24h
http://xn--b1aecaodqesemw.xn--p1ai/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacyies.com
canadianpharmacy
canadian pharmacies without an rx
http://anime2.ru/68998-cialis-vs-viagra

25.5.19, 14:47

http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Amoxicillin 500 Mg Buy Amoxicillin mtg.izez.udolitrebuvky.cz.fma.zz http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

25.5.19, 14:19

colchicine

25.5.19, 13:59

http://mewkid.net/buy-amoxicillin/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin njp.iyoe.udolitrebuvky.cz.mtu.pb http://mewkid.net/buy-amoxicillin/

25.5.19, 13:39

hydrochlorothiazide triamterene sildenafil citrate over the counter cephalexin valtrex cialis kamagra Tadalafil 20mg purchase propecia buy prednisolone 5mg without prescription uk moduretic buy paroxetine cheap antabuse prednisolone generic order retin a online acyclovir

25.5.19, 13:25

lisinopril acyclovir buy hydrochlorothiazide ventolin

25.5.19, 13:24

canadian pharcharmy canada pharmacy online canadianpharmacytousa.com
drugstore online shopping http://canadianpharmacytousa.com/
canada medication http://canadianpharmacytousa.com/
pharmacy uk
http://tradingdogs.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=canadianpharmacytousa.com
online pharmacies of canada
http://dmitrybilichenko.ru/bitrix/rk.php?goto=canadianpharmacytousa.com
canada drug
buy viagra online usa
http://nk-support.com/userinfo.php?uid=3701

25.5.19, 12:20

cialis without a doctor's prescription in usa buy cheap cialis coupon cialissi.com
tadalafil 20mg tab http://cialissi.com/
cialis tablets generic http://cialissi.com/
cialis purchase online without prescription
http://gera-mebel.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http://cialissi.com/
cialis without prescription
cialis without doctor prescription
cialis online without prescription

25.5.19, 11:58

sildenafil

25.5.19, 11:48

lexapro buy vardenafil

25.5.19, 11:28

buy proscar online where buy indocin indomethacin metformin prednisolone cost prednisone stromectol mobic 7.5 tablets betnovate-n cream buy yasmin

25.5.19, 11:28

http://textmessage.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=eddrugsgeneric.com
cheap ed drugs
ed drugs list
erection pills
erectile dysfunction
http://elristo-specodegda.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://eddrugsgeneric.com/
erectile pills
erectile dysfunction pills
erectile dysfunction treatment
erectile dysfunction remedies
online canadian pharmacies
pharmacy
pharmacie
levitra 20mg
levitra

25.5.19, 10:24

cheap antabuse

25.5.19, 09:54

prozac where to buy tetracycline online albuterol propranolol plavix seroquel where to buy propecia online buy abilify online buy allopurinol

25.5.19, 09:20

buy prednisone without prescription prozac prednisolone bonuses Prozac lexapro 10mg tablets ventolin albuterol valtrex online pharmacy

25.5.19, 09:08

Write My Paper - EssayErudite.com

Looking for an expert to write my paper for you? You are at the right place.
Providing superior writing service appears to be our main specialization and passion.
Our website is the best destination for every English-speaking student who calls for assistance when handling his or her daily academic tasks.

write my paper

Write My Paper - https://essayerudite.com/write-my-paper/

cheap essay writers
write my paper
help me write my essay
help with college essays
affordable dissertation writing
college paper service
write my essay
write my research paper for me
write an essay for me
programming assignment help
master thesis writing service
thesis writing service
best essay writer
write my essay
thesis writing help
write essays for me
best research paper writing service
college admission essay help
help me write essay
xyz homework

25.5.19, 08:41

for more info

25.5.19, 07:51

metformin 1000 sildenafil citrate 100mg tab sildenafil proscar tetracycline 250mg valtrex tetracyclin order amoxicillin online paroxetine buy amitriptyline

25.5.19, 07:11

prednisone helpful resources where to buy misoprostol online buy wellbutrin

25.5.19, 06:49

celebrex

25.5.19, 05:39

abilify ampicillin cost of provera buy celexa vasotec buy atarax clomid synthroid

25.5.19, 05:22

stromectol 3 mg online lasix without prescription cephalexin medication levitraonlinemeds generic glucophage lisinopril buy viagra soft lexapro generic kamagra zofran methylprednisolone xenical anafranil advair hfa inhaler xenical

25.5.19, 04:23

UdoliTrebuvky.ic.cz - zabraňme stavbě přehrady v drahocenném údolí Třebůvky
tavasi@centrum.cz