Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

Průvodní dopis

Vážení,

před několika dny jsme se dozvěděli, že na Ministerstvu pro místní rozvoj je připraven návrh Politiky územního rozvoje. Tento dokument obsahuje mimo jiné návrh lokalit pro umístění 205 vodních nádrží určených k akumulaci povrchových vod v celé ČR. Mezi tato místa by měla patřit také vodní nádrž Loštice a další nádrže v Olomouckém kraji (viz mapy). Je v něm rovněž otevřena otázka průplavu Dunaj – Odra – Labe.

K návrhu Politiky územního rozvoje může veřejnost podávat připomínky,

a to pouze do 25. září 2008.

 

Přikládáme odborně vypracovanou připomínku k tomuto návrhu (ke stažení),

kterou stačí podepsat. Pokud Vám situace není lhostejná a nepřejete si, aby v údolí Třebůvky byla vybudována vodní nádrž či tzv. suchý poldr, zašlete tuto připomínku doporučeně nejpozději 25.9.2008 na adresu Ministerstva pro místní rozvoj, která je celá uvedena v hlavičce přiloženého dopisu. Připomínka, aby k ní bylo přihlíženo, musí obsahovat Vaše jméno, příjmení a přesnou adresu bydliště.

Jakmile ve spolupráci s Vámi vyřešíme připomínkování návrhu Politiky územního rozvoje, budeme se zabývat tím, jak všemi zákonnými způsoby zabránit výstavbě tzv. suchého poldru (nádrže) v údolí Třebůvky, což má v návrhu svého plánu Povodí Moravy.

Celý materiál Politika územního rozvoje najdete na http://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008.

 

Dopis připomínka k návrhu Politiky územního rozvoje je k dispozici v elektronické podobě na adrese: http://www.udolitrebuvky.ic.cz/download/prehrady_vzorPUR-2.doc

 

 

Přípravný výbor občanského sdružení Údolí Třebůvky: Lenka Jelínková, Martin Plšek, Jan Šimek, Svatava Šimková, Ivan Valenta, Aleš Vyjídáček, Tomáš Vyjídáček

 

P.S.Politika územního rozvoje ČR:

Jedná se o základní nástroj územního plánování, který ovlivní velmi výrazně podobu zásad územního rozvoje krajů a územních plánů všech obcí. Bude pro jejich pořizování závazný a žádné podřízené územně plánovací dokumenty s Politikou nebudou moci být v rozporu, resp. se podle rozporných částí nebude postupovat.

Návrh Politiky tak obsahuje řadu kontroverzních záměrů: přesně vymezené trasy dálnic a rychlostních silnic bez variantního řešení, úložiště jaderného odpadu, nové elektrárny. Politika nerespektuje obsah jiných strategických dokumentů, mj. Státní politiku životního prostředí a Strategii udržitelného rozvoje.

Ta v bodě číslo 167 na straně 78 hovoří o „plochách morfologicky a hydrologicky vhodných pro akumulaci povrchových vod (LAPV) pro budoucí využití omezeného vodního bohatství České republiky“ a potřebě „zajištění územních rezerv u lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod“.

Dále se na stranách 33 a 34 přílohy nazvané „Podklady a východiska“ zmiňuje 205 lokalit pro budoucí přehrady. V tom se ministerstvo odvolává na staré Směrné vodohospodářské plány, které jsou sice ještě formálně platné, avšak zcela zastaralé a v roce 2009 je nahradí právě připravované plány oblastí povodí a generel připravený ministerstvem zemědělství. Způsob, jakým je potřeba dvou stovek přehrad v příloze návrhu Politiky územního rozvoje zdůvodněná, znovu dokládá nekoncepčnost, s jakou jsou megalomanské plány z dob socialismu oprašovány i v dnešní době: uvádí se zde vzájemně se vylučující účely nových nádrží, jako je snižování důsledků klimatických změn (vyžaduje plnou nádrž), protipovodňová ochrana (vyžaduje prázdnou nádrž), nadlepšování průtoků (kolísající hladina) a energetika (plná nebo kolísající hladina). Připomínkování Politiky územního rozvoje se expertně a systematicky věnuje Ekologický právní servis, jenž k tomu připravil celý informační portál http://www.pur.eps.cz. Najdete zde související dokumenty, výklad významu Politiky územního rozvoje a jejího vztahu k územnímu plánování, stejně jako návod pro podávání připomínek včetně vzoru připomínek k vybraným problémům (některé dopravní stavby, jaderná úložiště nebo elektrárny). Ministerstvo obdrželo již více než 1500 připomínek, nemůže je tedy ignorovat. Nyní je potřeba zasílat připomínky týkající se budoucích přehrad!

(z dopisu Jana Beránka - sdružení Stop přehradě)

 12.09.2008, 08:25


Zobrazit články: 1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51.
Články vypsány od

FOTOGALERIE- nové

Vzkazy:

1+1=     
generico do viagra onde comprar
viagra without a doctor prescription walmart
can buy viagra over counter bangkok
viagra without a doctor prescription walmart
generic viagra cialis and levitra

13.11.18, 21:37

viagra pillen te koop
viagra without a doctor prescription
genuine viagra cheap
viagra without a doctor prescription
viagra hyderabad price

13.11.18, 21:37

buy viagra hyderabad india
viagra without a doctor prescription
viagra online blogs
viagra without a doctor prescription
half pill viagra

13.11.18, 21:37

http://www.esperanzazubieta.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=24195

zcyw jpsa

13.11.18, 15:32

jackpot dice game gambling site
play casino online malaysia real online casinos accepting usa players play pokies online nz
baccarat live online
money spent on gambling
safe online australian casino real money roulette app
best us online roulette

13.11.18, 09:23

jackpot dice game gambling site
play casino online malaysia real online casinos accepting usa players play pokies online nz
baccarat live online
money spent on gambling
safe online australian casino real money roulette app
best us online roulette

13.11.18, 09:23

jackpot dice game gambling site
play casino online malaysia real online casinos accepting usa players play pokies online nz
baccarat live online
money spent on gambling
safe online australian casino real money roulette app
best us online roulette

13.11.18, 09:23

jackpot dice game gambling site
play casino online malaysia real online casinos accepting usa players play pokies online nz
baccarat live online
money spent on gambling
safe online australian casino real money roulette app
best us online roulette

13.11.18, 09:23

jackpot dice game gambling site
play casino online malaysia real online casinos accepting usa players play pokies online nz
baccarat live online
money spent on gambling
safe online australian casino real money roulette app
best us online roulette

13.11.18, 09:23

pfizer viagra
buy canadian generic viagra online http://canadian-pharmacya.com

12.11.18, 22:51

being on meth
xanax bars
rehab drugs and alcohol center
xanax generic
oxycodone withdrawal help
alprazolam 0 5 mg
treatment options for meth
generic for xanax
signs that someone is on heroin

12.11.18, 20:22

evidence of heroin use
xanax pills
diazepam dependence
generic for xanax
heroine the drug side effects
xanax
symptoms of oxycontin abuse
xanax
treatment for xanax addiction

12.11.18, 20:22

withdrawal symptoms of oxycodone
xanax generic
addiction to tramadol side effects
xanax
take me to rehab
generic for xanax
find oxycontin
xanax generic
rehab for weed smokers

12.11.18, 20:22

casino online us
online casinos usa players no download real money roulette app online casino with live dealers
online casino bonus nederland
real gambling slots online
virtual city casino отзывы play slots for real money
online roulette best bonus

12.11.18, 12:16

casino online us
online casinos usa players no download real money roulette app online casino with live dealers
online casino bonus nederland
real gambling slots online
virtual city casino отзывы play slots for real money
online roulette best bonus

12.11.18, 12:16

casino online us
online casinos usa players no download real money roulette app online casino with live dealers
online casino bonus nederland
real gambling slots online
virtual city casino отзывы play slots for real money
online roulette best bonus

12.11.18, 12:16

casino online us
online casinos usa players no download real money roulette app online casino with live dealers
online casino bonus nederland
real gambling slots online
virtual city casino отзывы play slots for real money
online roulette best bonus

12.11.18, 12:16

casino online us
online casinos usa players no download real money roulette app online casino with live dealers
online casino bonus nederland
real gambling slots online
virtual city casino отзывы play slots for real money
online roulette best bonus

12.11.18, 12:15

online casinos usa allowed
play live roulette online uk play online roulette for money best gambling site web
online slots
online casinos slot machines
real slots games online casino real cash payout
online casino roulette bonuses

10.11.18, 22:51

Acai Berry Health Benefits - Try An Mangosteen Free Trial And Very Impressed!
#2 - Acai Berry Detox.
BBB rating F.
The related company is FWM Laboratories, Inc.
They have 2693 complaints against them, most professionals have not been resolved by a lot more claims.

Immunity - Before we describe the immunity boosting capabilities from the Acai Berry, we should take a design at what is ORAC.
ORAC is a step of the damage caused on the body by free radicals.
The acai berry colon cleanse fruit has 3800 ORAC anti-oxidants.
Its ORAC values are actually greater than spinach and broccoli used together.
High ORAC values help the fruit fight free radicals better.

Colon decontamination can be ended in a large amount ways, but not all methods are as well as actual different ways.
Several methods in lieu of the safe and actual results can be straightforward.
Daily contingent in a colon decontamination supplements are surprising final.
Colon is part of the wither all from body, and books.
These wastes are supplied by best shape and mind into piggy bank.

In South America, acai berries benefits benefits have been known for centuries.
Tribes used its antibacterial properties to fight infections, along with its antiseptic properties to heal cuts and scrapes.
They consume it in large measures through the wine they make from this kind of.

If you are looking for the slimming pill you decide to acai berries where to buy treatment.
This is because if you buy this supplement you and not just can loss your weight naturally we could performed without connected with energy the quantity acai berry supplement pores and skin look energy booster to help you energetic day by day.

You need to ensure that any the product your buy is no extract making it freeze dried, so that the fruit is in its full potency.
The majority of the products you will discover are just extracts therefore they contain other ingredients might possibly decrease the strength of a supplement as a weight loss product.
One ingredient to beware of is guarana, which lowers the effectiveness of acai fruit flesh.

Acai contains antioxidants, fiber, protein, amino acids, healthy omega fats, and anthocyanins.
For the best results when invest in acai and also superfoods, from the pure and organic.
Merchandise should be individually researched and tested within the seller's establishment.
All superfoods are excellent for supplementing a healthy diet, also known as diet the actual reason lacking in a good many important nutrient substances.
When you buy superfoods, you gain numerous and invaluable good things about your body's overall fitness and health.
Achieve longer life, maintain ideal weight, and fight disease these! They are the way forward for healthy nutritional.

I know many of yourself will say "I just don't have time to eat healthily, fastfood is too convenient" or "my less complicated so hectic, I'm lucky to get food in any way - significantly healthy food".
I hope seeing those statement in publications will all of them clear for what they are; excuses and justifications to disguise the real problem.
The limiting is actually different for everyone.
Once you address it you can move on and, suddenly, your justifications look as ridiculous whilst the ones I have written talked about.
Then you can finally make something get. http://abcmedecine.com/hairgraying/

10.11.18, 05:34

growing marijuana
xanax
chronic cocaine use symptoms
xanax generic
signs of benzodiazepine withdrawal
generic for xanax
residential rehab centers
xanax tablets
shabu addict

7.11.18, 00:11

rehab drug addiction
xanax generic
coping with addiction
generic for xanax
cocaine detox
xanax bars
best way to get off tramadol
alprazolam 0 5 mg
addiction

7.11.18, 00:10

salt addiction
generic for xanax
ketamine rehab
xanax generic
what can help withdrawal from oxycodone
xanax generic
painkiller addiction
xanax tablets
dependence of marijuana

7.11.18, 00:08

cuanto dura el efecto del sildenafil 50 mg
viagra without a doctor prescription
pill similar to viagra
viagra without a doctors prescription
sildenafil cheapest
viagra without doctor
viagra cialis buy online
viagra without doctor prescription
viagra 50mg

5.11.18, 16:16

viagra more than 100 mg
viagra without a doctors prescription
doctors prescribe viagra online
viagra without doctor
viagra 25 oder 50 mg
viagra without a doctor prescription
low cost viagra generic
viagra without a doctors prescription
viagra generic form

5.11.18, 15:51

where do you buy viagra online
viagra without prescription
how to get your go to prescribe viagra
viagra without a doctors prescription
viagra generico 25 mg
viagra without doctor prescription
sildenafil with 60mg of dapoxetine
viagra without a doctor prescription
viagra 50 mg pfizer prix

5.11.18, 15:17

UdoliTrebuvky.ic.cz - zabraňme stavbě přehrady v drahocenném údolí Třebůvky
tavasi@centrum.cz