Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

Výstava fotografií Údolí Třebůvky

 

klikni pro plnou velikost

klikni pro plnou velikost...

 

výstava pokračuje až do pátku 24.9., denně od 14-17 hod.01.09.2010, 19:17


Jarní pochod údolím Třebůvky

 

klikni pro plnou velikost

klikni pro plnou velikost...02.04.2010, 08:26


Členská schůze O.S. Údolí Třebůvky

 

 


se koná ve čtvrtek 11. března v 19 hodin v Mohelnici u Martina Plška (Eurooldtimers na Třebovské ulici)

 

 

 

 02.03.2010, 16:33


Ochrana památek přírodních19.01.2010, 11:19


Zpráva o stavu české přírody a krajiny v roce 2009

Tisková zpráva: 15.11.2009

Zpráva [1], kterou dnes dostala na stůl vláda, představuje souhrn aktuálních dat a trendů ve vývoji české přírody a krajiny. „Nejvážnější problémy české přírody a krajiny se dají popsat několika nečeskými slovy: urbanizace, fragmentace, unifikace a extensifikace versus intensifikace. Přibývá zastavěného území, výstavbou silnic se krajina drobí na menší plochy, takže se zmenšuje prostor pro život a migraci živočichů a rostlin. Vybetonovaná krajina hůř odolává přívalovým dešťům a zvyšuje riziko povodní. Krajina se sjednocuje, ubývá pestrosti a různorodosti. A v neposlední řadě zatímco v některých regionech se zvyšuje intenzita využití půdy, například zástavbou či intenzivním zemědělstvím, jinde se nechává půda zcela ladem. Pozitivní ale je, že nyní rovněž můžeme pozorovat návrat některých živočichů, například rysa,“ konstatuje ministr životního prostředí Ladislav Miko, jeden z editorů Zprávy.

Zpráva například konstatuje, že:

od roku 2000 každý den ubývá 10,7 hektaru zemědělské půdy. Tento trend má přitom stoupající tendenci. Zhoršuje schopnost krajiny zadržovat vodu.

v období 1980-2005 klesl podíl dopravou nefragmentované krajiny z 81 % na 64 % rozlohy ČR. Tento trend stále pokračuje. Dochází tak k ohrožení existence významného počtu druhů. Na silnicích tak ročně zahyne na 570 000 zajíců, 52 000 srnců, 350 000 ježků, 70 000 bažantů a 50 000 kun.

jen asi 17 % plochy státu je tvořeno přírodními nebo přírodě blízkými stanovišti.Tři čtvrtiny z nich jsou navíc v nepříznivém stavu a proto hůř odolávají vnějším vlivům. Zánikem jsou ohrožena vzácná stanoviště, která jsou vázána na specifické podmínky. Naopak běžná stanoviště se kvůli svým nárokům na prostředí mají tendenci rozšiřovat. Mizí tak různorodost, krajina se unifikuje.

Česká republika je z hlediska počtu vyskytujících se druhů (doposud zaznamenáno přibližně 80 tis. druhů) relativně bohatá. Třetina druhů je však na území ČR hodnocena jako ohrožená, stovky druhů u nás již vymřely či vymizely (84 druhů hub, 27 mechorostů, 118 cévnatých rostlin, 627 bezobratlých, 22 obratlovců). Přestává tak postupně platit, že území České republiky je v rámci evropských měřítek druhově rozmanité.

mezi vymírajícími druhy jsou především ty specializované, pokles je zaznamenán ale i u některých druhů dříve běžných (například skřivan polní). původní druhy jsou také ohrožovány desítkami invazních druhů, které je často úplně vytlačí z jejich areálu.

Faktografická Zpráva o stavu české přírody a krajiny - stav k roku 2009 je unikátním souhrnem dostupných informací. Je členěna na tři části: krajina, přírodní stanoviště a druhy. Obsahuje řadu grafů, fotografií a především konkrétních a srozumitelných příkladů. Poskytuje informace v širších souvislostech a bude sloužit jako podklad pro tvorbu politik, strategií a programů.

Poznámky:

[1] Celá zpráva bude k dispozici do konce měsíce listopadu na www.mzp.cz, a později i v tištěné podobě na Informačním středisku MŽP a pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (www.nature.cz). Jejími editory jsou Ladislav Miko, ministr životního prostředí a Michael Hošek, náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP22.11.2009, 12:14


Sobotní výšlap 7.11.2009

Již třetí pochůzky údolím Třebůvky se zúčastnili členové a přátelé OS Údolí Třebůvky, obyvatelé údolí, Ing. František Ondráš z MŽP, Odboru výkonu státní správy Olomouc, Jan Beránek z iniciativy Stop přehradě, Mgr. Pavel Černý z OŽP MěÚ Mohelnice, Ing. Klein, zastupitel Loštic. Ze šternberského gymnázia přijela skupina studentů v čele s paní profesorkou Šubovou.

Vycházka měla poznávací, informativní a osvětový charakter. Rozdíl mezi napřímenou, tvrdě ohrázovanou řekou a přírodě blízkým tokem, fragment lužního lesa, pobytové stopy bobra evropského, diskuze nad renaturalizací vodního toku, osvěta, to vše byla témata vycházky, která byla příjemně zakončena v restauraci U Coufalů v Lošticích.

Na výšlap navázala pracovní schůzka s ředitelem Povodí Morava s.p., závod Horní Morava, ing. Davidem Fínou a jeho spolupracovníky panem Holáskem a Zlámalem, které se účastnili zástupci os S.Šimková a Jan Šimek. Na schůzce byly navrženy základnílředstavy o podobě Třebůvky v budoucích letech a základní obrysy spolupráce, na které mají obě strany zájem.

 

Akci podpořily firmy Restaurace U Coufalů a A.W. Loštice.  Srdečně děkujeme :-)

 

 

Svatava Šimková

 

 22.11.2009, 12:13


Sobotní výšlap

Milí přátelé údolí Třebůvky,

počasí nám sice moc nepřeje, ale výšlap se uskuteční za každého počasí. Teple se zabalte, vybavte se pláštěnkou, rukavicemi, čepicí a šálou, na nohy pořádné a pohodlné boty. na záda batoh s jídlem a pitím a můžeme vyrazit! Účast už slíbili členové a přátelé Údolí Třebůvky, přijede skupina studentů šternberského gymnázia i se svou paní profesorkou, nepochybně se objeví pár velmi zajímavých hostů. Pokud nás bude mnoho do linkového autobusu, řidiči se svými vozy jsou připraveni. Cesta po proudu řeky nás zahřeje a u Coufalů nás čeká salónek, kde se uskuteční krátký semináříček a potom přátelská debata. Moc se na vás všechny těšíme. Za OS ÚT Svatava Šimková04.11.2009, 17:13


Podzimní výšlap údolím říčky Třebůvky01.10.2009, 22:30


Ústní jednání ve věci vydání stavebního povolení

ke stavbě "Rekonstrukce bočního přelivu na náhonu MVE Loštice-Vlčice" se skutečnilo dne 1.10.2009 za přítomnosti statutárního zástupce OS Údolí Třebůvky. Vyjádření přítomných josu zaznamenána v protokolu o ústním jednání. Dokud provozovatel MVE neodstraní zjištěné nedostatky, je řízení přerušeno.01.10.2009, 14:09


Místní šetření ve věci kácení topolů u Třebůvky

Dne 10.9.2009 v 9:00 proběhlo u lávky mezi lomem a Vlčicemi místní šetření ve věci kácení topolů u Třebůvky. Tyto topoly chrání Vlčice před hlukem a prachem z lomu, na druhou stranu však ohrožují padajícími větvemi osoby procházející či projíždějící stezkou kolem Třebůvky. Šetření proběhlo za přítomnosti pracovníků orgánů ochrany přírody MěÚ Loštice a Mohelnice, Povodí Moravy s.p., závod Horní Morava, dendroložky z AOPK ČR, středisko Olomouc a členů OS Údolí Třebůvky. Během jednání dospěli účastníci k dohodě: byly označeny stromy, které je nutno vykácet, navržen další postup a dojednáno, že celá věc, jelikož se jedná o zásah do významného krajinného prvku, bude řešena ve správním řízení. Svatava Šimková


11.09.2009, 10:18


Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

FOTOGALERIE- nové

Vzkazy:

1+1=     
poor credit loans guaranteed approval debt consolidation programs personal no credit loans

20.10.18, 18:58

no credit loans best loan rates poor credit loans guaranteed approval online installment loans direct lenders

19.10.18, 09:00

credit loans guaranteed approval installment loans online texas credit loans guaranteed approval advance money

18.10.18, 02:19

buying viagra with paypal
generic viagra
sildenafil 25 mg dose
buy viagra online
sildenafil pills uk
generic viagra
viagra orders online
generic viagra prices
buy viagra in south korea

18.10.18, 01:39

herbal viagra sale uk
buy viagra online
viagra order no prescription
viagra online
generico viagra tem mesmo efeito
viagra online
cheap herbal viagra uk
buy viagra online
viagra price india 2011

18.10.18, 01:39

can you get viagra without seeing doctor
buy viagra online
can you cut viagra pills in half
viagra generic
get viagra for free trial
buy viagra online
20mg levitra vs 100mg viagra
generic viagra
buy viagra in playa del carmen

18.10.18, 01:39

buy levitra at walmart
tadalafil cialis or vardenafil levitra http://levitranew.com

17.10.18, 07:24

Ćę áĺđĺçîâĺö äěčňđîâ ćę ęâŕđňŕë â ëĺńíîě îňçűâű ćę ëĺńíîé ęâŕđňŕë ôîđóě

17.10.18, 04:21

bad credit loans loans after bankruptcy poor credit loans poor credit loans guaranteed approval

16.10.18, 19:07

purchase viagra online india
viagra generic
cialis 20mg or viagra 100mg
buy viagra
viagra naturale pillola rossa
viagra 100mg
buy pfizer viagra australia
online viagra
viagra 50 mg does it work

16.10.18, 02:39

uso sildenafil 100mg
buy viagra online
viagra cheap canadian pharmacy
buy viagra online
effetti pillola viagra
viagra online
buy viagra online in ireland
buy viagra
viagra 50 mg 4 film tablet

16.10.18, 02:38

real generic viagra
generic viagra online
order non-prescription viagra
online viagra
isnt there generic viagra
generic viagra online
pill better viagra cialis levitra
viagra 100mg
buy cheap viagra cialis

16.10.18, 02:36

viagra safe trying get pregnant
online viagra
viagra generico faz o mesmo efeito
buy viagra online
where i can buy viagra
buy viagra
buy viagra dublin
generic viagra prices
current price of viagra

14.10.18, 21:16

generic viagra cialis canada
viagra generic
viagra price compare
viagra 100mg
buy viagra pharmacy online
viagra 100mg
sildenafil 100mg beipackzettel
generic viagra prices
cheapest sildenafil

14.10.18, 21:15

where do i buy viagra in australia
buy viagra online
how to get viagra prescribed to you
buy viagra online
can you cut a 100mg viagra
viagra online
viagra for sale online uk
viagra online
buy viagra united states

14.10.18, 21:15

Ďîńëĺäíčĺ íîâîńňč Ňîěńęîé îáëŕńňč çäĺńü tom3.ru

14.10.18, 20:54

credit loans guaranteed approval credit loans credit loans guaranteed approval credit loans guaranteed approval

14.10.18, 04:47

how to get viagra prescription from doctor
buy viagra online
where to get viagra in singapore
generic viagra prices
viagra 50 mg anwendung
generic viagra
sildenafil aurochem 50mg
online viagra
precio de viagra de 100 mg

13.10.18, 22:50

viagra online portugal
generic viagra online
tales of a viagra salesman
buy viagra online
viagra super activ 100 mg
viagra online
how to buy viagra over the counter in canada
buy viagra online
viagra help get pregnant

13.10.18, 22:50

cialis vs viagra price
viagra 100mg
cheap viagra brisbane
online viagra
get your doctor prescribe viagra
viagra generic
lowest prices on generic viagra
viagra 100mg
viagra malaysia buy

13.10.18, 22:50

buy avodart for hair loss

13.10.18, 18:06

Íîâîńňč ńňđîčňĺëüíîăî ěčđŕ ňóň npbau.ru

13.10.18, 10:03

buy diflucan tablets

13.10.18, 09:10

how to buy viagra online
viagra generic replacement http://canadian-pharman.com

13.10.18, 04:56

easy get prescription viagra
generic viagra prices
en las farmacias se puede comprar viagra
buy viagra
generic viagra online canadian pharmacy
buy viagra
how i can buy viagra
viagra online
get viagra fast

13.10.18, 01:09

can you legally buy viagra
generic viagra
pillen dienst viagra generika
generic viagra
viagra generico senza ricetta medica
buy viagra
how do you get viagra to work
viagra online
happens you take cialis viagra together

13.10.18, 01:09

UdoliTrebuvky.ic.cz - zabraňme stavbě přehrady v drahocenném údolí Třebůvky
tavasi@centrum.cz