Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

Průvodní dopis

Vážení,

před několika dny jsme se dozvěděli, že na Ministerstvu pro místní rozvoj je připraven návrh Politiky územního rozvoje. Tento dokument obsahuje mimo jiné návrh lokalit pro umístění 205 vodních nádrží určených k akumulaci povrchových vod v celé ČR. Mezi tato místa by měla patřit také vodní nádrž Loštice a další nádrže v Olomouckém kraji (viz mapy). Je v něm rovněž otevřena otázka průplavu Dunaj – Odra – Labe.

K návrhu Politiky územního rozvoje může veřejnost podávat připomínky,

a to pouze do 25. září 2008.

 

Přikládáme odborně vypracovanou připomínku k tomuto návrhu (ke stažení),

kterou stačí podepsat. Pokud Vám situace není lhostejná a nepřejete si, aby v údolí Třebůvky byla vybudována vodní nádrž či tzv. suchý poldr, zašlete tuto připomínku doporučeně nejpozději 25.9.2008 na adresu Ministerstva pro místní rozvoj, která je celá uvedena v hlavičce přiloženého dopisu. Připomínka, aby k ní bylo přihlíženo, musí obsahovat Vaše jméno, příjmení a přesnou adresu bydliště.

Jakmile ve spolupráci s Vámi vyřešíme připomínkování návrhu Politiky územního rozvoje, budeme se zabývat tím, jak všemi zákonnými způsoby zabránit výstavbě tzv. suchého poldru (nádrže) v údolí Třebůvky, což má v návrhu svého plánu Povodí Moravy.

Celý materiál Politika územního rozvoje najdete na http://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008.

 

Dopis připomínka k návrhu Politiky územního rozvoje je k dispozici v elektronické podobě na adrese: http://www.udolitrebuvky.ic.cz/download/prehrady_vzorPUR-2.doc

 

 

Přípravný výbor občanského sdružení Údolí Třebůvky: Lenka Jelínková, Martin Plšek, Jan Šimek, Svatava Šimková, Ivan Valenta, Aleš Vyjídáček, Tomáš Vyjídáček

 

P.S.Politika územního rozvoje ČR:

Jedná se o základní nástroj územního plánování, který ovlivní velmi výrazně podobu zásad územního rozvoje krajů a územních plánů všech obcí. Bude pro jejich pořizování závazný a žádné podřízené územně plánovací dokumenty s Politikou nebudou moci být v rozporu, resp. se podle rozporných částí nebude postupovat.

Návrh Politiky tak obsahuje řadu kontroverzních záměrů: přesně vymezené trasy dálnic a rychlostních silnic bez variantního řešení, úložiště jaderného odpadu, nové elektrárny. Politika nerespektuje obsah jiných strategických dokumentů, mj. Státní politiku životního prostředí a Strategii udržitelného rozvoje.

Ta v bodě číslo 167 na straně 78 hovoří o „plochách morfologicky a hydrologicky vhodných pro akumulaci povrchových vod (LAPV) pro budoucí využití omezeného vodního bohatství České republiky“ a potřebě „zajištění územních rezerv u lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod“.

Dále se na stranách 33 a 34 přílohy nazvané „Podklady a východiska“ zmiňuje 205 lokalit pro budoucí přehrady. V tom se ministerstvo odvolává na staré Směrné vodohospodářské plány, které jsou sice ještě formálně platné, avšak zcela zastaralé a v roce 2009 je nahradí právě připravované plány oblastí povodí a generel připravený ministerstvem zemědělství. Způsob, jakým je potřeba dvou stovek přehrad v příloze návrhu Politiky územního rozvoje zdůvodněná, znovu dokládá nekoncepčnost, s jakou jsou megalomanské plány z dob socialismu oprašovány i v dnešní době: uvádí se zde vzájemně se vylučující účely nových nádrží, jako je snižování důsledků klimatických změn (vyžaduje plnou nádrž), protipovodňová ochrana (vyžaduje prázdnou nádrž), nadlepšování průtoků (kolísající hladina) a energetika (plná nebo kolísající hladina). Připomínkování Politiky územního rozvoje se expertně a systematicky věnuje Ekologický právní servis, jenž k tomu připravil celý informační portál http://www.pur.eps.cz. Najdete zde související dokumenty, výklad významu Politiky územního rozvoje a jejího vztahu k územnímu plánování, stejně jako návod pro podávání připomínek včetně vzoru připomínek k vybraným problémům (některé dopravní stavby, jaderná úložiště nebo elektrárny). Ministerstvo obdrželo již více než 1500 připomínek, nemůže je tedy ignorovat. Nyní je potřeba zasílat připomínky týkající se budoucích přehrad!

(z dopisu Jana Beránka - sdružení Stop přehradě)

 12.09.2008, 08:25


Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

FOTOGALERIE- nové

Vzkazy:

1+1=     
generic viagra available
viagra pills
viagra prices
viagra generic

18.8.18, 14:32

buy viagra online
viagra generic
viagra generic
viagra online

18.8.18, 14:26

viagra coupons
generic viagra
generic viagra available
viagra tablets

18.8.18, 14:21

viagra prices
viagra pills
viagra pills
viagra without a doctor prescription

18.8.18, 14:14

viagra connect
viagra online
viagra pills
viagra connect

18.8.18, 14:08

generic viagra
viagra tablets
viagra online
viagra coupons

18.8.18, 14:02

cialis mg
do you need a prescription to buy viagra in america
unterschied viagra original und generika
is 10mg of cialis enough
pillola rossa viagra femminile
is viagra cheaper than cialis

18.8.18, 10:42

viagra prices
viagra online
generic viagra available
viagra connect

16.8.18, 20:41

viagra tablets
buy viagra online
viagra connect
generic viagra available

16.8.18, 20:23

viagra online
viagra prices
viagra pills
viagra online

16.8.18, 20:21

viagra coupons
viagra online
viagra coupons
generic viagra

16.8.18, 20:19

viagra generic
viagra coupons
viagra tablets
viagra pills

16.8.18, 20:19

generic viagra available
viagra online
viagra without a doctor prescription
viagra online

16.8.18, 20:17

Bitcoin tradicionalmente relacionam-se a equipe digitais de dinheiro. Ela existe exclusivamente em formato virtual. Apesar de sua no trocados por produtos, servicos ou convencionais financas.
Bitcoin especifico. Ela nao funcionando com as atividades dos bancos, nao tem fisico aparencia, e inicialmente, projecao desregulada e descentralizada.
Se simples palavras, o que e o bitcoin e digital dinheiro, que sao extraidas em computacao instrumentos e giram no proprio sistema de sua propria regras.
melhor bitcoin

16.8.18, 08:59

çäĺńü íŕ âűřĺďđčâĺäĺííîě číňĺđíĺň-đĺńóđńĺ http://da-hostel.ru/ ńîáđŕí áîëüřîé ŕńńîđňčěĺíň ýęńęëţçčâíűő ńňŕňĺé î ňóđčçěĺ.

15.8.18, 23:31

generic viagra available
viagra coupons
generic viagra available
viagra coupons

15.8.18, 15:41

generic viagra
viagra tablets
viagra coupons
viagra prices

15.8.18, 15:40

viagra prices
generic viagra
viagra prices
viagra coupons

15.8.18, 15:20

viagra coupons
generic viagra
viagra prices
generic viagra

15.8.18, 15:16

viagra prices
generic viagra
viagra tablets
generic viagra

15.8.18, 15:13

viagra connect
viagra connect
viagra online
viagra connect

15.8.18, 15:13

viagra pills for women in india
cialis cheap usa
generika viagra online apotheke
viagra canada discount
long does take cialis 20 mg work
can you cut a viagra pill

14.8.18, 03:55

100mg viagra vs 20mg cialis
buy viagra pay western union
cheap viagra next day delivery
where can i get viagra in toronto

14.8.18, 01:50

comprar viagra receta medica
how many people buy viagra online
posologia do viagra generico
viagra 25 mg no prescription

14.8.18, 01:50

viagra price in mumbai
can i take two 50mg viagra at one time
safe site generic viagra
300 mg dose of viagra

14.8.18, 01:49

getting viagra toronto
is it legal to get viagra online
levitra 20 mg et viagra 100mg
long does 50mg dose viagra last

14.8.18, 01:47

UdoliTrebuvky.ic.cz - zabraňme stavbě přehrady v drahocenném údolí Třebůvky
tavasi@centrum.cz