Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

Výstava fotografií Údolí Třebůvky

 

klikni pro plnou velikost

klikni pro plnou velikost...

 

výstava pokračuje až do pátku 24.9., denně od 14-17 hod.01.09.2010, 19:17


Jarní pochod údolím Třebůvky

 

klikni pro plnou velikost

klikni pro plnou velikost...02.04.2010, 08:26


Členská schůze O.S. Údolí Třebůvky

 

 


se koná ve čtvrtek 11. března v 19 hodin v Mohelnici u Martina Plška (Eurooldtimers na Třebovské ulici)

 

 

 

 02.03.2010, 16:33


Ochrana památek přírodních19.01.2010, 11:19


Zpráva o stavu české přírody a krajiny v roce 2009

Tisková zpráva: 15.11.2009

Zpráva [1], kterou dnes dostala na stůl vláda, představuje souhrn aktuálních dat a trendů ve vývoji české přírody a krajiny. „Nejvážnější problémy české přírody a krajiny se dají popsat několika nečeskými slovy: urbanizace, fragmentace, unifikace a extensifikace versus intensifikace. Přibývá zastavěného území, výstavbou silnic se krajina drobí na menší plochy, takže se zmenšuje prostor pro život a migraci živočichů a rostlin. Vybetonovaná krajina hůř odolává přívalovým dešťům a zvyšuje riziko povodní. Krajina se sjednocuje, ubývá pestrosti a různorodosti. A v neposlední řadě zatímco v některých regionech se zvyšuje intenzita využití půdy, například zástavbou či intenzivním zemědělstvím, jinde se nechává půda zcela ladem. Pozitivní ale je, že nyní rovněž můžeme pozorovat návrat některých živočichů, například rysa,“ konstatuje ministr životního prostředí Ladislav Miko, jeden z editorů Zprávy.

Zpráva například konstatuje, že:

od roku 2000 každý den ubývá 10,7 hektaru zemědělské půdy. Tento trend má přitom stoupající tendenci. Zhoršuje schopnost krajiny zadržovat vodu.

v období 1980-2005 klesl podíl dopravou nefragmentované krajiny z 81 % na 64 % rozlohy ČR. Tento trend stále pokračuje. Dochází tak k ohrožení existence významného počtu druhů. Na silnicích tak ročně zahyne na 570 000 zajíců, 52 000 srnců, 350 000 ježků, 70 000 bažantů a 50 000 kun.

jen asi 17 % plochy státu je tvořeno přírodními nebo přírodě blízkými stanovišti.Tři čtvrtiny z nich jsou navíc v nepříznivém stavu a proto hůř odolávají vnějším vlivům. Zánikem jsou ohrožena vzácná stanoviště, která jsou vázána na specifické podmínky. Naopak běžná stanoviště se kvůli svým nárokům na prostředí mají tendenci rozšiřovat. Mizí tak různorodost, krajina se unifikuje.

Česká republika je z hlediska počtu vyskytujících se druhů (doposud zaznamenáno přibližně 80 tis. druhů) relativně bohatá. Třetina druhů je však na území ČR hodnocena jako ohrožená, stovky druhů u nás již vymřely či vymizely (84 druhů hub, 27 mechorostů, 118 cévnatých rostlin, 627 bezobratlých, 22 obratlovců). Přestává tak postupně platit, že území České republiky je v rámci evropských měřítek druhově rozmanité.

mezi vymírajícími druhy jsou především ty specializované, pokles je zaznamenán ale i u některých druhů dříve běžných (například skřivan polní). původní druhy jsou také ohrožovány desítkami invazních druhů, které je často úplně vytlačí z jejich areálu.

Faktografická Zpráva o stavu české přírody a krajiny - stav k roku 2009 je unikátním souhrnem dostupných informací. Je členěna na tři části: krajina, přírodní stanoviště a druhy. Obsahuje řadu grafů, fotografií a především konkrétních a srozumitelných příkladů. Poskytuje informace v širších souvislostech a bude sloužit jako podklad pro tvorbu politik, strategií a programů.

Poznámky:

[1] Celá zpráva bude k dispozici do konce měsíce listopadu na www.mzp.cz, a později i v tištěné podobě na Informačním středisku MŽP a pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (www.nature.cz). Jejími editory jsou Ladislav Miko, ministr životního prostředí a Michael Hošek, náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP22.11.2009, 12:14


Sobotní výšlap 7.11.2009

Již třetí pochůzky údolím Třebůvky se zúčastnili členové a přátelé OS Údolí Třebůvky, obyvatelé údolí, Ing. František Ondráš z MŽP, Odboru výkonu státní správy Olomouc, Jan Beránek z iniciativy Stop přehradě, Mgr. Pavel Černý z OŽP MěÚ Mohelnice, Ing. Klein, zastupitel Loštic. Ze šternberského gymnázia přijela skupina studentů v čele s paní profesorkou Šubovou.

Vycházka měla poznávací, informativní a osvětový charakter. Rozdíl mezi napřímenou, tvrdě ohrázovanou řekou a přírodě blízkým tokem, fragment lužního lesa, pobytové stopy bobra evropského, diskuze nad renaturalizací vodního toku, osvěta, to vše byla témata vycházky, která byla příjemně zakončena v restauraci U Coufalů v Lošticích.

Na výšlap navázala pracovní schůzka s ředitelem Povodí Morava s.p., závod Horní Morava, ing. Davidem Fínou a jeho spolupracovníky panem Holáskem a Zlámalem, které se účastnili zástupci os S.Šimková a Jan Šimek. Na schůzce byly navrženy základnílředstavy o podobě Třebůvky v budoucích letech a základní obrysy spolupráce, na které mají obě strany zájem.

 

Akci podpořily firmy Restaurace U Coufalů a A.W. Loštice.  Srdečně děkujeme :-)

 

 

Svatava Šimková

 

 22.11.2009, 12:13


Sobotní výšlap

Milí přátelé údolí Třebůvky,

počasí nám sice moc nepřeje, ale výšlap se uskuteční za každého počasí. Teple se zabalte, vybavte se pláštěnkou, rukavicemi, čepicí a šálou, na nohy pořádné a pohodlné boty. na záda batoh s jídlem a pitím a můžeme vyrazit! Účast už slíbili členové a přátelé Údolí Třebůvky, přijede skupina studentů šternberského gymnázia i se svou paní profesorkou, nepochybně se objeví pár velmi zajímavých hostů. Pokud nás bude mnoho do linkového autobusu, řidiči se svými vozy jsou připraveni. Cesta po proudu řeky nás zahřeje a u Coufalů nás čeká salónek, kde se uskuteční krátký semináříček a potom přátelská debata. Moc se na vás všechny těšíme. Za OS ÚT Svatava Šimková04.11.2009, 17:13


Podzimní výšlap údolím říčky Třebůvky01.10.2009, 22:30


Ústní jednání ve věci vydání stavebního povolení

ke stavbě "Rekonstrukce bočního přelivu na náhonu MVE Loštice-Vlčice" se skutečnilo dne 1.10.2009 za přítomnosti statutárního zástupce OS Údolí Třebůvky. Vyjádření přítomných josu zaznamenána v protokolu o ústním jednání. Dokud provozovatel MVE neodstraní zjištěné nedostatky, je řízení přerušeno.01.10.2009, 14:09


Místní šetření ve věci kácení topolů u Třebůvky

Dne 10.9.2009 v 9:00 proběhlo u lávky mezi lomem a Vlčicemi místní šetření ve věci kácení topolů u Třebůvky. Tyto topoly chrání Vlčice před hlukem a prachem z lomu, na druhou stranu však ohrožují padajícími větvemi osoby procházející či projíždějící stezkou kolem Třebůvky. Šetření proběhlo za přítomnosti pracovníků orgánů ochrany přírody MěÚ Loštice a Mohelnice, Povodí Moravy s.p., závod Horní Morava, dendroložky z AOPK ČR, středisko Olomouc a členů OS Údolí Třebůvky. Během jednání dospěli účastníci k dohodě: byly označeny stromy, které je nutno vykácet, navržen další postup a dojednáno, že celá věc, jelikož se jedná o zásah do významného krajinného prvku, bude řešena ve správním řízení. Svatava Šimková


11.09.2009, 10:18


Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

FOTOGALERIE- nové

Vzkazy:

1+1=     
generico do viagra onde comprar
viagra without a doctor prescription walmart
can buy viagra over counter bangkok
viagra without a doctor prescription walmart
generic viagra cialis and levitra

13.11.18, 21:37

viagra pillen te koop
viagra without a doctor prescription
genuine viagra cheap
viagra without a doctor prescription
viagra hyderabad price

13.11.18, 21:37

buy viagra hyderabad india
viagra without a doctor prescription
viagra online blogs
viagra without a doctor prescription
half pill viagra

13.11.18, 21:37

http://www.esperanzazubieta.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=24195

zcyw jpsa

13.11.18, 15:32

jackpot dice game gambling site
play casino online malaysia real online casinos accepting usa players play pokies online nz
baccarat live online
money spent on gambling
safe online australian casino real money roulette app
best us online roulette

13.11.18, 09:23

jackpot dice game gambling site
play casino online malaysia real online casinos accepting usa players play pokies online nz
baccarat live online
money spent on gambling
safe online australian casino real money roulette app
best us online roulette

13.11.18, 09:23

jackpot dice game gambling site
play casino online malaysia real online casinos accepting usa players play pokies online nz
baccarat live online
money spent on gambling
safe online australian casino real money roulette app
best us online roulette

13.11.18, 09:23

jackpot dice game gambling site
play casino online malaysia real online casinos accepting usa players play pokies online nz
baccarat live online
money spent on gambling
safe online australian casino real money roulette app
best us online roulette

13.11.18, 09:23

jackpot dice game gambling site
play casino online malaysia real online casinos accepting usa players play pokies online nz
baccarat live online
money spent on gambling
safe online australian casino real money roulette app
best us online roulette

13.11.18, 09:23

pfizer viagra
buy canadian generic viagra online http://canadian-pharmacya.com

12.11.18, 22:51

being on meth
xanax bars
rehab drugs and alcohol center
xanax generic
oxycodone withdrawal help
alprazolam 0 5 mg
treatment options for meth
generic for xanax
signs that someone is on heroin

12.11.18, 20:22

evidence of heroin use
xanax pills
diazepam dependence
generic for xanax
heroine the drug side effects
xanax
symptoms of oxycontin abuse
xanax
treatment for xanax addiction

12.11.18, 20:22

withdrawal symptoms of oxycodone
xanax generic
addiction to tramadol side effects
xanax
take me to rehab
generic for xanax
find oxycontin
xanax generic
rehab for weed smokers

12.11.18, 20:22

casino online us
online casinos usa players no download real money roulette app online casino with live dealers
online casino bonus nederland
real gambling slots online
virtual city casino отзывы play slots for real money
online roulette best bonus

12.11.18, 12:16

casino online us
online casinos usa players no download real money roulette app online casino with live dealers
online casino bonus nederland
real gambling slots online
virtual city casino отзывы play slots for real money
online roulette best bonus

12.11.18, 12:16

casino online us
online casinos usa players no download real money roulette app online casino with live dealers
online casino bonus nederland
real gambling slots online
virtual city casino отзывы play slots for real money
online roulette best bonus

12.11.18, 12:16

casino online us
online casinos usa players no download real money roulette app online casino with live dealers
online casino bonus nederland
real gambling slots online
virtual city casino отзывы play slots for real money
online roulette best bonus

12.11.18, 12:16

casino online us
online casinos usa players no download real money roulette app online casino with live dealers
online casino bonus nederland
real gambling slots online
virtual city casino отзывы play slots for real money
online roulette best bonus

12.11.18, 12:15

online casinos usa allowed
play live roulette online uk play online roulette for money best gambling site web
online slots
online casinos slot machines
real slots games online casino real cash payout
online casino roulette bonuses

10.11.18, 22:51

Acai Berry Health Benefits - Try An Mangosteen Free Trial And Very Impressed!
#2 - Acai Berry Detox.
BBB rating F.
The related company is FWM Laboratories, Inc.
They have 2693 complaints against them, most professionals have not been resolved by a lot more claims.

Immunity - Before we describe the immunity boosting capabilities from the Acai Berry, we should take a design at what is ORAC.
ORAC is a step of the damage caused on the body by free radicals.
The acai berry colon cleanse fruit has 3800 ORAC anti-oxidants.
Its ORAC values are actually greater than spinach and broccoli used together.
High ORAC values help the fruit fight free radicals better.

Colon decontamination can be ended in a large amount ways, but not all methods are as well as actual different ways.
Several methods in lieu of the safe and actual results can be straightforward.
Daily contingent in a colon decontamination supplements are surprising final.
Colon is part of the wither all from body, and books.
These wastes are supplied by best shape and mind into piggy bank.

In South America, acai berries benefits benefits have been known for centuries.
Tribes used its antibacterial properties to fight infections, along with its antiseptic properties to heal cuts and scrapes.
They consume it in large measures through the wine they make from this kind of.

If you are looking for the slimming pill you decide to acai berries where to buy treatment.
This is because if you buy this supplement you and not just can loss your weight naturally we could performed without connected with energy the quantity acai berry supplement pores and skin look energy booster to help you energetic day by day.

You need to ensure that any the product your buy is no extract making it freeze dried, so that the fruit is in its full potency.
The majority of the products you will discover are just extracts therefore they contain other ingredients might possibly decrease the strength of a supplement as a weight loss product.
One ingredient to beware of is guarana, which lowers the effectiveness of acai fruit flesh.

Acai contains antioxidants, fiber, protein, amino acids, healthy omega fats, and anthocyanins.
For the best results when invest in acai and also superfoods, from the pure and organic.
Merchandise should be individually researched and tested within the seller's establishment.
All superfoods are excellent for supplementing a healthy diet, also known as diet the actual reason lacking in a good many important nutrient substances.
When you buy superfoods, you gain numerous and invaluable good things about your body's overall fitness and health.
Achieve longer life, maintain ideal weight, and fight disease these! They are the way forward for healthy nutritional.

I know many of yourself will say "I just don't have time to eat healthily, fastfood is too convenient" or "my less complicated so hectic, I'm lucky to get food in any way - significantly healthy food".
I hope seeing those statement in publications will all of them clear for what they are; excuses and justifications to disguise the real problem.
The limiting is actually different for everyone.
Once you address it you can move on and, suddenly, your justifications look as ridiculous whilst the ones I have written talked about.
Then you can finally make something get. http://abcmedecine.com/hairgraying/

10.11.18, 05:34

growing marijuana
xanax
chronic cocaine use symptoms
xanax generic
signs of benzodiazepine withdrawal
generic for xanax
residential rehab centers
xanax tablets
shabu addict

7.11.18, 00:11

rehab drug addiction
xanax generic
coping with addiction
generic for xanax
cocaine detox
xanax bars
best way to get off tramadol
alprazolam 0 5 mg
addiction

7.11.18, 00:10

salt addiction
generic for xanax
ketamine rehab
xanax generic
what can help withdrawal from oxycodone
xanax generic
painkiller addiction
xanax tablets
dependence of marijuana

7.11.18, 00:08

cuanto dura el efecto del sildenafil 50 mg
viagra without a doctor prescription
pill similar to viagra
viagra without a doctors prescription
sildenafil cheapest
viagra without doctor
viagra cialis buy online
viagra without doctor prescription
viagra 50mg

5.11.18, 16:16

viagra more than 100 mg
viagra without a doctors prescription
doctors prescribe viagra online
viagra without doctor
viagra 25 oder 50 mg
viagra without a doctor prescription
low cost viagra generic
viagra without a doctors prescription
viagra generic form

5.11.18, 15:51

where do you buy viagra online
viagra without prescription
how to get your go to prescribe viagra
viagra without a doctors prescription
viagra generico 25 mg
viagra without doctor prescription
sildenafil with 60mg of dapoxetine
viagra without a doctor prescription
viagra 50 mg pfizer prix

5.11.18, 15:17

UdoliTrebuvky.ic.cz - zabraňme stavbě přehrady v drahocenném údolí Třebůvky
tavasi@centrum.cz