Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

Výstava fotografií Údolí Třebůvky

 

klikni pro plnou velikost

klikni pro plnou velikost...

 

výstava pokračuje až do pátku 24.9., denně od 14-17 hod.01.09.2010, 19:17


Jarní pochod údolím Třebůvky

 

klikni pro plnou velikost

klikni pro plnou velikost...02.04.2010, 08:26


Členská schůze O.S. Údolí Třebůvky

 

 


se koná ve čtvrtek 11. března v 19 hodin v Mohelnici u Martina Plška (Eurooldtimers na Třebovské ulici)

 

 

 

 02.03.2010, 16:33


Ochrana památek přírodních19.01.2010, 11:19


Zpráva o stavu české přírody a krajiny v roce 2009

Tisková zpráva: 15.11.2009

Zpráva [1], kterou dnes dostala na stůl vláda, představuje souhrn aktuálních dat a trendů ve vývoji české přírody a krajiny. „Nejvážnější problémy české přírody a krajiny se dají popsat několika nečeskými slovy: urbanizace, fragmentace, unifikace a extensifikace versus intensifikace. Přibývá zastavěného území, výstavbou silnic se krajina drobí na menší plochy, takže se zmenšuje prostor pro život a migraci živočichů a rostlin. Vybetonovaná krajina hůř odolává přívalovým dešťům a zvyšuje riziko povodní. Krajina se sjednocuje, ubývá pestrosti a různorodosti. A v neposlední řadě zatímco v některých regionech se zvyšuje intenzita využití půdy, například zástavbou či intenzivním zemědělstvím, jinde se nechává půda zcela ladem. Pozitivní ale je, že nyní rovněž můžeme pozorovat návrat některých živočichů, například rysa,“ konstatuje ministr životního prostředí Ladislav Miko, jeden z editorů Zprávy.

Zpráva například konstatuje, že:

od roku 2000 každý den ubývá 10,7 hektaru zemědělské půdy. Tento trend má přitom stoupající tendenci. Zhoršuje schopnost krajiny zadržovat vodu.

v období 1980-2005 klesl podíl dopravou nefragmentované krajiny z 81 % na 64 % rozlohy ČR. Tento trend stále pokračuje. Dochází tak k ohrožení existence významného počtu druhů. Na silnicích tak ročně zahyne na 570 000 zajíců, 52 000 srnců, 350 000 ježků, 70 000 bažantů a 50 000 kun.

jen asi 17 % plochy státu je tvořeno přírodními nebo přírodě blízkými stanovišti.Tři čtvrtiny z nich jsou navíc v nepříznivém stavu a proto hůř odolávají vnějším vlivům. Zánikem jsou ohrožena vzácná stanoviště, která jsou vázána na specifické podmínky. Naopak běžná stanoviště se kvůli svým nárokům na prostředí mají tendenci rozšiřovat. Mizí tak různorodost, krajina se unifikuje.

Česká republika je z hlediska počtu vyskytujících se druhů (doposud zaznamenáno přibližně 80 tis. druhů) relativně bohatá. Třetina druhů je však na území ČR hodnocena jako ohrožená, stovky druhů u nás již vymřely či vymizely (84 druhů hub, 27 mechorostů, 118 cévnatých rostlin, 627 bezobratlých, 22 obratlovců). Přestává tak postupně platit, že území České republiky je v rámci evropských měřítek druhově rozmanité.

mezi vymírajícími druhy jsou především ty specializované, pokles je zaznamenán ale i u některých druhů dříve běžných (například skřivan polní). původní druhy jsou také ohrožovány desítkami invazních druhů, které je často úplně vytlačí z jejich areálu.

Faktografická Zpráva o stavu české přírody a krajiny - stav k roku 2009 je unikátním souhrnem dostupných informací. Je členěna na tři části: krajina, přírodní stanoviště a druhy. Obsahuje řadu grafů, fotografií a především konkrétních a srozumitelných příkladů. Poskytuje informace v širších souvislostech a bude sloužit jako podklad pro tvorbu politik, strategií a programů.

Poznámky:

[1] Celá zpráva bude k dispozici do konce měsíce listopadu na www.mzp.cz, a později i v tištěné podobě na Informačním středisku MŽP a pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (www.nature.cz). Jejími editory jsou Ladislav Miko, ministr životního prostředí a Michael Hošek, náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP22.11.2009, 12:14


Sobotní výšlap 7.11.2009

Již třetí pochůzky údolím Třebůvky se zúčastnili členové a přátelé OS Údolí Třebůvky, obyvatelé údolí, Ing. František Ondráš z MŽP, Odboru výkonu státní správy Olomouc, Jan Beránek z iniciativy Stop přehradě, Mgr. Pavel Černý z OŽP MěÚ Mohelnice, Ing. Klein, zastupitel Loštic. Ze šternberského gymnázia přijela skupina studentů v čele s paní profesorkou Šubovou.

Vycházka měla poznávací, informativní a osvětový charakter. Rozdíl mezi napřímenou, tvrdě ohrázovanou řekou a přírodě blízkým tokem, fragment lužního lesa, pobytové stopy bobra evropského, diskuze nad renaturalizací vodního toku, osvěta, to vše byla témata vycházky, která byla příjemně zakončena v restauraci U Coufalů v Lošticích.

Na výšlap navázala pracovní schůzka s ředitelem Povodí Morava s.p., závod Horní Morava, ing. Davidem Fínou a jeho spolupracovníky panem Holáskem a Zlámalem, které se účastnili zástupci os S.Šimková a Jan Šimek. Na schůzce byly navrženy základnílředstavy o podobě Třebůvky v budoucích letech a základní obrysy spolupráce, na které mají obě strany zájem.

 

Akci podpořily firmy Restaurace U Coufalů a A.W. Loštice.  Srdečně děkujeme :-)

 

 

Svatava Šimková

 

 22.11.2009, 12:13


Sobotní výšlap

Milí přátelé údolí Třebůvky,

počasí nám sice moc nepřeje, ale výšlap se uskuteční za každého počasí. Teple se zabalte, vybavte se pláštěnkou, rukavicemi, čepicí a šálou, na nohy pořádné a pohodlné boty. na záda batoh s jídlem a pitím a můžeme vyrazit! Účast už slíbili členové a přátelé Údolí Třebůvky, přijede skupina studentů šternberského gymnázia i se svou paní profesorkou, nepochybně se objeví pár velmi zajímavých hostů. Pokud nás bude mnoho do linkového autobusu, řidiči se svými vozy jsou připraveni. Cesta po proudu řeky nás zahřeje a u Coufalů nás čeká salónek, kde se uskuteční krátký semináříček a potom přátelská debata. Moc se na vás všechny těšíme. Za OS ÚT Svatava Šimková04.11.2009, 17:13


Podzimní výšlap údolím říčky Třebůvky01.10.2009, 22:30


Ústní jednání ve věci vydání stavebního povolení

ke stavbě "Rekonstrukce bočního přelivu na náhonu MVE Loštice-Vlčice" se skutečnilo dne 1.10.2009 za přítomnosti statutárního zástupce OS Údolí Třebůvky. Vyjádření přítomných josu zaznamenána v protokolu o ústním jednání. Dokud provozovatel MVE neodstraní zjištěné nedostatky, je řízení přerušeno.01.10.2009, 14:09


Místní šetření ve věci kácení topolů u Třebůvky

Dne 10.9.2009 v 9:00 proběhlo u lávky mezi lomem a Vlčicemi místní šetření ve věci kácení topolů u Třebůvky. Tyto topoly chrání Vlčice před hlukem a prachem z lomu, na druhou stranu však ohrožují padajícími větvemi osoby procházející či projíždějící stezkou kolem Třebůvky. Šetření proběhlo za přítomnosti pracovníků orgánů ochrany přírody MěÚ Loštice a Mohelnice, Povodí Moravy s.p., závod Horní Morava, dendroložky z AOPK ČR, středisko Olomouc a členů OS Údolí Třebůvky. Během jednání dospěli účastníci k dohodě: byly označeny stromy, které je nutno vykácet, navržen další postup a dojednáno, že celá věc, jelikož se jedná o zásah do významného krajinného prvku, bude řešena ve správním řízení. Svatava Šimková


11.09.2009, 10:18


Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

FOTOGALERIE- nové

Vzkazy:

1+1=     
viagra supply beijing
viagra online
discount generic viagra discount generic viagra
viagra pills

26.4.18, 01:33

levitra cialis viagra sample pack
buy generic viagra
aching legs viagra
generic viagra

25.4.18, 23:00

viagra enema
viagra generic
kidney failure viagra
viagra for sale uk

25.4.18, 22:37

Ďđčâĺňńňâóţ! Ęëŕńíűé ó âŕń ńŕéň!
Íŕř¸ë íîâîńňč â ńĺňč:
http://firstnewz.ru/news/24568-hod-stroitelstva-novogo-morskogo-vokzala-v-petropavlovske-kamchatskom-fotofakty.html «Őîä ńňđîčňĺëüńňâŕ íîâîăî ěîđńęîăî âîęçŕëŕ â Ďĺňđîďŕâëîâńęĺ-Ęŕě÷ŕňńęîě» Ôîňîôŕęňű
http://firstnewz.ru/news/14055-turciya-gotovitsya-zayti-s-karabahskogo-fronta.html
http://firstnewz.ru/news/10031-turchinov-trebuet-otzyva-licenzii-u-intera.html
íîâîńňč íîâîđîńńčč ńĺé÷ŕń ëíđ âűďëŕňű îäčíîęčě ěŕňĺđ˙ě â äíđ

25.4.18, 21:58

Ďđčâĺň âńĺě ó÷ŕńňíčęŕě!
Íŕřĺë číňĺđĺńíóţ ôîňîńĺńńčţ íŕ ýňîě ńŕéňĺ: http://anubi.ru :
http://anubi.ru/foto-prikoly-interesnoe/6529-teleskop-fast-v-poiskah-vnezemnyh-civilizaciy.html Ňĺëĺńęîď FAST: â ďîčńęŕő âíĺçĺěíűő öčâčëčçŕöčé
http://anubi.ru/foto-prikoly-interesnoe/7402-ubezhische-dlya-gigantov.html Óáĺćčůĺ äë˙ ăčăŕíňîâ
http://anubi.ru/foto-prikoly-interesnoe/546-uzhasayusche-krasivyy-i-neveroyatnyy-bodi-art.html

25.4.18, 21:03

viagra and tylonal
viagra for women
directions for taking viagra 100mg
generic viagra 100mg

25.4.18, 20:40

best canadian online pharmacy viagra

online viagra
canadian online viagra

cheap viagra online

25.4.18, 20:33

pros and cons of generic viagra
viagra for women
buy cheap viagra online
viagra generic

25.4.18, 19:54

viagra industry sales
viagra online
best price generic viagra online prescription
buy viagra online

25.4.18, 19:38

online casino real money
online slots
best online casino
slot online

25.4.18, 18:11

50mg vs 100mg viagra
viagra online
viagra advise
viagra for women

25.4.18, 17:33

viagra from indiana pharmacy
generic viagra 100mg
watermelon has same effects as viagra
buy viagra online

25.4.18, 16:45

reviews generic viagra sales
viagra for sale uk
buy generic viagra buy
buy viagra

25.4.18, 16:39

We must merely look instead of several specialised examples online. There is a lot of extraordinary productive info on the net Online blind Dating india nowadays really. I can also advocate you to judge in sight. It is a diminish attitude indeed.

25.4.18, 16:36

generic viagra sales in southern calif
cheap viagra
viagra in mexico cabos san lucas
buy viagra online

25.4.18, 14:27

coverage insurance viagra
viagra without a doctor prescription
wholesale viagra
viagra online

25.4.18, 13:41

viagra video results
generic viagra 100mg
viagra immune tlr
viagra for women

25.4.18, 13:36

canadian viagra prescription

canadian viagra
compare viagra canadian costs

canadian viagra 5mg

25.4.18, 13:00

viagra 90 tabs $150
viagra pills
viagra generic super active
cheap viagra

25.4.18, 11:19

cheap drugs viagra cialas
viagra for sale uk
connecticut meltabs generic viagra
cheap viagra

25.4.18, 10:46

discount viagra prescription retail
viagra without a doctor prescription
viagra alternative cobra
buy viagra

25.4.18, 10:27

viagra zenegra
cheap viagra
viagra dick
buy viagra

25.4.18, 08:12

viagra for sale in northern california
buy generic viagra
viagra thickening uterus lining
viagra without a doctor prescription

25.4.18, 07:54

medical reaserch on viagra
buy viagra
viagra antidepressants
buy viagra

25.4.18, 07:15

purchase viagra from canadian supplier

canadian viagra
viagra online canadian pharmacy scam

buy canadian viagra

25.4.18, 06:13

online pharmacies
http://canadianonlinepharmacyhd.com/
no prior prescription required pharmacy

25.4.18, 02:35

UdoliTrebuvky.ic.cz - zabraňme stavbě přehrady v drahocenném údolí Třebůvky
tavasi@centrum.cz