Nadace OKD

Nadace OKD

 

Nadace Partnerstv

Nadace Partnerstv

Anketa:

 


Ke staen:

 DOL TEBVKY - analza prodn-kulturnch podmnek zem (pdf) - nov

 Pihlka do Obanskho sdruen dol Tebvky (doc) - nov

 Pipomnka oban k nvrhu Plnu oblast povod Moravy (doc)
- pipomnku je nutn podat do 31.12.2008 na adresu uvedenou v hlavice pipomnky

 Jak se zapojit do zemnho plnovn (pdf)
- nvod pro veejnost a spolky vypracovan Ekologickm prvnm servisem

 - prvodn dopis (word)
 - pipomnka k PUR (word)

 

Ndr Jema

 

Ndr Lotice 1,4MB

 

Lokality k hjen 0,5MB

Odkazy:


Zobrazit lnky: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
lnky vypsny od

Vstava fotografi dol Tebvky

klikni pro plnou velikost

klikni pro plnou velikost...

vstava pokrauje a do ptku 24.9., denn od 14-17 hod.01.09.2010, 19:17


Jarn pochod dolm Tebvky

klikni pro plnou velikost

klikni pro plnou velikost...02.04.2010, 08:26


lensk schze O.S. dol Tebvky


se kon ve tvrtek 11. bezna v 19 hodin v Mohelnici u Martina Plka (Eurooldtimers na Tebovsk ulici)02.03.2010, 16:33


Ochrana pamtek prodnch19.01.2010, 11:19


Zprva o stavu esk prody a krajiny v roce 2009

Tiskov zprva: 15.11.2009

Zprva [1], kterou dnes dostala na stl vlda, pedstavuje souhrn aktulnch dat a trend ve vvoji esk prody a krajiny. Nejvnj problmy esk prody a krajiny se daj popsat nkolika neeskmi slovy: urbanizace, fragmentace, unifikace a extensifikace versus intensifikace. Pibv zastavnho zem, vstavbou silnic se krajina drob na men plochy, take se zmenuje prostor pro ivot a migraci ivoich a rostlin. Vybetonovan krajina h odolv pvalovm dem a zvyuje riziko povodn. Krajina se sjednocuje, ubv pestrosti a rznorodosti. A v neposledn ad zatmco v nkterch regionech se zvyuje intenzita vyuit pdy, napklad zstavbou i intenzivnm zemdlstvm, jinde se nechv pda zcela ladem. Pozitivn ale je, e nyn rovn meme pozorovat nvrat nkterch ivoich, napklad rysa, konstatuje ministr ivotnho prosted Ladislav Miko, jeden z editor Zprvy.

Zprva napklad konstatuje, e:

od roku 2000 kad den ubv 10,7 hektaru zemdlsk pdy. Tento trend m pitom stoupajc tendenci. Zhoruje schopnost krajiny zadrovat vodu.

v obdob 1980-2005 klesl podl dopravou nefragmentovan krajiny z 81 % na 64 % rozlohy R. Tento trend stle pokrauje. Dochz tak k ohroen existence vznamnho potu druh. Na silnicch tak ron zahyne na 570 000 zajc, 52 000 srnc, 350 000 jek, 70 000 baant a 50 000 kun.

jen asi 17 % plochy sttu je tvoeno prodnmi nebo prod blzkmi stanoviti.Ti tvrtiny z nich jsou navc v nepznivm stavu a proto h odolvaj vnjm vlivm. Znikem jsou ohroena vzcn stanovit, kter jsou vzna na specifick podmnky. Naopak bn stanovit se kvli svm nrokm na prosted maj tendenci roziovat. Miz tak rznorodost, krajina se unifikuje.

esk republika je z hlediska potu vyskytujcch se druh (doposud zaznamenno piblin 80 tis. druh) relativn bohat. Tetina druh je vak na zem R hodnocena jako ohroen, stovky druh u ns ji vymely i vymizely (84 druh hub, 27 mechorost, 118 cvnatch rostlin, 627 bezobratlch, 22 obratlovc). Pestv tak postupn platit, e zem esk republiky je v rmci evropskch mtek druhov rozmanit.

mezi vymrajcmi druhy jsou pedevm ty specializovan, pokles je zaznamenn ale i u nkterch druh dve bnch (napklad skivan poln). pvodn druhy jsou tak ohroovny destkami invaznch druh, kter je asto pln vytla z jejich arelu.

Faktografick Zprva o stavu esk prody a krajiny - stav k roku 2009 je uniktnm souhrnem dostupnch informac. Je lenna na ti sti: krajina, prodn stanovit a druhy. Obsahuje adu graf, fotografi a pedevm konkrtnch a srozumitelnch pklad. Poskytuje informace v irch souvislostech a bude slouit jako podklad pro tvorbu politik, strategi a program.

Poznmky:

[1] Cel zprva bude k dispozici do konce msce listopadu na www.mzp.cz, a pozdji i v titn podob na Informanm stedisku MP a pracovitch Agentury ochrany prody a krajiny R (www.nature.cz). Jejmi editory jsou Ladislav Miko, ministr ivotnho prosted a Michael Hoek, nmstek editele Agentury ochrany prody a krajiny R.

Petra Roubkov, tiskov mluv MP22.11.2009, 12:14


Sobotn vlap 7.11.2009

Ji tet pochzky dolm Tebvky se zastnili lenov a ptel OS dol Tebvky, obyvatel dol, Ing. Frantiek Ondr z MP, Odboru vkonu sttn sprvy Olomouc, Jan Bernek z iniciativy Stop pehrad, Mgr. Pavel ern z OP M Mohelnice, Ing. Klein, zastupitel Lotic. Ze ternberskho gymnzia pijela skupina student v ele s pan profesorkou ubovou.

Vychzka mla poznvac, informativn a osvtov charakter. Rozdl mezi napmenou, tvrd ohrzovanou ekou a prod blzkm tokem, fragment lunho lesa, pobytov stopy bobra evropskho, diskuze nad renaturalizac vodnho toku, osvta, to ve byla tmata vychzky, kter byla pjemn zakonena v restauraci U Coufal v Loticch.

Na vlap navzala pracovn schzka s editelem Povod Morava s.p., zvod Horn Morava, ing. Davidem Fnou a jeho spolupracovnky panem Holskem a Zlmalem, kter se astnili zstupci os S.imkov a Jan imek. Na schzce byly navreny zkladnledstavy o podob Tebvky v budoucch letech a zkladn obrysy spoluprce, na kter maj ob strany zjem.

Akci podpoily firmy Restaurace U Coufal a A.W. Lotice. Srden dkujeme :-)

Svatava imkov22.11.2009, 12:13


Sobotn vlap

Mil ptel dol Tebvky,

poas nm sice moc nepeje, ale vlap se uskuten za kadho poas. Teple se zabalte, vybavte se pltnkou, rukavicemi, epic a lou, na nohy podn a pohodln boty. na zda batoh s jdlem a pitm a meme vyrazit! ast u slbili lenov a ptel dol Tebvky, pijede skupina student ternberskho gymnzia i se svou pan profesorkou, nepochybn se objev pr velmi zajmavch host. Pokud ns bude mnoho do linkovho autobusu, idii se svmi vozy jsou pipraveni. Cesta po proudu eky ns zaheje a u Coufal ns ek salnek, kde se uskuten krtk seminek a potom ptelsk debata. Moc se na vs vechny tme. Za OS T Svatava imkov04.11.2009, 17:13


Podzimn vlap dolm ky Tebvky01.10.2009, 22:30


stn jednn ve vci vydn stavebnho povolen

ke stavb "Rekonstrukce bonho pelivu na nhonu MVE Lotice-Vlice" se skutenilo dne 1.10.2009 za ptomnosti statutrnho zstupce OS dol Tebvky. Vyjden ptomnch josu zaznamenna v protokolu o stnm jednn. Dokud provozovatel MVE neodstran zjitn nedostatky, je zen perueno.01.10.2009, 14:09


Mstn eten ve vci kcen topol u Tebvky

Dne 10.9.2009 v 9:00 probhlo u lvky mezi lomem a Vlicemi mstn eten ve vci kcen topol u Tebvky. Tyto topoly chrn Vlice ped hlukem a prachem z lomu, na druhou stranu vak ohrouj padajcmi vtvemi osoby prochzejc i projdjc stezkou kolem Tebvky. eten probhlo za ptomnosti pracovnk orgn ochrany prody M Lotice a Mohelnice, Povod Moravy s.p., zvod Horn Morava, dendroloky z AOPK R, stedisko Olomouc a len OS dol Tebvky. Bhem jednn dospli astnci k dohod: byly oznaeny stromy, kter je nutno vykcet, navren dal postup a dojednno, e cel vc, jeliko se jedn o zsah do vznamnho krajinnho prvku, bude eena ve sprvnm zen. Svatava imkov


11.09.2009, 10:18


Zobrazit lnky: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
lnky vypsny od

FOTOGALERIE- nov

Vzkazy:

1+1=     
zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:59

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. online !
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:57

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. - .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:55

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. 2019 !
2019 , .
, , - -- . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:55

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. online .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:55

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 07:55

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:30

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:30

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. .
2019 , .
, , -- . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:30

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. !
2019 , .
, , -- . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:30

zfilm6.ru .

2019 , , , .
. ! hd 720p !
2019 , .
, , - . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:29

[b]zfilm6.ru[/b] .

2019 , , , .
. 2019 !
2019 , .
, , -- . , , , . , .
, , . , , . , .

21.1.19, 06:29

how long does cialis take to work
[url=http://cialisv.com]buy cialis usa[/url]

19.1.19, 19:05

http://tinyurl.com/yaxzmykq http://bit.ly/2SRH2fq http://bit.ly/2SL847V https://p.hgc.host/631573 http://bit.ly/2SRXtIF https://p.hgc.host/631572 http://tinyurl.com/y956frzh http://bit.ly/2SRGTso http://tinyurl.com/y7uw4uj7 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-910.html http://bit.ly/2SNcmM7 https://p.hgc.host/631550 http://tinyurl.com/yadbjgq2 https://p.hgc.host/631555 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-903.html http://tinyurl.com/ya3222we http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-905.html https://p.hgc.host/631563 http://tinyurl.com/y7galuuf https://p.hgc.host/631567 http://tinyurl.com/ybouswkg

緊急メッセージ ここで、ラフィク

dpokmlsawe 25.12.2019 16:17 159320670 784371699 907894714 95082473
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:59

http://tinyurl.com/yb8npnsb http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-904.html https://p.hgc.host/631569 http://bit.ly/2SMG3gq http://tinyurl.com/y9jrvr79 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-903.html http://bit.ly/2SNcmM7 http://tinyurl.com/y7uw4uj7 https://p.hgc.host/631562 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-907.html https://p.hgc.host/631560 https://p.hgc.host/631567 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-908.html https://p.hgc.host/631563 https://p.hgc.host/631572 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-909.html

必要なリンク ここで、ラフィク

dpokmlsawe 26.12.2019 3:38 775954422 179756190 218393161 429058928
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:55

http://bit.ly/2SMG3gq http://bit.ly/2SRXvjL https://p.hgc.host/631569 http://tinyurl.com/y956frzh http://bit.ly/2SRGTso https://p.hgc.host/631573 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-908.html http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-910.html http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-907.html http://tinyurl.com/yc27dde4 https://p.hgc.host/631562 http://tinyurl.com/y7uw4uj7 https://p.hgc.host/631572 http://bit.ly/2SL8GdH http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-903.html http://tinyurl.com/yaxzmykq https://p.hgc.host/631563 http://tinyurl.com/ycgstd2t

緊急メッセージ ここで、ラフィク

dpokmlsawe 24.12.2019 12:10 670661157 812563338 989913327 879172108
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:54

http://tinyurl.com/y9jrvr79 http://tinyurl.com/yc27dde4 http://bit.ly/2SRH2fq http://bit.ly/2SJxaEc http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-906.html http://bit.ly/2SNcmM7 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-907.html http://tinyurl.com/y7galuuf http://tinyurl.com/y7uw4uj7 https://p.hgc.host/631562 http://tinyurl.com/ycgstd2t https://p.hgc.host/631573 http://tinyurl.com/ycujjkgd http://tinyurl.com/y7h8en5n http://bit.ly/2SRGTso http://tinyurl.com/ybmefv8s https://p.hgc.host/631572 http://bit.ly/2SMG3gq http://tinyurl.com/y8bms4wo

緊急メッセージ ここで、ラフィク

dpokmlsawe 22.12.2019 9:15 637744100 457385053 52786999 96109121
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:54

http://bit.ly/2SL8GdH http://tinyurl.com/y9jrvr79 http://tinyurl.com/yb7pwvk3 http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-910.html http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-908.html http://tinyurl.com/ya3222we http://bit.ly/2SJxaEc http://tinyurl.com/ycgstd2t http://tinyurl.com/y7uyc5aw http://tinyurl.com/ycujjkgd http://tinyurl.com/y7h8en5n http://tinyurl.com/yadbjgq2 http://bit.ly/2SMG3gq http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-904.html http://tinyurl.com/y9648jqp http://tinyurl.com/ybmefv8s http://tinyurl.com/ybouswkg

またとないです ここで、ラフィク

dpokmlsawe 30.12.2019 16:26 324656514 474353552 262630154 834790667
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:53

http://bit.ly/2SRH2fq https://p.hgc.host/631573 http://tinyurl.com/y9648jqp http://bit.ly/2SL847V https://p.hgc.host/631567 http://tinyurl.com/yb8npnsb http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-905.html http://bit.ly/2SM8ivH https://p.hgc.host/631560 http://bit.ly/2SMG3gq http://tinyurl.com/y9jrvr79 http://bit.ly/2SRXtIF http://bit.ly/2SNcmM7 http://bit.ly/2SL8GdH http://tinyurl.com/y7h8en5n http://tinyurl.com/yc27dde4 http://tinyurl.com/yaxzmykq http://tinyurl.com/ycujjkgd http://polllilo21q.blog.fc2.com/blog-entry-906.html https://p.hgc.host/631569 http://tinyurl.com/yadbjgq2

緊急メッセージ ここで、ラフィク

dpokmlsawe 19.12.2019 7:29 27846318 968390005 697343453 950804178
http://cleantalkorg2.ru/article

18.1.19, 07:49

! !
?:
http://itcyber.ru/10319-skachivaem-besplatno-v-app-store-09022014.html App Store [09.02.2014]
[url=http://itcyber.ru/17454-rassekrecheny-harakteristiki-honor-9-lite-so-sdvoennoy-kameroy.html] Honor 9 Lite [/url] [b] Honor 9 Lite [/b]
[url=http://itcyber.ru/news/] IT [/url] IT
http://itcyber.ru/video/
: [b] [/b] http://itcyber.ru/

17.1.19, 07:21

!
: http://himaan.ru :
http://himaan.ru/krasivye_devushki/
http://himaan.ru/interesnoe/
http://himaan.ru/2461-peyzazhi-julian-calverley.html [b] Julian Calverley [/b]
[url=http://himaan.ru/7565-znamenitosti-spravivshiesya-s-alkogolnoy-zavisimostyu-v-molodye-gody.html] , [/url] [b] , [/b]

15.1.19, 19:35

buying viagra in uk online
[url=http://camadian-pharmacya.com]order viagra 50mg[/url]

13.1.19, 04:39

watch casino online
[url=http://gamecasinosonline.com/]casino movie online[/url]
online casino reviews
casino games online
online casino

12.1.19, 06:01

! !
?:
http://enewz.ru/9354-amerika-mozhet-ostatsya-bez-burbona.html [b] ? [/b]
[url=http://enewz.ru/8111-kobzon-podal-isk-v-evropeyskiy-sud-protiv-latvii.html] [/url][b] [/b]
[url=http://enewz.ru/novorossiya-novosti-svodki/] [/url]
http://enewz.ru/video/
: [b] [/b] [url=http://enewz.ru/]http://enewz.ru/[/url]

10.1.19, 06:43

!
: http://limonos.ru :
http://limonos.ru/art_iskusstvo/
[url=http://limonos.ru/interesnoe-video/] [/url]
http://limonos.ru/994-unikalnyy-monorels-v-vupertale.html [b] [/b]
[url=http://limonos.ru/9442-doch-razreshila-pape-stat-mamoy.html] [/url] [b] [/b]
http://limonos.ru/2098-bitva-krokodila-i-lvov-za-tushu-slona.html

8.1.19, 19:41

cialis online sicuro europa http://canadian-pharmacyca.com
[url=http://canadian-pharmacyca.com]buy cialis 40 mg online[/url]

7.1.19, 02:59

UdoliTrebuvky.ic.cz - zabrame stavb pehrady v drahocennm dol Tebvky
tavasi@centrum.cz