Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

Výstava fotografií Údolí Třebůvky

 

klikni pro plnou velikost

klikni pro plnou velikost...

 

výstava pokračuje až do pátku 24.9., denně od 14-17 hod.01.09.2010, 19:17


Jarní pochod údolím Třebůvky

 

klikni pro plnou velikost

klikni pro plnou velikost...02.04.2010, 08:26


Členská schůze O.S. Údolí Třebůvky

 

 


se koná ve čtvrtek 11. března v 19 hodin v Mohelnici u Martina Plška (Eurooldtimers na Třebovské ulici)

 

 

 

 02.03.2010, 16:33


Ochrana památek přírodních19.01.2010, 11:19


Zpráva o stavu české přírody a krajiny v roce 2009

Tisková zpráva: 15.11.2009

Zpráva [1], kterou dnes dostala na stůl vláda, představuje souhrn aktuálních dat a trendů ve vývoji české přírody a krajiny. „Nejvážnější problémy české přírody a krajiny se dají popsat několika nečeskými slovy: urbanizace, fragmentace, unifikace a extensifikace versus intensifikace. Přibývá zastavěného území, výstavbou silnic se krajina drobí na menší plochy, takže se zmenšuje prostor pro život a migraci živočichů a rostlin. Vybetonovaná krajina hůř odolává přívalovým dešťům a zvyšuje riziko povodní. Krajina se sjednocuje, ubývá pestrosti a různorodosti. A v neposlední řadě zatímco v některých regionech se zvyšuje intenzita využití půdy, například zástavbou či intenzivním zemědělstvím, jinde se nechává půda zcela ladem. Pozitivní ale je, že nyní rovněž můžeme pozorovat návrat některých živočichů, například rysa,“ konstatuje ministr životního prostředí Ladislav Miko, jeden z editorů Zprávy.

Zpráva například konstatuje, že:

od roku 2000 každý den ubývá 10,7 hektaru zemědělské půdy. Tento trend má přitom stoupající tendenci. Zhoršuje schopnost krajiny zadržovat vodu.

v období 1980-2005 klesl podíl dopravou nefragmentované krajiny z 81 % na 64 % rozlohy ČR. Tento trend stále pokračuje. Dochází tak k ohrožení existence významného počtu druhů. Na silnicích tak ročně zahyne na 570 000 zajíců, 52 000 srnců, 350 000 ježků, 70 000 bažantů a 50 000 kun.

jen asi 17 % plochy státu je tvořeno přírodními nebo přírodě blízkými stanovišti.Tři čtvrtiny z nich jsou navíc v nepříznivém stavu a proto hůř odolávají vnějším vlivům. Zánikem jsou ohrožena vzácná stanoviště, která jsou vázána na specifické podmínky. Naopak běžná stanoviště se kvůli svým nárokům na prostředí mají tendenci rozšiřovat. Mizí tak různorodost, krajina se unifikuje.

Česká republika je z hlediska počtu vyskytujících se druhů (doposud zaznamenáno přibližně 80 tis. druhů) relativně bohatá. Třetina druhů je však na území ČR hodnocena jako ohrožená, stovky druhů u nás již vymřely či vymizely (84 druhů hub, 27 mechorostů, 118 cévnatých rostlin, 627 bezobratlých, 22 obratlovců). Přestává tak postupně platit, že území České republiky je v rámci evropských měřítek druhově rozmanité.

mezi vymírajícími druhy jsou především ty specializované, pokles je zaznamenán ale i u některých druhů dříve běžných (například skřivan polní). původní druhy jsou také ohrožovány desítkami invazních druhů, které je často úplně vytlačí z jejich areálu.

Faktografická Zpráva o stavu české přírody a krajiny - stav k roku 2009 je unikátním souhrnem dostupných informací. Je členěna na tři části: krajina, přírodní stanoviště a druhy. Obsahuje řadu grafů, fotografií a především konkrétních a srozumitelných příkladů. Poskytuje informace v širších souvislostech a bude sloužit jako podklad pro tvorbu politik, strategií a programů.

Poznámky:

[1] Celá zpráva bude k dispozici do konce měsíce listopadu na www.mzp.cz, a později i v tištěné podobě na Informačním středisku MŽP a pracovištích Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (www.nature.cz). Jejími editory jsou Ladislav Miko, ministr životního prostředí a Michael Hošek, náměstek ředitele Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP22.11.2009, 12:14


Sobotní výšlap 7.11.2009

Již třetí pochůzky údolím Třebůvky se zúčastnili členové a přátelé OS Údolí Třebůvky, obyvatelé údolí, Ing. František Ondráš z MŽP, Odboru výkonu státní správy Olomouc, Jan Beránek z iniciativy Stop přehradě, Mgr. Pavel Černý z OŽP MěÚ Mohelnice, Ing. Klein, zastupitel Loštic. Ze šternberského gymnázia přijela skupina studentů v čele s paní profesorkou Šubovou.

Vycházka měla poznávací, informativní a osvětový charakter. Rozdíl mezi napřímenou, tvrdě ohrázovanou řekou a přírodě blízkým tokem, fragment lužního lesa, pobytové stopy bobra evropského, diskuze nad renaturalizací vodního toku, osvěta, to vše byla témata vycházky, která byla příjemně zakončena v restauraci U Coufalů v Lošticích.

Na výšlap navázala pracovní schůzka s ředitelem Povodí Morava s.p., závod Horní Morava, ing. Davidem Fínou a jeho spolupracovníky panem Holáskem a Zlámalem, které se účastnili zástupci os S.Šimková a Jan Šimek. Na schůzce byly navrženy základnílředstavy o podobě Třebůvky v budoucích letech a základní obrysy spolupráce, na které mají obě strany zájem.

 

Akci podpořily firmy Restaurace U Coufalů a A.W. Loštice.  Srdečně děkujeme :-)

 

 

Svatava Šimková

 

 22.11.2009, 12:13


Sobotní výšlap

Milí přátelé údolí Třebůvky,

počasí nám sice moc nepřeje, ale výšlap se uskuteční za každého počasí. Teple se zabalte, vybavte se pláštěnkou, rukavicemi, čepicí a šálou, na nohy pořádné a pohodlné boty. na záda batoh s jídlem a pitím a můžeme vyrazit! Účast už slíbili členové a přátelé Údolí Třebůvky, přijede skupina studentů šternberského gymnázia i se svou paní profesorkou, nepochybně se objeví pár velmi zajímavých hostů. Pokud nás bude mnoho do linkového autobusu, řidiči se svými vozy jsou připraveni. Cesta po proudu řeky nás zahřeje a u Coufalů nás čeká salónek, kde se uskuteční krátký semináříček a potom přátelská debata. Moc se na vás všechny těšíme. Za OS ÚT Svatava Šimková04.11.2009, 17:13


Podzimní výšlap údolím říčky Třebůvky01.10.2009, 22:30


Ústní jednání ve věci vydání stavebního povolení

ke stavbě "Rekonstrukce bočního přelivu na náhonu MVE Loštice-Vlčice" se skutečnilo dne 1.10.2009 za přítomnosti statutárního zástupce OS Údolí Třebůvky. Vyjádření přítomných josu zaznamenána v protokolu o ústním jednání. Dokud provozovatel MVE neodstraní zjištěné nedostatky, je řízení přerušeno.01.10.2009, 14:09


Místní šetření ve věci kácení topolů u Třebůvky

Dne 10.9.2009 v 9:00 proběhlo u lávky mezi lomem a Vlčicemi místní šetření ve věci kácení topolů u Třebůvky. Tyto topoly chrání Vlčice před hlukem a prachem z lomu, na druhou stranu však ohrožují padajícími větvemi osoby procházející či projíždějící stezkou kolem Třebůvky. Šetření proběhlo za přítomnosti pracovníků orgánů ochrany přírody MěÚ Loštice a Mohelnice, Povodí Moravy s.p., závod Horní Morava, dendroložky z AOPK ČR, středisko Olomouc a členů OS Údolí Třebůvky. Během jednání dospěli účastníci k dohodě: byly označeny stromy, které je nutno vykácet, navržen další postup a dojednáno, že celá věc, jelikož se jedná o zásah do významného krajinného prvku, bude řešena ve správním řízení. Svatava Šimková


11.09.2009, 10:18


Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

FOTOGALERIE- nové

Vzkazy:

1+1=     
best way split viagra pill
aarp recommended canadian pharmacies
pictures of viagra pills
canadian pharmacies online prescriptions
cheap viagra europe
viagra without a doctor prescription usa
best place order generic viagra
viagra without prescription
cut viagra pill half

24.6.18, 19:22

can you buy viagra over the counter in hong kong
viagra without doctor prescription
generic viagra safe or not
generic viagra without a doctor prescription
get viagra nhs
canadian pharmacies shipping to usa
viagra generic republican index
canadian online pharmacies
citrato de sildenafil 50 mg para que serve

24.6.18, 12:21

viagra for sale in toronto
viagra without a doctor prescription
can you buy viagra philippines
viagra without a doctor prescription
can u buy viagra at chemist
canadian pharmacies online
jokes about viagra generic names
canadian pharmacies online
viagra 120mg

24.6.18, 10:25

cual es el generico de viagra
viagra without a prior doctor prescription
i took 100mg of viagra
generic viagra without a doctor prescription
price viagra tablets india
aarp recommended canadian pharmacies
lowest prices on viagra
canada pharmacies online prescriptions
buy sildenafil citrate online usa

24.6.18, 10:23

generic cialis professional
cialis pills http://canadian-pharmasy.com

24.6.18, 05:11

can you buy viagra mexico
canadian online pharmacies
where do you get viagra in india
legitimate canadian mail order pharmacies
cost of 1 viagra pill
generic viagra without a doctor prescription
cheap generic viagra uk online
viagra without doctor prescription
where can i buy viagra in vancouver

24.6.18, 05:01

generico de viagra en peru
canadian pharmacies that ship to the us
can your body get addicted viagra
canadian online pharmacies
can i take 2 100mg viagra
viagra without a doctors prescription
sildenafil india price
viagra without doctor prescription
buy generic viagra canada online

23.6.18, 02:58

risk buying viagra online
viagra without a doctor prescription
buy online viagra us
viagra without a doctor prescription
can i take 2 viagra 50mg
canadian pharmacies online
viagra generic vs real
canadian pharmacies online
qualcuno ha provato viagra generico

22.6.18, 08:18

viagra pink pill
viagra without doctor
ordering viagra into australia
viagra without prescription
erassin sildenafil 100 mg
aarp recommended canadian pharmacies
price viagra walgreens
top rated online canadian pharmacies
generic viagra stores

22.6.18, 05:46

sildenafil citrate tablets how to use
viagra without prescription
how many pills come in a viagra prescription
generic viagra without a doctor prescription
buy generic viagra usa
canada pharmacies
cheap viagra super force
list of reputable canadian pharmacies
what size pills does viagra come in

22.6.18, 03:43

how many mg viagra should i take
online canadian pharmacies
is 200 mg of viagra safe
canadian pharmacies that ship to the us
took two 100 mg viagra
viagra without prescription
getting an online prescription for viagra
viagra without a prior doctor prescription
best online pharmacy to buy viagra

21.6.18, 14:00

buy cialis without
generic cialis online pharmacy http://canada-pharmaci.com

21.6.18, 12:57

diferencia viagra generico
viagra without a doctor prescription
viagra when generic
viagra without a doctor prescription
how to get free viagra uk
canadian pharmacies online
viagra generico como tomar
canadian pharmacies online
maximum sildenafil tablets 130 mg

20.6.18, 22:08

viagra sale boots pharmacy
top rated online canadian pharmacies
is viagra bought online real
canadian online pharmacies
generic viagra issues
viagra without doctor prescription
generic viagra xl
viagra without a doctor prescription
generic viagra versus viagra

20.6.18, 15:32

where to buy genuine viagra online
viagra without a prior doctor prescription
viagra cialis online order
viagra without doctor prescription
generic viagra is safe
list of reputable canadian pharmacies
50 mg of viagra
canadian pharmacies shipping to usa
where to buy viagra for less

20.6.18, 13:13

buy viagra online lloyds
viagra without prescription
is it difficult to get a prescription for viagra
viagra without a doctor prescription
viagra de 50 mg pfizer
online canadian pharmacies
buy viagra cheap uk
top rated online canadian pharmacies
viagra sale melbourne

20.6.18, 01:04

viagra 100 mg pvp
viagra without doctor
get prescription viagra canada
viagra without prescription
can women take viagra pill
canadian pharmacies online prescriptions
when is viagra going to be generic
canada pharmacies
buy viagra bkk

19.6.18, 04:43

viagra sale spain
canadian pharmacies online
what is the cost of a viagra pill
top rated online canadian pharmacies
buy viagra eu
viagra without a prior doctor prescription
buying viagra canada safely
viagra without a doctors prescription
where can i buy cialis or viagra on line

18.6.18, 23:31

best price for genuine viagra
top rated online canadian pharmacies
is the viagra online from canada safe
canada pharmacies
generico viagra femenino
viagra without a doctors prescription
viagra genericos intercambiables
viagra without doctor
cheap quality viagra

18.6.18, 19:53

get your man take viagra
viagra without a doctor prescription
diferencia viagra 50 mg y 100 mg
viagra without a doctor prescription
what do i need to get viagra
canadian pharmacies online
viagra price in ireland
canadian pharmacies online
cheap viagra india

18.6.18, 05:49

best online viagra generic
viagra without a doctor prescription
viagra 50mg vs cialis 20mg
viagra without a doctor prescription
buy viagra cialis or levitra
canadian online pharmacies
safe take viagra 100mg
online canadian pharmacies
viagra purchase online canada

17.6.18, 19:14

where to buy viagra in houston
viagra without doctor
cheap viagra no prescription
viagra without doctor prescription
will generic version viagra available
canadian online pharmacies
can buy viagra overseas
canada pharmacies online prescriptions
does viagra have generic

17.6.18, 03:16

cheap viagra from china
canadian pharmacies online prescriptions
best pharmacy to buy viagra
canadian pharmacies online
how to get a prescription for viagra
viagra without doctor prescription
do need buy viagra
viagra without a doctor prescription
cheap generic viagra and cialis

17.6.18, 02:15

lerk sildenafil 50 mg
viagra without a doctor prescription
viagra generika kaufen apotheke
viagra without a doctor prescription
legit site to buy viagra
canadian pharmacies online
can get viagra free prescription
canadian pharmacies online
viagra genericos argentina

16.6.18, 19:13

how long does an erection last with 100 mg viagra
canada pharmacies online prescriptions
how do you get rid of viagra spam
canadian online pharmacies
puedo tomar viagra de 100 mg
viagra without prescription
sildenafil de 50 mg para que sirve
viagra without a doctor prescription usa
cheap indian viagra

16.6.18, 15:41

buy viagra online lloyds pharmacy
viagra without a doctors prescription
viagra cialis buy uk
viagra without a doctors prescription
buy viagra online united kingdom
canadian pharmacies that ship to the us
much does viagra cost per pill walgreens
canadian pharmacies shipping to usa
sildenafil citrate 100mg and alcohol

15.6.18, 21:07

UdoliTrebuvky.ic.cz - zabraňme stavbě přehrady v drahocenném údolí Třebůvky
tavasi@centrum.cz